Đại hội Công đoàn Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch nhiệm kỳ 2017-2022 (ngày 10/8/2017)

Nhằm tổng kết công tác hoạt động Công đoàn trong nhiệm kỳ 2015- 2017 và triển khai công tác hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ mới, chiều ngày 10/8/2017, Đại hội Công đoàn Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã được tổ chức.
Tới dự Đại hội có đại biểu đại diện cho Công đoàn Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể đoàn viên Công đoàn cơ quan Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.
Đại hội đã được nghe Báo cáo tổng kết công tác và đánh giá các hoạt động nhiệm kỳ 2015 - 2017 và cùng đặt ra kế hoạch hoạt động trong nhiệm kỳ tới (2017-2022). Các ý kiến đóng góp cho bản báo cáo hoạt động của nhiệm kỳ vừa qua và kế hoạch hoạt động của nhiệm kỳ tới được các đoàn viên Công đoàn tham gia nhiệt tình, sôi nổi.
Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017- 2022 gồm có 9 ủy viên, thông qua danh sách khen thưởng các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả cho các hoạt động công đoạn trong nhiệm kỳ 2015- 2017.
Đại hội đã thành công tốt đẹp và thông qua dự thảo nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100%. 
Một số hình ảnh tại Đại hội Công đoàn Khu Di tích nhiệm kỳ 2017-2022:
Đồng chí Nguyễn Tuấn Linh- Chủ tịch Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Công đoàn Khu di tích Phủ Chủ tịch 
Đồng chí Nguyễn Văn Công - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Khu di tích Phủ Chủ tịch
phát biểu tại Đại hội
 
Đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Khu di tích Phủ Chủ tịch 
ngày 10/8/2017
Đồng chí Cao Thị Hải Yến- Chủ tịch Công đoàn Khu di tích Phủ Chủ tịch
trao giấy khen cho các đoàn viên xuất sắc trong nhiệm kỳ 2015-2017
Các đồng chí Lãnh đạo tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn
Khu di tích Phủ Chủ tịch nhiệm kỳ 2017-2022
Tin và ảnh: Phòng Sưu tầm Kiểm kê Tư liệu