Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức lễ phát động thi đua năm 2018 (ngày 17/01/2018)

Căn cứ nội dung phong trào thi đua năm 2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, để tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018, lập thành tích chào mừng những sự kiện các ngày kỷ niệm lớn trong năm 2018, chiều ngày 17/01/2018, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức Hội nghị phát động thi đua năm 2018.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Công - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc, các đồng chí trong Ban Giám đốc, Đảng ủy, Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên và toàn thể cán bộ công nhân viên chức và người lao động Khu di tích Phủ Chủ tịch.

 
Đồng chí Nguyễn Văn Công, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Khu di tích
phổ biến trọng tâm kế hoạch thi đua năm 2018

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc, đồng chí Nguyễn Văn Công phổ biến trọng tâm kế hoạch thi đua năm 2018 với đầy đủ các nội dung về công tác chính trị tư tưởng, chuyên môn nghiệp vụ, hoạt động khoa học… và phát động phong trào thi đua năm 2018 với mục tiêu: toàn thể cán bộ công nhân viên chức và người lao động Khu di tích đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2018.
Về tập thể: Có 8 phòng đăng ký danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, đạt tỷ lệ 100%
Về cá nhân: Có 10 đồng chí đăng ký danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và 89 đồng chí đăng ký danh hiệu Lao động tiên tiến.
Cũng trong Hội nghị, đại diện các tập thể phòng và cá nhân đăng ký danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, tập thể lao động tiên tiến và Công đoàn đã lên phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua năm 2018. Đại diện Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên và viên chức quản lý của các phòng chuyên môn đã ký vào bản cam kết thi đua với tinh thần hăng hái, đoàn kết, thống nhất cao.
Cuối cùng, đồng chí Nguyễn Văn Công - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phổ biến nội dung và một số quy định mới tại Hội nghị - Hội thảo tập huấn công tác tổ chức cán bộ năm 2018 về tổng kết đánh giá công tác tổ chức cán bộ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2015-2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 giai đoạn 2018-2021.
Với trách nhiệm phát huy tinh thần dân chủ, hăng hái, đoàn kết và thống nhất, Hội nghị phát động thi đua năm 2018 của Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã thành công tốt đẹp. Toàn thể đoàn viên Công đoàn Khu di tích phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác của năm 2018.
(Tin, bài: Phòng ST-KK-TL)