​Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch công tác năm 2020 của Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch (ngày 17/12/2019)

Nhằm tổng kết công tác hoạt động của Khu di tích Phủ Chủ tịch năm 2019 và triển khai kế hoạch công tác năm 2020, sáng ngày 17/12/2019, Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 của  Khu di tích Phủ Chủ tịch đã được tổ chức.
Tham dự Hội nghị tổng kết có đồng chí Phùng Minh Cường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong khối bảo tàng, Cấp ủy, Ban Giám đốc và toàn thể viên chức, người lao động Khu di tích Phủ Chủ tịch.
Đồng chí Phùng Minh Cường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch
phát biểu tại Hội nghị
Hội nghị đã nghe báo cáo đánh giá tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng năm 2020. Năm 2019, kỷ niệm 50 năm bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, là một năm hoạt động khá sôi nổi và đạt nhiều thành tích cao trên tất cả các mặt, từ những hoạt động phong trào cho đến hoạt động khoa học nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền cuộc đời, sự nghiệp, tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh của Khu di tích.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Công - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Khu di tích Phủ Chủ tịch
đọc Báo cáo tổng kết công tác tại Hội nghị
Hội nghị đã nghe 7 ý kiến của các cán bộ quản lý các phòng, tổ chức Công đoàn, các viên chức và người lao động trong cơ quan đóng góp cho báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ cụ thể của năm 2020.
Hội nghị cũng nghe ý kiến nhận xét, đánh giá về kết quả công tác năm 2019 của đồng chí Nguyễn Văn Công - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Hội nghị cũng lắng nghe ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phùng Minh Cường - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch cho phương hướng và nhiệm vụ của năm 2020.
Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch công tác năm 2020 của Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã diễn ra và thành công tốt đẹp.
 
Tín và bài: Phòng STKKTL