Hội nghị chuyên đề "50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" và Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị do Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tại Khu di tích Phủ Chủ tịch

Ngày 4/7/2019, tại Khu di tích Phủ Chủ tịch, Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị chuyên đề "50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" và Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Hội nghị có sự tham dự của các đồng chí Lê Khánh Hải - Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Vũ Đức Nam -  Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Phùng Minh Cường - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ; Ủy viên BCH Đảng ủy Bộ; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ; Bí thư và Phó bí thư của 75 tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Bộ; Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ bộ phận, Chi bộ trực thuộc các đảng bộ Tổng cục Thể dục Thể thao, Tổng cục Du lịch...
Các đại biểu tham dự Hội nghị nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo nói chuyện về cuộc đời,
sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Mở đầu Hội nghị, các đại biểu nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương phác họa bức tranh toàn cảnh những câu chuyện chân thực về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Những câu chuyện bình dị ấy đã toát lên đạo đức, phong cách của một con người vĩ đại.
Tại Hội nghị, đại biểu nghe Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Phùng Minh Cường Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Khi Chỉ thị được ban hành, Đảng ủy Bộ đã triển khai tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chỉ thị cho cấp ủy và cán bộ chủ chốt các cấp, đồng thời chỉ đạo các cấp ủy đảng thực hiện phổ biến, quán triệt các nội dung của Chỉ thị  đến 75 tổ chức đảng trực thuộc, lấy chi bộ làm nền tảng, cán bộ đảng viên là hạt nhân chính để thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy Bộ đã chỉ đạo Công đoàn Bộ, Đoàn Thanh niên Bộ phổ biến đến toàn thể đoàn viên, hội viên và người lao động trong toàn Đảng bộ Bộ.
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Phùng Minh Cường trao giấy khen
cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2019
Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị, nhận thức của cấp ủy các cấp, của đội ngũ cán bộ, đảng viên đã được nâng lên rõ rệt, tạo sự chuyển biến lớn trong tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Có được kết quả này là do Đảng ủy Bộ đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ trong việc cụ thể hóa, thực hiện đầy đủ các nội dung của Chỉ thị, Đảng ủy Bộ đã nghiêm túc triển khai việc học tập, quán triệt các nội dung Chỉ thị; lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên, người lao động tại đơn vị nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tại Hội nghị, 14 tổ chức đảng và 16 cá nhân thuộc Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch "có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2019" đã được biểu dương, khen thưởng.
Tin và ảnh: Phòng STKKTL