Đoàn cán bộ cao cấp Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thăm Khu Di tích Phủ Chủ tịch (ngày 10/8/2017)

Nhận lời mời của Trung Ương Đảng ta, Đoàn cán bộ cao cấp Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, do đồng chí Phết- thả- von Phị- lạ- văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tỉnh trưởng tỉnh Luổng- nặm- tha làm trưởng sang nghiên cứu, trao đổi chuyên đề tại Việt Nam từ ngày mùng 6 đến ngày 20/8/2017. Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Đoàn đã thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch ngày 10/8/2017
Đồng chí Phết- thả- von Phị- lạ- văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tỉnh trưởng
tỉnh Luổng- nặm- tha và 
Đoàn cán bộ cao cấp Đảng Nhân dân Cách mạng Lào
thăm Khu di tích Phủ Chủ tịch ngày 10/8/2017
Tại Khu Di tích, các đại biểu đã thăm các di tích gắn bó với cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh 15 năm cuối đời (1954- 1969) như: tòa nhà Phủ Chủ tịch, Di tích Nhà 54 , di tích Nhà Sàn lịch sử , ao cá Bác Hồ,…. Cán bộ thuyết minh của Khu Di tích Phủ Chủ tịch đã giới thiệu các điểm di tích, các tài liệu, hiện vật trong các di tích cũng như các câu chuyện gắn bó đến cuộc sống đời thường và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặc biệt là các câu chuyện gắn bó giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với các đồng chí Lãnh đạo và nhân dân nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cũng như mối tình đoàn kết, hợp tác hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
Đồng chí Phết- thả- von Phị- lạ- văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tỉnh trưởng 
tỉnh Luổng- nặm- tha và 
Đoàn cán bộ cao cấp Đảng Nhân dân Cách mạng Lào
thăm Di tích Nhà sàn Bác Hồ, Hà Nội, ngày 10/8/2017
Rất hy vọng sau chuyến thăm Khu di tích Phủ Chủ tịch, đồng chí Phết- thả- von Phị- lạ- văn và các đại biểu Đoàn cán bộ cao cấp Đảng Nhân dân Cách mạng Lào hiểu rõ hơn về hình ảnh vị Lãnh tụ thiên tài của nhân dân Việt Nam. Từ đó, thắt chặt hơn nữa mối tình đoàn kết, hợp tác hữu nghị  truyền thống giữa hai nước, hai dân tộc Việt Nam-  Lào như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Lào lúc sinh thời.
Đồng chí Phết- thả- von Phị- lạ- văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tỉnh trưởng 
tỉnh Luổng- nặm- tha và 
Đoàn cán bộ cao cấp Đảng Nhân dân Cách mạng Lào
nghe giới thiệu về Di tích Nhà sàn Bác Hồ, Hà Nôi, ngày 10/8/2017
Khi nói về mối quan hệ nghĩa tình giữa hai Đảng, hai nước, hai dân tộc Việt Nam và Lào, Bác Hồ kính yêu của chúng ta – Người đã dày công vun đắp cho mối quan hệ Việt – Lào đã nhấn mạnh, đó là mối “quan hệ đặc biệt”. Theo thời gian, mối “quan hệ đặc biệt” Việt – Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng và dày công vun đắp ngày càng được tăng cường và phát triển, trở thành động lực thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước. Đặc biệt từ khi hai nước thực hiện công cuộc đổi mới với nhiều khó khăn và thách thức, nhưng với truyền thống tốt đẹp của mối “quan hệ đặc biệt” và dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào, quan hệ giữa hai nước ngày càng được tăng cường, mở rộng và giành được những thắng lợi to lớn. Đó cũng là thành quả được kết tinh từ lịch sử, từ sứ mệnh mà hai Đảng, hai dân tộc đã chung sức, chung lòng, chung vai gánh vác qua những chặng đường đầy khó khăn, là tấm lòng thủy chung, son sắt, sát cánh bên nhau của hai Đảng, hai dân tộc Việt – Lào trong cuộc đấu tranh giành độc lập cho dân tộc và cùng nhau xây dựng hòa bình, hướng tới tương lai hạnh phúc.
Tin và ảnh: Phòng Sưu tầm Kiểm kê Tư liệu