Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp tổ chức Triển lãm “Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Tây Bắc” tại tỉnh Sơn La

Kỷ niệm 60 năm Bác Hồ và đoàn công tác Trung ương lên thăm và nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc Tây Bắc (7/5/1959 – 7/5/2019), sáng 5/5/2019, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tổ chức khai mạc triển lãm ảnh “Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La”.
Đại biểu dự khai mạc Triển lãm "Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Tây Bắc"
nghe thuyết minh viên giới thiệu tại Quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La
Triển lãm tập hợp 450 bức ảnh, tư liệu quý với 3 chủ đề: “Bác Hồ với Sơn La - Tây Bắc, Sơn La - Tây Bắc với Bác Hồ”; Thành tựu 60 năm qua của Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc Sơn La thực hiện lời Bác Hồ và “Chủ tịch Hồ Chí Minh- Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất”. Đây là triển lãm có quy mô lớn, được dày công sưu tầm, trưng bày, giúp khách tham quan hiểu được thân thế, sự nghiệp, những công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc, đất nước và tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của Người đối với đồng bào các dân tộc Tây Bắc.
Lễ khai mạc Triển lãm "Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Tây Bắc" tại Sân vận động
huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, ngày 6/5/2019
Tổ chức Triển lãm ảnh “Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La” góp phần giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc, bồi dưỡng và phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc; củng cố niềm tin và tình cảm của đồng bào các dân tộc Tây Bắc đối với Đảng, với Bác Hồ; khơi dậy sức sáng tạo của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc.
Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 7/5/2019 tại Quảng trường Tây Bắc -  thành phố Sơn La. Cùng với đó, sáng ngày 6/5/2019, Triển lãm được tổ chức tại Sân vận động huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La - nơi Bác Hồ nói chuyện với đồng bào các dân tộc Tây Bắc. Tiếp đó, đến ngày 8/5/2019, Triển lãm sẽ được tổ chức tại 2 huyện Yên Châu và Mộc Châu, tỉnh Sơn La – nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến thăm trong chuyến công tác này.
Tin và ảnh: Phòng Sưu tầm, Kiểm kê, Tư liệu