Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện gặp mặt và chúc Tết cán bộ, viên chức, người lao động Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch (ngày 11/02/2019)

Sáng ngày 11/02/2019 (tức Mùng 7 Tết Kỷ Hợi), Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã đến thăm và chúc Tết cán bộ, viên chức và người lao động Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch nhân ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết Kỷ Hợi.
Sau lễ dâng hương, Bộ trưởng đã thăm hỏi và nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Bộ trưởng đã biểu dương, đánh giá cao nỗ lực cố gắng của Khu di tích trong việc giữ gìn, bảo tồn, phát huy những di sản của Bác Hồ để lại và tầm quan trọng của Khu di tích trong việc tuyên truyền giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh. Bộ trưởng giao nhiệm vụ cho Khu di tích cần sớm chuẩn bị các kế hoạch kỷ niệm 50 năm bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích Phủ Chủ tịch (1969-2019) và thực hiện Di chúc của Người.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện thăm hỏi và chúc Tết
các cán bộ, viên chức Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
Đồng chí Giám đốc Nguyễn Văn Công thay mặt tập thể cán bộ, nhân viên Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch hứa với Bộ trưởng sẽ khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn di sản của Bác Hồ để lại, tiếp tục nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, để tuyên truyền, giới thiệu về sự nghiệp, tư tưởng đạo đức và cuộc sống đời thường vô cùng giản dị nhưng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới toàn thể nhân dân Việt Nam và bạn bè thế giới.
(Tin: Phòng ST,KK,TL)