Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi ngày 31 tháng 3 năm 2015

Chúng tôi đánh giá cao cơ hội được đến thăm Nhà sàn Bác Hồ  để hiểu hơn về vị lãnh tụ - kỷ cương, tư tưởng và khát vọng giải phóng dân tộc của Người. Từ đầu thế kỷ XX Người đã liên hệ với Tổng thống Mỹ  để gợi ý về mối quan hệ Việt - Mỹ. Tầm nhìn của Người nay đã thành hiện thực.
Nancy Pelosi và phái đoàn Hạ viện Mỹ