Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn dâng hương tại Khu di tích Phủ Chủ tịch (ngày 11/02/2019)

Sáng ngày 11/2/2019 nhân dịp năm mới Kỷ Hợi, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm và chúc Tết cán bộ, công nhân viên Khu di tích Phủ Chủ tịch- nơi Bác Hồ gắn bó 15 năm cuối đời (1954- 1969).
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng niêm 
Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm di tích nhà H67, nơi Người chữa bệnh và qua đời
Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, đất nước đang bước vào thời kỳ phát triển mới với những vận hội mới nhưng cũng đối mặt với nhiều thách thức to lớn. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nguyện suốt đời noi gương Bác, góp phần phát huy tinh thần, sức mạnh sáng tạo của nhân dân đưa đất nước phát triển đi lên, giữ vững độc lập chủ quyền của quốc gia, để đời sống của mỗi gia đình, mỗi người dân ngày càng hạnh phúc.
Đồng chí Nguyễn Văn Công - Giám đốc Khu Di tích Phủ Chủ tịch trao tặng 
Chủ tịch UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bức ảnh Bác Hồ ngồi làm việc trong Khu Phủ Chủ tịch
Sau khi dâng hương tưởng niệm Bác Hồ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã thăm hỏi, chúc Tết cán bộ, công nhân viên Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thay mặt tập thể cán bộ, công nhân viên Khu Di tích Phủ Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Văn Công - Giám đốc, đã gửi lời chúc Tết tới Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn và xin hứa sẽ tiếp tục hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã tin cậy giao cho tập thể cán bộ, công nhân viên Khu Di tích. 
(Tin: Phòng ST,KK,TL)