Công đoàn Khu di tích Phủ Chủ tịch tham gia thi “Tìm hiểu 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi thi đua ái quốc”

Ngày 8/6/2018, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội, Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã tổ chức Vòng 2 – “sân khấu hóa” Cuộc thi “Tìm hiểu 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)”.
Đoàn viên công đoàn Khu di tích Phủ Chủ tịch tham gia phần thi trả lời câu hỏi
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải đã đến dự và động viên các công đoàn viên tham gia Cuộc thi. Ban Tổ chức đã nhận được 59 bài dự thi (của 59 đơn vị) viết về các sự kiện, nhân vật tiêu biểu có ý nghĩa chính trị liên quan đến phong trào thi đua yêu nước hoặc công tác thi đua, khen thưởng (từ năm 1948 đến nay). Kết thúc Vòng 1, Công đoàn Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh là 1/17 đơn vị có bài viết đạt kết quả xuất sắc nhất được Ban tổ chức lựa chọn để đi tiếp vào Vòng 2 “Sân khấu hóa”.
Đoàn viên công đoàn Khu di tích Phủ Chủ tịch tham gia phần thi năng khiếu
Ở vòng thi thứ 2 này, các đội tham gia dự thi trải qua các phần như: Hùng biện, trả lời câu hỏi của Ban giám khảo và thi năng khiếu. Kết thúc cuộc thi, Công đoàn Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã xuất sắc đạt Giải nhất phần thi viết và đồng Giải A phần thi năng khiếu và hùng biện.
Công đoàn Khu di tích Phủ Chủ tịch đạt đồng Giải A phần thi năng khiếu và hùng biện
Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa sâu sắc để mỗi cán bộ, đoàn viên nghiên cứu, tìm hiểu nâng cao hiểu biết về sự kiện 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Thông qua cuộc thi tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên công đoàn các đơn vị trực thuộc về vai trò của công tác thi đua khen thưởng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tin và bài: Phòng Sưu tầm Kiểm kê Tư liệu