Đoàn Ban Thư ký Quốc hội Mông Cổ thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch (15/8/2017)

Được sự đồng ý Lãnh đạo Quốc hội Việt Nam, Đoàn Ban Thư ký Quốc hội Mông Cổ do ông Tsend Tsolmon, Tổng thư ký Quốc hội làm Trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 14 đến ngày 18/8/2017. Nhân dịp này Đoàn Ban Thư ký Quốc hội Mông Cổ thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.
Đoàn đại biểu đến thăm nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 15 năm cuối đời (1954- 1969). Tại Khu Di tích, các thành viên trong đoàn đã thăm những nơi từng gắn bó với Chủ tịch Hồ Chí Minh như: di tích Nhà 54- nơi Người đã ở và làm việc từ năm 1954 đến năm 1958, di tích Nhà Sàn- nơi Người gắn bó trong suốt 11 năm cuối đời, vườn cây, ao cá,.. Tổng thư ký Quốc hội Tsend Tsolmon cùng các thành viên trong đoàn rất xúc động và kính phục trước tấm gương sáng về cuộc sống giản dị, sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người bạn thân thiết của nhân dân Mông Cổ, Người đã cùng với Chủ tịch Iu. Sedenbal đặt nền móng cho mối quan hệ hữu nghị và truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Mông Cổ.
Ông Tsend Tsolmon, Tổng thư ký Quốc hội Mông Cổ viết cảm tưởng
tại Di tích Nhà sàn
Hi vọng qua chuyến thăm và làm việc này giúp Đoàn hiểu biết thêm về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như hiểu rõ hơn về những tình cảm mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cho nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới, trong đó có nhân dân Mông Cổ.
Tin và ảnh: Phòng Sưu tầm-Kiểm kê-Tư liệu