Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Khu di tích Phủ Chủ tịch với Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (ngày 22/01/2018)

Ngày 22/01/2018 tại Khu di tích Phủ Chủ tịch đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch với Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.
Tham dự buổi lễ ký kết, về phía Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước có đồng chí Đặng Thanh Tùng - Cục trưởng, đồng chí Nguyễn Thị Nga - Phó Cục trưởng cùng lãnh đạo các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I, III và các phòng nghiệp vụ. Về phía Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch có đồng chí Nguyễn Văn Công - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc cùng các đồng chí Phó Giám đốc, đại diện viên chức quản lý các phòng, hội đồng khoa học cơ quan.
Sau một thời gian trao đổi và làm việc giữa đại diện hai cơ quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hai bên, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước thống nhất thỏa thuận với nhau về chương trình tổ chức các hoạt động phát huy giá trị tài liệu lưu trữ liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh với mục tiêu: phối hợp tổ chức trưng bày, triển lãm và xuất bản các ấn phẩm để công bố, giới thiệu các tài liệu, hiện vật lưu trữ về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông qua tài liệu, tư liệu, hiện vật nhằm tuyên truyền, giáo dục về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh nói riêng, về truyền thống văn hóa, lịch sử của Việt Nam nói chung đến với công chúng trong và ngoài nước, đồng thời góp phần thiết thực giáo dục thế hệ trẻ, từ đó khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc, lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm đối với quốc gia trong việc lưu giữ và bảo vệ di sản của đất nước Việt Nam.
Trong thời gian từ năm 2018 đến năm 2021: Hai bên sẽ cùng nhau: 1. Khai thác, cung cấp tài liệu, tư liệu; chia sẻ nguồn tài nguyên số; 2. Phối hợp tổ chức thực hiện các cuộc trưng bày, triển lãm ở trong và ngoài nước; 3.Phối hợp biên soạn, xuất bản ấn phẩm.
Thỏa thuận này là mốc đánh dấu quan trọng cho sự hợp tác của hai cơ quan nhằm khai thác tối đa giá trị các tài liệu, hiện vật liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh để phục vụ tốt hơn nữa công tác tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tới đông đảo đồng bào trong nước và bạn bè quốc tế. Hi vọng sự hợp tác này sẽ diễn ra tốt đẹp, đem đến nhiều nguồn thông tin quý báu đáp ứng nhu cầu tìm hiểu ngày càng cao của bạn đọc trong bối cảnh cả nước đang tích cực thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 
Đồng chí Nguyễn Văn Công - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Khu di tích
trao tặng cho đồng chí Đặng Thanh Tùng, Cục trưởng Cục VTLTNN
bức ảnh Bác Hồ

(Tin&bài: Phòng STKKTL)