Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch MTTQ Việt Nam, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch (ngày 19/5/2017)

Nhân dịp Kỷ niệm 127 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19/05/2017, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch MTTQ Việt Nam, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã đến dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân dâng hương
tưởng niệm Bác Hồ tại Di tích nhà 67, Khu di tích Phủ Chủ tịch 
ngày 19/5/2017
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân thành kính thắp nén hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam. Đồng chí bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ tới công lao vĩ đại của Người đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước. Trước anh linh của Người, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã báo cáo với Bác những thành tựu đã đạt được của nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, quyết tâm đoàn kết hơn nữa, phấn đấu thực hiện tốt mọi nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao cho, xứng đáng là thành phố mang tên Người.
Đồng chí Nguyễn Văn Công - Giám đốc Khu Di tích Phủ Chủ tịch
báo cáo với đồng chí Nguyễn Thiện Nhân những kết quả đã đạt được
của cơ quan trong việc giữ gìn, phát huy tác dụng những di sản của Bác Hồ
Đồng chí Nguyễn Văn Công - Giám đốc Khu Di tích đã thay mặt cán bộ, công nhân viên Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã báo cáo với đồng chí Nguyễn Thiện Nhân về những kết quả đã đạt được của cơ quan trong thời gian qua, đặc biệt là những nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã tin cậy giao cho cơ quan và tặng đồng chí Nguyễn Thiện Nhân những món quà lưu niệm ý nghĩa gắn bó với hình ảnh Bác Hồ kính yêu.
Đồng chí Nguyễn Văn Công - Giám đốc Khu Di tích thay mặt cán bộ,
công nhân viên cơ quan chúc mừng đồng chí Nguyễn Thiện Nhân trên 
cương vị Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những thành tích mà tập thể cán bộ, công nhân viên đạt được và mong muốn Khu Di tích Phủ Chủ tịch nỗ lực hơn nữa trong nhiệm vụ giữ gìn, bảo quản nguyên vẹn các kỷ vật liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Người.
Tin và ảnh: Phòng Sưu tầm-  Kiểm kê- Tư liệu.