Đại hội Công đoàn Khu DI tích Chủ tịch Hồ Chí MInh tại Phủ Chủ tịch nhiệm kỳ 2012-2014

Nhằm tổng kết công tác hoạt động Công đoàn trong nhiệm kỳ 2010 - 2012 và triển khai công tác hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ mới, chiều ngày 26/4/2012, Đại hội Công đoàn Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã được tiến hành.
Tới dự Đại hội có đại biểu đại diện cho Công đoàn Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Cấp ủy, Ban Giám đốc và toàn thể đoàn viên Công đoàn cơ quan Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.
Đại hội đã được nghe Báo cáo tổng kết công tác và đánh giá các hoạt động nhiệm kỳ 2010 - 2012 và cùng đặt ra kế hoạch hoạt động trong nhiệm kỳ tới (2012-2014). Các ý kiến đóng góp cho bản báo cáo hoạt động của nhiệm kỳ vừa qua và kế hoạch hoạt động của nhiệm kỳ tới được các đoàn viên Công đoàn tham gia nhiệt tình, sôi nổi. Đại hội cũng đã thông qua dự thảo nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100%.
          Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2014 gồm có 7 ủy viên.
          Đại hội đã thành công tốt đẹp, tất cả đoàn viên Công đoàn đều phấn khởi, vui vẻ và đầy nhiệt huyết cho các hành động sắp tới.

Một số hình ảnh tại Đại hội Công đoàn Khu Di tích nhiệm kỳ 2012-2014:
- Bỏ phiếu bầu BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2014:

 Bỏ phiếu bầu BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2014

- BCH Công đoàn Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch nhiệm kỳ 2012-2014 ra mắt:

BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2014
 
(Tin và ảnh: Đặng Quang Huy)