HỒ CHI MINH VỚI SỰ NGHIỆP BỒI DƯỠNG THẾ HỆ CÁCH MẠNG CHO ĐỜI SAU

TS. Nguyễn Thị Mai Hoa
Đại học Quốc Gia Hà Nội
 
          Khẳng định “Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”, lãnh tụ Hồ Chí Minh đã đánh giá đúng vị trí và vai trò của lực lượng xung kích này trong hành trình đấu tranh vì một nước Việt Nam độc lập, tự do và CNXH. Đồng thời thấu hiểu sâu sắc rằng, lịch sử là sự tiếp diễn, kế tục giữa các thế hệ, nên sinh thời, Người đã quan tâm chu đáo và dành thời gian chăm lo, bồi dưỡng thế hệ rường cột tương lai của nước nhà.Trong từng thời kỳ cụ thể, không chỉ làm hết sức mình để thế hệ trẻ Việt Nam khẳng định được vị trí, đóng góp sức mình trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, Hồ Chí Minh còn thực hiện chiến lược “trồng người”, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau.
1.Vị trí và vai trò của thế hệ trẻ trong cách mạng giải phóng dân tộc
 Từ nhận thức của chính bản thân mình về vai trò của thế hệ trẻ đối với dân tộc và xã hội, với bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, lòng yêu nước và khát khao tìm đường cứu nước, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã rời Tổ quốc, bôn ba tìm đường giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị của chủ nghĩa thực dân. Gian khó trong hành trình vừa kiếm sống, vừa khảo nghiệm thực tế, người thanh niên yêu nước đã đến với học thuyết tiên tiến, cách mạng của thời đại - học thuyết Mác-Lênin. Tìm thấy từ những nguyên lý của học thuyết đó con đường để giải phóng Tổ quốc mình, nhân dân mình và nhân loại cần lao, và cùng với những kinh nghiệm đã tích lũy được, Người sớm nhận thấy đằng sau sự phục tùng tiêu cực, “người Đông Dương giấu một cái gì đang sôi sục, đang gào thét và sẽ bùng nổ một cách ghê gớm khi thời cơ đến”.
Sức mạnh tuổi trẻ, những năm tháng thanh xuân sôi nổi nhưng rất gian truân của mình, và nhận thức về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng một xã hội mới dân chủ và tốt đẹp, Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh đã đánh giá đúng và tin tưởng vào thế hệ trẻ như đã từng tự tin vào hoài bão lớn lao “giải phóng dân tộc, đem lại tự do, hạnh phúc cho nhân dân” của chính mình. Bởi rằng, thế hệ trẻ trong đó có thanh niên là lực lượng xung kích của cách mạng, và đó chính là đội dự bị tin cậy của Đảng. Tuy nhiên, Người cũng ý thức rõ rằng, sự thống trị nô dịch của chủ nghĩa thực dân, chính sách ngu dân của chúng đã ru ngủ, làm suy kiệt thế hệ trẻ, một bộ phận quan trọng của dân tộc, nên cần phải “thức tỉnh họ”. Hướng tới mục tiêu “dân tộc giải phóng”, Người kêu gọi: “Hỡi Đông Dương đáng thương hại, Người sẽ chết mất, nếu đám Thanh niên già cỗi của Người không sớm hồi sinh”(1). Đồng thời, bằng những hoạt động thực tiễn và lý luận của mình, Người quan tâm đến thanh niên Việt Nam, đ­ưa họ đến với cách mạng.
 Về hoạt động tại Quảng Châu, Trung Quốc, nơi được coi là “trung tâm cách mạng của châu Á”, Người đã tìm gặp những thanh niên Việt Nam yêu nước trong tổ chức Tâm tâm xã, phái người về nước vận động thanh niên vượt vòng vây quân thù ra nước ngoài học tập,v.v.. và sau đó thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (6/1925), với nòng cốt là Cộng sản đoàn. Mở lớp Huấn luyện chính trị, ra báo Thanh Niên, trang bị cho họ những những kiến thức cơ bản về nguyên lý của chủ nghĩa Mác- Lênin, về những phẩm chất đạo đức của người cách mạng qua 23 điều răn (thể hiện trong ba mối quan hệ: đối với tự mình, đối với người và đối với Đoàn thể), Hồ Chí Minh đã dày công đào tạo họ trở thành những cán bộ cốt cán của phong trào cách mạng Việt Nam. Với những việc làm cụ thể, thiết thực, có hiệu quả và phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam khi đó, Người đã hoàn thành nhiệm vụ “thức tỉnh” thanh niên - một bộ phận tiên tiến nhất của dân tộc. Tuy nhiên khác với các vị tiền bối cách mạng, khác với cụ Phan Bội Châu cũng từng hướng đến thanh niên, thức tỉnh lòng yêu nước và ý chí quyết tâm cứu nước của thanh niên, Hồ Chí Minh đã “vượt gộp” khi không chỉ kêu gọi họ, thức tỉnh họ, mà Người còn hướng họ tới con đường đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng con người theo quỹ đạo cách mạng vô sản.  
 Cũng trong thời gian ở Quảng Châu (1924-1927), với tầm nhìn chiến lược của một vị lãnh tụ cách mạng, với mong muốn đào tạo “những chiến sĩ Lêninnít tí hon chân chính” làm hạt nhân cho Đoàn thanh niên cộng sản sau này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư: gửi Uỷ banTrung ương thiếu nhi Liên xôThư cho đại diện đoàn Thanh niên cộng sản Pháp tại Quốc tế Thanh niên cộng sản, (22/7/1926) đề nghị giúp đỡ, để gửi một số thiếu niên Việt Nam trong số 7 thiếu niên do Người nuôi ở Quảng châu, sang Liên xô học tập. Mục đích của Người là “để các em được tiếp thu một nền giáo dục cộng sản chủ nghĩa tốt đẹp”, để các em là những người vừa hồng, vừa chuyên, có thể đảm đương vai trò kế tục sự nghiệp cách mạng của cha anh. Những công việc này thể hiện rõ tính “rất quan trọng” và “rất cần thiết” trong tư tưởng Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau - lực lượng kế cận của cách mạng và tư tưởng này được Người thực hiện một cách nhất quán và xuyên suốt, đặc biệt trong 24 năm Người là Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1945-1969).
Từ lớp cán bộ đầu tiên do Hồ Chí Minh đào tạo và bồi dưỡng ở Quảng Châu này, đội ngũ những người cộng sản Việt Nam được trang bị lý luận cách mạng, phương pháp đấu tranh cách mạng, phương pháp vận động quần chúng theo nguyên lý Mácxit,v.v..đã ngày một trưởng thành và phát huy vai trò “đầu tàu” của mình. Từ Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, những người thanh niên Việt Nam được ánh sáng lý luận tiên tiến soi đường đã trở về nước hoạt động, thực hiện quá trình “vô sản hóa” tại các xí nghiệp, nhà máy, hầm mỏ, hoạt động và gây dựng phong trào cách mạng ở Thái Lan,v.v..đã thổi một luồng sinh khí mới vào phong trào đấu tranh yêu nước của nhân dân ta và phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam. Vũ khí tư tưởng của thời đại, ánh sáng lý luận của Đường Kách mệnh truyền về trong nước đã góp phần thúc đẩy phong trào đấu tranh yêu nước và phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam tiến lên một tầm cao mới. Lần lượt trong nước đã xuất hiện các tổ chức cộng sản và mùa xuân năm 1930, dưới sự chủ trì của Người, Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công.
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, cách mạng Việt Nam đã có người cầm lái, và từ đó, lực lượng thanh niên đông đảo, giàu nhiệt huyết và tinh thần cách mạng đã nhận được sự quan tâm chu đáo của lãnh tụ Hồ Chí Minh và của Đảng. Dù vẫn đang hoạt động ở nước ngoài, nhưng Người đặc biệt quan tâm đến vấn đề tổ chức và bồi dưỡng tầng lớp thanh niên. Người đã đề nghị và trên tinh thần đó, Nghị quyết của Đảng Cộng sản Đông Dương (1931) về việc tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản ra đời. Được Đảng và Hồ Chí Minh tin tưởng, giáo dục và đào tạo, các thế hệ thanh niên Việt Nam không chỉ là đội hậu bị tin cậy của Đảng, mà đã thực sự trở thành lực lượng quan trọng, tham gia vào cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trong suốt 15 năm (1930-1945) đầy gian khó.
Cùng với sự góp sức của các giai tầng khác trong xã hội, với tinh thần cách mạng tiến công, sự gan dạ đi đầu và những tấm gương hy sinh dũng cảm của thế hệ trẻ Việt Nam, cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đã giành được thắng lợi. Cùng với bản Tuyên ngôn độc lập và sự kiện lịch sử trọng đại: Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, là một cuộc đổi thay kỳ diệu: những người dân Việt Nam từ thân phận “vong quốc nô” đã trở thành công dân nước Việt Nam độc lập, và thế hệ trẻ Việt Nam vốn bị đọa đầy, ru ngủ trong thuốc phiện đã có một tiền đồ rực rỡ đi cùng với những trọng trách nặng nề.
2. Đào tạo và bồi dưỡng thế hệ trẻ trở thành những người “vừa hồng, vừa chuyên”.
 Con người là vốn quý nhất, là nhân tố đảm bảo thành công của sự nghiệp cách mạng, song theo Hồ Chí Minh, đó phải là những con người được phát triển toàn diện, có đủ đức và tài. Vì vậy không chỉ dừng lại ở việc đánh giá đúng vị trí và vai trò của thế hệ trẻ, cổ vũ và động viên thế hệ trẻ trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, trong hành trình đấu tranh và kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, Hồ Chí Minh cũng đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo và bồi dưỡng thế hệ trẻ, để họ luôn là người vừa hồng, vừa chuyên, đủ sức gánh vác những trọng trách mà Tổ quốc và nhân dân giao phó.
Tin yêu và hy vọng ở thế hệ măng non của nước nhà, trong Thư gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam độc lập (9/1945), Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Hồ Chí Minh mong các em hãy nghe “lời của một người anh lớn lúc nào cũng ân cần mong mỏi cho các em được giỏi giang” và chờ đợi sự góp sức của thế hệ trẻ trong công cuộc kiến thiết đất nước, “xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên đã để lại cho chúng ta, làm sao cho chúng ta theo kịp các nước khác trên hoàn cầu”.. Người kỳ vọng và khẳng định: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”(2).
Còn đối với thanh niên - lực lượng xung kích của cách mạng, những người vừa có nhiệm vụ học tập, phấn đấu và tu dưỡng để xứng đáng với vai trò “rường cột”, “kế cận”, vừa phải có trách nhiệm dìu dắt lớp “đàn em” thiếu niên và nhi đồng, Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Thanh niên là người chủ tư­ơng lai của nư­ớc nhà. Thật vậy, nư­ớc nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”(3). Để thanh niên có thể trở thành những ng­ười chủ xứng đáng, thực sự có tài và có đức, hoàn thành tốt những trọng trách mà cách mạng giao phó, bên cạnh việc tự trau dồi về mọi mặt của bản thân, thanh niên Việt Nam còn được Đảng ta đứng đầu là Hồ Chí Minh quan tâm giáo dục, tổ chức, hư­ớng dẫn tập dượt làm việc, từng bước trở thành một “lực lượng to lớn và vững chắc”, dũng cảm đi đầu trong mọi nhiệm vụ đ­ược giao.
 Hồ Chí Minh từng nói: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”. Trong Thư gửi thanh niên (4/1951), Người viết: “Huy hiệu của Thanh niên ta là: “Tay cầm cờ đỏ sao vàng”. Ý nghĩa lớn lao của nó là: thanh niên phải xung phong là gương mẫu trong công tác, trong học hỏi, trong tiến bộ, trong đạo đức cách mạng. Thanh niên phải thành một lực lượng to lớn và vững chắc trong công cuộc kháng chiến và kiến quốc”(4), và đó là những người thực sự xứng đáng với lời khen tặng của Hồ Chí Minh (3/1951): “Không có việc gì khó, Chỉ sợ lòng không bền, Đào núi và lấp biển, Quyết chí ắt làm nên”
 Mặt khác, trước những căn bệnh mà thế hệ trẻ thư­ờng dễ mắc như thiếu thực tế, nóng vội, hình thức, hay bàng quan ỷ lại, v.v.., Hồ Chí Minh cũng luôn có lời khuyên nhủ, chỉ bảo kịp thời và ân cần: chớ chủ quan, chớ tự mãn,v.v...Đối với thế hệ trẻ, Hồ Chí Minh chú trọng nhiều đến với phương pháp giáo dục. Theo Người, có phương pháp giáo dục tốt, đồng bộ, hiệu quả, công tác đào tạo và bồi dưỡng thế hệ trẻ sẽ thu được kết quả thiết thực. Tại Đại hội đoàn Thanh niên toàn quốc lần thứ II (2/11/1951), Người yêu cầu mỗi thanh niên gương mẫu, phải: Giữ vững đạo đức cách mạng; Xung phong trong mọi công tác; Cố gắng học tập chính trị, văn hoá, nghề nghiệp để tiến bộ mãi và rèn luyện thân thể cho khoẻ mạnh, v.v..Phát biểu tại Trường Đại học Nhân dân Việt Nam (19/1/1955), Hồ Chí Minh nói những lời tâm huyết với sinh viên: “Nhiệm vụ của thanh niên không phải là hỏi nước nhà đã cho mình những gì. Mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà? Mình phải làm thế nào cho ích lợi nước nhà nhiều hơn? Mình đã vì lợi ích nước nhà mà hy sinh phấn đấu chừng nào?”(5). Và để có thể làm được như Người mong mỏi, trách nhiệm của mỗi thanh niên không chỉ phải “có tinh thần và gan dạ sáng tạo, cần phải có chí khí hăng hái và tinh thần tiến lên, vượt mọi khó khó khăn, gian khổ để tiến mãi không ngừng”, mà còn phải “trung thành, thật thà, chính trực”. Đặc biệt, thanh niên cần phải chống tâm lý tự tư tự lợi, chống tâm lý ham sung sướng, tránh khó nhọc, chống thói xem khinh lao động, nhất là lao động chân tay; chống kiêu ngạo, giả dối, khoe khoang, v.v…Còn trách nhiệm của trường học, gia đình và đoàn thể thanh niên là phải chú ý đến giáo dục cho thanh niên về tư tưởng, thái độ, hoạt động và sinh hoạt hàng ngày, và“giáo dục thanh niên không thể tách rời mà phải liên hệ chặt chẽ với những cuộc đấu tranh của xã hội”(6).
Trong những năm tháng cả nước cùng đồng thời tiến hành hai chiến lược cách mạng ở cả hai miền: Xây dựng CNXH ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, bên cạnh việc cổ vũ, động viên lớp lớp thanh niên Việt Nam xung phong, gương mẫu trên mọi lĩnh vực, trên mọi trận tuyến: học tập, lao động sản xuất và chiến đấu chống quân thù, Người và Trung ương Đảng còn chú trọng thực hiện một chiến lược đào tạo nguồn nhân lực cho tương lai của nước nhà. Đó là quyết tâm “dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy thật tốt, học thật tốt”, là việc gửi các lưu học sinh đi đào tạo các ngành, nghề ở nước ngoài, là đưa những con em của đồng bào miền Nam ra học tập ở miền Bắc “để sau này về phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, góp sức xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà”(7).
Sự quan tâm của Đảng và của Người trong mọi thời điểm cách mạng đã không chỉ tạo điều kiện để thanh niên Việt Nam có tri thức khoa học, có đạo đức cách mạng, phát huy vai trò “là ngư­ời tiếp sức cách mạng cho thế hệ thanh niên già, đồng thời là ng­ười phụ trách dìu dắt thế hệ thanh niên tư­ơng lai - tức là các cháu nhi đồng”(8), mà còn cùng với cha anh, đóng góp trí lực, sức lực của mình cho sự nghiệp cách mạng. 
Được chăm sóc, giáo dục ở cả gia đình, nhà trường và xã hội về đạo đức cách mạng, lý tưởng và lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, tinh thần vượt mọi khó khăn, tự lực, tự cường,v.v..được đào tạo về văn hóa, khoa học kỹ thuật, lao động sản xuất, và thông qua các tổ chức đoàn thể, các phong trào quần chúng rộng rãi, thế hệ trẻ Việt Nam đã có mặt và đi tiên phong trên nhiều trận tuyến. Từ những Thanh niên, Nhi đồng Cứu quốc, Đoàn quân Nam tiến, đến phong trào Thanh niên ba sẵn sàng, Thiếu nhi làm nghìn việc tốt, và giờ đây là phong trào Thanh niên lập nghiệp, Thanh niên tình nguyện, Tuổi trẻ với tư tưởng Hồ Chí Minh, “Tuổi trẻ Việt Nam sống chiến đấu lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”; “Tiếp lửa truyền thống - Mãi mãi tuổi hai mươi”; “Thanh niên sống đẹp, sống có ích”, “Hiến máu nhân đạo”, “Bảo vệ môi trường”, “Chăm sóc giáo dục trẻ em”,v.v.. có thể thấy rõ sự trưởng thành của thế hệ trẻ Việt Nam, vai trò và sức mạnh của họ với tư cách là “lực lư­ợng kế tục và phát triển những thành tựu cách mạng của cha anh” được khẳng định trong tiến trình cách mạng.
 3. “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau” là thực hiện sự đan xen giữa các thế hệ
 “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau” là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, là trách nhiệm của nhà trường, gia đình và xã hội. Thực hiện tư tưởng đó không chỉ dừng lại ở chăm lo, giáo dục toàn diện, mà còn phải sáng tạo và linh hoạt trong từng thời điểm lịch sử. Xuất phát từ những điều kiện cụ thể, những điểm mạnh của lớp cán bộ già, sự hạn chế của lớp cán bộ cha anh và những điểm mạnh, điểm hạn chế của thế hệ trẻ, để có sự kế tiếp giữa các thế hệ, có sự đan xen giữa lớp già và lớp trẻ, trong những bài viết, bài phát biểu của mình, Hồ Chí Minh không chỉ thể hiện sự quan tâm, chăm lo, mà Người còn luôn mong mỏi lớp cha anh phải thư­ơng yêu, giúp đỡ, độ lư­ợng và truyền kinh nghiệm cho thế hệ trẻ. Người từng nói: các đồng chí già có nhiều ưu điểm, có nhiều bài học kinh nghiệm được rút ra từ thực tiễn, tuy nhiên, do hoàn cảnh lịch sử, nhiều đồng chí chưa được học hành, đào tạo cơ bản, nên có người mang tâm trạng “công thần”, có người mang mặc cảm tự ti, v.v… Vì vậy, để có thể tiến bộ, để học được kinh nghiệm của các bậc lão thành, Người cũng khuyên nhủ thế hệ trẻ phải cầu thị, biết lắng nghe và kính trọng thế hệ già, biết nâng niu và trân trọng những hy sinh, đóng góp của các thế hệ đi trước...
Sự quan tâm của Người và Trung ương Đảng về bồi dư­ỡng, sử dụng thường xuyên đội ngũ thế hệ trẻ, thực hiện sự xen kẽ, kế tục giữa các thế hệ cách mạng trên cơ sở thấm nhuần tư tưởng của Người về đào tạo và bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau trong suốt hai cuộc trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, trong những năm miền Bắc tiến hành xây dựng CNXH, đã thực sự tạo nên lực l­ượng kế cận hùng hậu vừa hồng vừa chuyên, xứng đáng là “cánh tay phải và đội hậu bị vững mạnh” của Đảng.
Tiếp tục thực hiện tư tưởng của Người về đào tạo và bồi dưỡng thế hệ trẻ, trong công cuộc xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất và CNXH, thế hệ trẻ Việt Nam đã, đang và nhất định sẽ làm tròn trọng trách lớn lao mà lịch sử giao phó. Và trước những cơ hội tích cực cùng những thách thức của thời kỳ đổi mới và hội nhập, Đại hội Đảng lần thứ IX tiếp tục khẳng định “vai trò xung kích” của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời chỉ rõ nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng, toàn dân là phải “chăm lo giáo dục, bồi dưỡng đào tạo phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng đạo đức, lối sống, văn hóa, sức khỏe, nghề nghiệp…”
Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh và thấm nhuần quan điểm của Đảng về vai trò của thanh niên, chủ nhân tương lai của đất nước- lực lượng quan trọng, đầu tàu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng CNXH, thế hệ trẻ Việt Nam, đặc biệt là thanh niên đã được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người.
Thông qua việc tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức công dân, thông qua việc đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, tạo cơ hội cho mọi thanh niên được học tập, không ngừng nâng cao trình độ, có tri thức và kỹ năng, nhằm nâng cao chất lượng lao động trẻ, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho thanh niên, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, phát triển toàn diện,v.v..và coi trọng hơn nữa việc trọng dụng tài năng trẻ, tạo bước chuyển có tính đột phá trong bố trí và sử dụng cán bộ trẻ trên tất cả các lĩnh vực, thế hệ trẻ Việt Nam có nhiều thuận lợi, nhiều cơ hội để học tập, lao động và khẳng định mình trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, trong sự nghiệp xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, văn minh, sánh vai cùng bạn bè quốc tế.

Kỷ niệm 65 năm ngày cách mạng tháng Tám 1945 thành công, Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà ra đời, thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhớ về “Hồ Chí Minh - nhà chiến lược chính trị, quân sự thiên tài”là thêm một lần ôn lại, suy ngẫm lời căn dặn của Người về việc chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau. Từ đó có thể thấy ý nghĩa sâu sắc của việc tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả mục tiêu, phương hướng và những giải pháp cơ bản của Đảng đề ra trong Nghị quyết số 25-NQTW của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên. Đó chính là cơ sở để hoàn thành các chương trình công tác của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, và đó cũng chính là ghi nhớ và thực hiện lời Hồ Chí Minh căn dặn trong bản Di chúc lịch sử trước khi Người đi xa: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”./.

 

(1)Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. CTQG, H, 1995, t.2, tr. 133
(2) Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sđd, t. 4, tr. 33
(3) Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sđd, t. 8, tr. 185
(4) Hồ Chí Minh,Toàn tập, Sđd, t 6, tr 197-198
(5) Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sđd, t.7, tr.455
(6) Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sđd, t.7, tr.456
(7)Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sđd, t 9, tr.329
(8) Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sđd, t 10, tr 488