Đoàn sĩ quan Học viện Chỉ huy Tham mưu Indonesia thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch (ngày 9/8/2019)

Trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, sáng 9/8/2019, Đoàn sĩ quan Học viện Chỉ huy Tham mưu Indonesia do Đại tá Ardiheri, Phó giám đốc Phát triển giáo dục của Học viện làm trưởng đoàn đã vào thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, nơi Bác Hồ đã sống và làm việc trong suốt 15 năm cuối đời (1954-1969).
Đoàn sĩ quan Học viện Chỉ huy Tham mưu Indonesia thăm Di tích nhà 54, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh 
sống và làm việc từ năm 1954 đến năm 1958
 Tại Khu di tích, Đoàn sĩ quan Học viện Chỉ huy Tham mưu Indonesia đã thăm, nghe giới thiệu về các điểm di tích, các tài liệu, hiện vật cũng như những câu chuyện gắn bó đến cuộc sống đời thường và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, như: tòa nhà Phủ Chủ tich- nơi Người đón nhiều đoàn khách trong và ngoài nước, di tích nhà 54- nơi gắn bó với Người từ năm 1954 đến 1958, di tích nhà sàn- nơi Người ở và làm việc thời gian lâu nhất- 11 năm cuối đời (1958- 1969). Các thành viên trong đoàn rất xúc động và kính phục trước tấm gương sáng về cuộc sống giản dị, đóng góp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam và thế giới.
Đoàn sĩ quan Học viện Chỉ huy Tham mưu Indonesia nghe giới thiệu về Di tích Nhà sàn,
nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh 
sống và làm việc từ năm 1958 đến năm 1969
Cách đây tròn 60 năm, từ ngày 27/2 đến ngày 8/3/1959, lần đầu tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn đầu Đoàn lãnh đạo Việt Nam thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Indonesia theo lời mời của Tổng thống Sukarno. Tình cảm sâu sắc, hiếm có giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno là nền tảng, góp phần nuôi dưỡng quan hệ Việt Nam - Indonesia cho đến tận hôm nay, khi Việt Nam và Indonesia đã chính thức trở thành Đối tác chiến lược của nhau.
(Tin: Phòng ST,KK,TL)