Cảm tưởng của Bộ trưởng ngoại giao Hy Lạp Nikos Kotzias (14/2/2017)

Chuyến thăm này đối với tôi là một giấc mơ có thật khi được đến viếng vị lãnh tụ cách mạng lịch sử Hồ Chí Minh. Người đã lãnh đạo cuộc đấu tranh bảo vệ nhân phẩm, thống nhất đất nước và chủ quyền của dân tộc mình. Một vị lãnh tụ đã trở thành khát vọng sống của chúng ta.