Hội thảo khoa học kỷ niệm 77 năm ngày Bác Hồ về nước (28/01/1941-28/01/2018)

Ngày 28/01/2018, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp với Khu di tích Pác Pó, Cao Bằng tổ chức Hội thảo khoa học kỷ niệm 77 năm ngày Bác Hồ về nước nhằm ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng ta, góp phần làm sáng rõ hơn những hoạt động và cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Đảng và cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đầu của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Tham dự Hội thảo, có các đại biểu đến từ các cơ quan trung ương: Thiếu tướng Cao Đình Kiếm, Chính ủy BTL Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Thiếu tướng, TS Nguyễn Xuân Năng, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam; Đại tá, Tiến sĩ Đào Hải Triều, Giám đốc Bảo tàng Hậu cần; lãnh đạo các bảo tàng và di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên cả nước như Bảo tàng Hồ Chí Minh, Khu di tích Kim Liên, BQL Quảng trường và Tượng đài Bác Hồ, Nghệ An, Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghĩa Lộ, Yên Bái; Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc, Đồng Tháp; Khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, Thái Nguyên; Bảo tàng Thái Nguyên; các đồng chí lãnh đạo tỉnh Cao Bằng: Trịnh Phương – Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Bế Đăng Khoa -  Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hà Quảng; Nguyễn Hồng  Vân -  PGĐ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; cùng lãnh đạo và cán bộ khoa học hai cơ quan tổ chức hội thảo là Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và Khu di tích Pác Bó, Cao Bằng.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Công, Giám đốc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
trình bày báo cáo đề dẫn
Theo báo cáo đề dẫn hội thảo do đồng chí Nguyễn Văn Công, Giám đốc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch trình bày, sau hơn 3 tháng triển khai, Ban Tổ chức hội thảo đã nhận được 47 bài tham luận tập trung vào các vấn đề lớn như: Tầm nhìn chiến lược của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc với việc lựa chọn Cao Bằng làm nơi xây dựng cơ quan đầu não của Trung ương Đảng, căn cứ địa cách mạng đầu tiên của cả nước; Những hoạt động của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trên đất Cao Bằng giai đoạn 1941-1945 có ý nghĩa to lớn mở ra một giai đoạn phát triển mới của phong trào cách mạng chung cả nước: Chủ trì Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8, quyết định thay đổi đường lối chiến lược cách mạng của Đảng và thành lập Mặt trận Việt Minh; Chỉ đạo công tác vận động xây dựng lực lượng quần chúng cách mạng, nhân tố quan trọng góp phần giành thắng lợi cho Tổng khởi nghĩa tháng 8-1945; Chỉ đạo công tác đào tạo, huấn luyện cán bộ, coi công tác cán bộ là gốc của mọi công việc; Chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, tích cực chuẩn bị cho khởi nghĩa giành chính quyền; Chỉ đạo công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến với phong trào cách mạng; Chỉ đạo xây dựng và kiện toàn hệ thống cơ sở Đảng; Bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của huyện Hà Quảng cũng như tỉnh Cao Bằng…
 
Đồng chí Trịnh Phương, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Cao Bằng, trình bày tham luận về ý nghĩa của sự kiện lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, 1941
Là đại biểu đầu tiên trình bày tham luận, đồng chí Trịnh Phương Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Cao Bằng nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa của sự kiện lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước mùa xuân năm 1941 "là một sự kiện quan trọng của cách mạng Việt Nam, là cơ sở vững chắc để toàn dân tộc tiến hành cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công và tiếp tục mở đường đi tới những thắng lợi huy hoàng cho cách mạng Việt Nam với những đỉnh cao Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, Đại thắng mùa xuân năm 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất nước nhà". Cũng chung mạch nguồn cảm xúc đó, bài tham luận của đồng chí Bế Đăng Khoa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, xúc động bày tỏ vinh dự to lớn mà lịch sử đã dành cho Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Cao Bằng nói chung, Hà Quảng nói riêng, đó là thay mặt cho nhân dân cả nước đón người con thân yêu trở về để cùng với Trung ương Đảng chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam tiến lên.
Các tham luận trình bày tiếp theo đề cập tới mọi khía cạnh của giai đoạn lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh hoạt động cách mạng trên đất Cao Bằng 1941-1945, giai đoạn mà lý luận, tư tưởng cách mạng của Người lần đầu tiên được thể nghiệm thành công ở Cao Bằng, đầu nguồn cách mạng Việt Nam. Đó là tham luận: Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác dân vận tại Cao Bằng những năm 1941-1942 (tác giả Cao Thị Hải Yến, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch), Tư duy quân sự thiên tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua việc lựa chọn căn cứ địa cách mạng Cao Bằng  (tác giả Cao Đình Kiếm, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh), Nguyễn Ái Quốc chủ trương thành lập mặt trận Việt Minh và trực tiếp chỉ đạo xây dựng thí điểm mặt trận Việt Minh ở Cao Bằng (tác giả Bế Dũng, Trường Chính trị Hoàng Đình Giong, Cao Bằng), Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc với sự ra đời Báo Việt Nam độc lập (tác giả Lưu Thị Hoa, Khu di tích Pác Bó, Cao Bằng), Cuộc sống đời thường của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tại Cao Bằng (tác giả Nguyễn Thị Thu Hằng, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch).

 
Ths Cao Thị Hải Yến, PGĐ Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, trình bày
tham luận "
Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác dân vận tại Cao Bằng những năm 1941-1942"
 
Thiếu tướng Cao Đình Kiếm, Chính ủy BTL Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trình bày
tham luận "
Tư duy quân sự thiên tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua việc lựa chọn
căn cứ địa cách mạng Cao Bằng"
Tiếp cận ở góc độ khác, ý kiến phát biểu của GS. TS Trương Quốc Bình, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, đề cập đến vấn đề bảo tồn hệ thống di tích và bảo tàng về Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, Cao Bằng. Đồng ý kiến với quan điểm này, đồng chí Nguyễn Bảo Tuấn, Giám đốc Khu di tích Kim Liên nhấn mạnh ý nghĩa của việc tổ chức Hội thảo kỷ niệm 77 năm ngày Bác Hồ về nước, và mong muốn các bảo tàng, khu di tích lưu niệm về Bác sẽ thường xuyên tổ chức các cuộc hội thảo như thế này để cung cấp thêm tư liệu phục vụ công tác tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như trao đổi về công tác chuyên môn, nghiệp vụ nhằm bảo tồn và phát huy di sản Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới một cách hiệu quả hơn nữa.
 
Đồng chí Nguyễn Bảo Tuấn, Giám đốc Khu di tích Kim Liên, phát biểu ý kiến tại Hội thảo
 
Ths Lưu Thị Tuyết Trinh, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
phát biểu ý kiến tại Hội thảo
Kết luận Hội thảo, đồng chí Đào Văn Mùi, Giám đốc Khu di tích Pác Bó, bày tỏ niềm vui mừng khi Hội thảo nhận được sự quan tâm và hưởng ứng nhiệt tình của các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học, từ các vị giáo sư, tiến sỹ đã dành cả cuộc đời nghiên cứu về sự nghiệp, tư tưởng Hồ Chí Minh đến các nhà khoa học trẻ tuổi thuộc nhiều cơ quan khác nhau, tuy có khoảng cách xa về tuổi tác và kinh nghiệm nhưng lại có chung một tấm lòng kính yêu và biết ơn vô hạn với Bác, có tình cảm sâu sắc đối với Cao Bằng - nơi đã ghi lại biết bao sự kiện trọng đại của cách mạng Việt Nam. Báo cáo khẳng định, những thành quả của dân tộc ta đã đạt được trong công cuộc giải phóng, xây dựng hòa bình hay trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập hôm nay là minh chứng hùng hồn nhất, là những thành quả biết nói có được từ quyết định lịch sử trở về Tổ quốc sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu dân, cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 
Đồng chí Đào Văn Mùi, Giám đốc Khu di tích Pác Bó, trình bày Báo cáo tổng kết

(Bài và ảnh: Phòng STKKTL)