Báo cáo tổng kết công tác năm 2015

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2015:
1. Công tác chính trị tư tưởng và xây dựng cơ quan:
Tổ chức quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Kế hoạch công tác của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch cùng những nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan. Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Thực hiện tốt nguyên tắc dân chủ trên các mặt hoạt động. Tổ chức nghe nói chuyện chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Trung Quốc”.
2. Công tác phục vụ nhiệm vụ chính trị và đón tiếp khách tham quan:
Tổ chức tốt việc  đón  tiếp  các đồng chí Chủ  tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước vào dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong dịp Tết Nguyên đán, các ngày lễ lớn trong năm; đón tiếp 65 đoàn với 875 lượt khách cấp cao trong nước và quốc tế thăm trực tiếp tầng 2 Nhà sàn, trao tặng huy hiệu Bác Hồ, ghi sổ cảm tưởng.
Tính đến ngày 20/11/2015, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã tổ chức đón tiếp 2.361.270 lượt khách đến tham quan, học tập và nghiên cứu; tổng số khách được nghe thuyết minh là 3.119 đoàn với 100.188 lượt người, trong đó có 979 đoàn khách với 9.519 lượt người tham quan trực tiếp di tích H67. Tổ chức sinh hoạt chính trị cho 496 đoàn với 30.415 lượt người. So với cùng kỳ năm 2014, số đoàn và lượt người tham gia sinh hoạt chính trị tăng 77 đoàn với hơn 1.000 lượt người.
Cung cấp tư liệu và phối hợp với 15 đài truyền hình trong nước và nước ngoài quay phim tại Khu Di tích tuyên truyền về cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh: phối hợp với Đài Truyền hình VTV1 thực hiện phim tài liệu “Không gian nhân văn Hồ Chí Minh”; phối hợp với Đài truyền hình TP.Hồ Chí Minh xây dựng phim tư liệu về công tác hướng dẫn đón khách tham quan; phối hợp với VTV1 xây dựng tập 1 phim tài liệu nhân dịp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Mỹ... Cung cấp 240 ảnh tư liệu cho triển lãm “Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng Hồ Chí Minh”; cho Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam dựng bảo tàng 3D Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch; Truyền hình Báo Nhân dân; tạp chí Lịch sử Đảng, Thế giới Di sản... nhằm tuyên truyền về Chủ tịch Hồ Chí Minh và Khu Di tích.
3. Công tác bảo quản các di tích và tài liệu, hiện vật:
Đảm bảo, duy trì tốt công tác bảo quản các di tích, tài liệu hiện vật và phục vụ đón tiếp khách tham quan. Thường xuyên có kế hoạch bảo quản theo các chế độ định kỳ đối với từng di tích và tài liệu, hiện vật. Phối kết hợp với các bộ phận chuyên môn sửa chữa, thay thế, bổ sung trang thiết bị kỹ thuật (ánh sáng, độ ẩm, camera, báo cháy …) vào công tác bảo vệ, bảo quản và phát huy tác dụng tài liệu hiện vật. Luôn kiểm tra và lên kế hoạch thực hiện công tác tu bổ, sửa chữa kịp thời và áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào công tác bảo quản cụ thể như: Kiểm tra, lập kế hoạch kiểm soát các di tích, tài liệu hiện vật; phát hiện sớm côn trùng, nấm mốc để kịp thời ngăn chặn bảo quản tốt kho K80, các di tích, tài liệu hiện vật; Lắp đặt thêm máy hút ẩm ở kho K80, xử lý tường kính kho K80 bị rạn nứt (do nắng nóng) đảm bảo an toàn cho hiện vật ô tô trong kho K80; Sửa chữa, cải tạo, lắp đặt hệ thống thông gió Hầm Bác Tô; Thay thế dây chăng bảo vệ các di tích: nhà 54, nhà trưng bày xe ôtô, nhà Sàn, nhà H.67. Sửa chữa một số hiện vật (bể cá, đồng hồ); Tu sửa, bảo quản 02 ôtô; Tu bổ, bảo quản 02 bản đồ ở di tích H67; Làm lại khoa học 02 khăn trải bàn tại di tích 54; Bàn giao cho Bảo tàng Hồ Chí Minh 83 đầu sách trưng bày di tích nhà 54.
4. Công tác Sưu tầm - Kiểm kê - Tư liệu:
Tổ chức 02 chuyến sưu tầm, sưu tầm 10 tài liệu hiện vật (01 hiện vật gốc, 09 hiện vật đồng thời). Sưu tầm 200 tư liệu (ảnh và các trang bản thảo gốc). Sưu tầm, chỉnh lý, bổ sung 90 trang tư liệu cho các hồ sơ di tích, tài liệu hiện vật. Xác minh, xây dựng 27 hồ sơ khoa học cho các hiện vật tại các nhà di tích; ghi chép 18 cuốn sách gốc tại di tích Nhà 54 và BK1; tổ chức 05 buổi gặp gỡ nhân chứng để xác minh, bổ sung thông tin cho hồ sơ di tích, tài liệu hiện vật. Số hóa 50 bộ hồ sơ tài liệu, hiện vật, 200 file tư liệu. Cắt dán 247 bài báo liên quan đến hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Khu Di tích. Bổ sung 52 đầu sách mới cho thư viện. Phục vụ 110 buổi cán bộ khoa học trong và ngoài cơ quan đến nghiên cứu, khai thác tài liệu tại thư viện. Chụp ảnh tư liệu 71 sự kiện về hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị của Khu Di tích. Khảo sát, thống kê và lập danh mục tổng số hồ sơ di tích, tài liệu hiện vật đã xây dựng (tính đến năm 2014) báo cáo Ban Giám đốc. Thống kê, ghi chép, lập danh mục 300 tài liệu, hiện vật sưu tầm, đề xuất Hội đồng Khoa học thẩm định giá trị lịch sử, khoa học nhằm bảo quản và phát huy tác dụng.
5. Công tác nghiên cứu khoa học và xuất bản:
Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở “Hệ thống hóa tư liệu Chủ tịch Hồ Chí Minh với 13 địa phương (giai đoạn 1941-1969)”. Thực hiện đề tài khoa học cấp cơ sở: “Nghiên cứu, chỉnh lý, bổ sung số kiểm kê cho các di tích, tài liệu, hiện vật trong Khu Di tích Phủ Chủ tịch”. Phối hợp tổ chức 03 hội thảo: “Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh”; “Tuyên ngôn độc lập - Giá trị dân tộc và thời đại”; “Di sản Hồ Chí Minh và thời đại ngày nay”; tổ chức triển lãm “Hồ Chí Minh với nước Nga” tại Nga. Tổ chức 02 tọa đàm: “Bảo tồn và phát huy giá trị Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch thời kỳ đổi mới”; “Nâng cao chất lượng tuyên truyền về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp tại Khu Di tích”.
Xuất bản 02 số Đặc san Thông tin tư liệu, 11 cuốn sách kịp thời phục vụ độc giả, khách tham quan. Xây dựng nội dung Thuyết minh đề tài khoa học cấp Bộ “Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh với các địa phương miền Bắc, giai đoạn 1941-1969”. Cán bộ khoa học viết 50 bài cho 02 số Đặc san Thông tin tư liệu, 46 bài nghiên cứu tham gia các hội thảo, 28 bài tham gia tọa đàm, 15 bài  giới thiệu về thân thế, sự nghiệp và tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, về Di tích đăng trên các báo, tạp chí chuyên đề. Đăng tải các bài viết trong Thông tin tư liệu và 35 tin bài hoạt động Khu Di tích lên website. Tính đến ngày 15/12/2015 đã có 2.843.817 lượt truy cập. Tạo điều kiện và giúp đỡ 19 sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ Quân sự, Đại học Văn hóa và Học viện Tài chính thực tập đạt kết quả tốt.
6. Công tác kỹ thuật:
Thực hiện tốt nhiệm vụ tại trạm kiểm tra an ninh, góp phần đảm bảo an ninh trong khu vực. Thu giữ hàng trăm dao, vật nhọn tự chế, dùi cui điện và trả lại khách tham quan 02 điện thoại Iphone 6, đồng hồ và 28 triệu đồng... Vận hành an toàn, có hiệu quả hệ thống điện, nước, thông tin – điện tử phục vụ hoạt động cơ quan. Sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì các hệ thống kỹ thuật theo định kỳ (30 máy tính và máy in, 60 máy điều hòa, quạt các loại, động cơ điện), chặn các website độc hại, hướng dẫn khai thác thư điện tử trong môi trường internet an toàn. Phối hợp giám sát thi công hệ thống điện nước nhà vệ sinh nội bộ, nhà vệ sinh ngầm số 1 và 2. Phối hợp khảo sát và lắp đặt thêm thiết bị thông thoát khí tại hầm H.65 (bác Tô), lắp đặt bổ sung 02 bộ camera phục vụ công tác bảo vệ, giám sát an ninh. Tập huấn xử lý tình huống và phối hợp giữa các đơn vị có mặt tại cổng Xanh khi phát hiện vật nổ bằng hình ảnh. Nghiên cứu cải tạo và lắp đặt phao đóng ngắt bơm (tự chế) thoát nước thải tại nhà vệ sinh ngầm số 1, hệ thống bơm hoạt động ổn định và tránh được việc sửa chữa thay thế bơm mới, tiết kiệm hàng chục triệu đồng và phục vụ khách chu đáo hơn.
7. Công tác duy trì cảnh quan môi trường:
Trong năm 2015, công tác duy trì cảnh quan môi trường đã khắc phục một số khó khăn về thời tiết diễn biến phức tạp gây nhiều loại sâu hại; bệnh thối nhũn làm chết cả ngàn mét vuông cỏ và cây vạn niên thanh; các cây lâm nghiệp cao lớn, già cỗi gây khó khăn trong công tác chăm sóc để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vườn cây vẫn đảm bảo quy trình kỹ thuật, chất lượng sinh trưởng. Bộ phận duy trì cảnh quan môi trường đã trồng bổ sung 1000m2 cỏ; trồng bổ sung và thay thế 210m cây hàng rào; trồng bổ sung và thay thế 105 cây các loại; nhân giống 400 khóm râm bụt. Phối hợp sưu tầm 04 cây: sếu, ngân hoa, long não, hoa ban. Cắt cành chống gãy đổ và diệt trừ cây ký chủ cho trên 100 cây trồng nhằm đảm bảo an toàn cho khách tham quan và công trình kiến trúc. Chăm sóc tốt đàn cá trong ao, phối hợp với Viện nuôi trồng Thủy sản xử lý môi trường nước ao và bệnh lý về cá, đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng cho cá phát triển. Đánh tỉa trên 1.000kg cá, thả thêm 180 con cá giống đảm bảo thành phần và chủng loại cá trong ao. Trang trí hoa, cây cảnh dịp Quốc khánh và Tết Nguyên đán. Tiếp nhận đôi chim công do Ngân hàng Quân đội trao tặng.
          8. Các công tác phục vụ hoạt động của cơ quan:  
8.1. Công tác hành chính tổng hợp:
Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại 02 Phó Giám đốc, quy trình bổ nhiệm lại Trưởng và Phó phòng Bảo quản Di tích; quy trình bổ nhiệm Trưởng phòng, Phó phòng Sưu tầm – Kiểm kê – Tư liệu. Giải quyết chế độ hưu trí cho 03 đồng chí. Ký hợp đồng làm việc với 49 viên chức theo Luật Viên chức, ký hợp đồng lao động xác định thời hạn với 05 cá nhân. Làm thủ tục nâng bậc lương thường xuyên cho 43 đồng chí, tham mưu nâng bậc lương trước thời hạn cho 9 đồng chí. Thực hiện Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động. Xây dựng Quy chế Thi đua khen thưởng của cơ quan. Dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và Quy chế công tác văn thư lưu trữ. Tham gia góp ý kiến vào nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung Bộ Luật Dân sự, Bộ Luật Hình sự, dự thảo Bộ tiêu chí bảo vệ môi trường cho các di tích Việt Nam, dự thảo Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành di sản văn hóa, dự thảo Quy chế Thi đua, Khen thưởng của Công đoàn Viên chức. Thực hiện báo cáo về chính sách tiền lương và thu nhập đối với cán bộ, viên chức và người lao động cùng các báo cáo khác theo yêu cầu của Cục, Vụ chức năng của Bộ. Hoàn thành hồ sơ đề nghị tặng danh hiệu thi đua, khen thưởng hàng năm cho tập thể và cá nhân; hồ sơ xét tặng Kỷ niệm chương cho 19 cá nhân; hồ sơ xét tặng Bằng khen Thủ tướng cho 01 cá nhân. Công tác lưu trữ lập hồ sơ tra cứu và bổ sung các văn bản, tài liệu còn thiếu của năm 2014, báo cáo tổng kết về thi hành Nghị định về công tác văn thư, báo cáo về thực hiện Luật Lưu trữ.
8.2. Công tác tài chính:  
Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí dự toán được Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch giao; áp dụng đúng, đủ các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn do Nhà nước ban hành vào công tác quản lý tài chính của đơn vị; thực hiện tốt chế độ hạch toán kế toán, phối hợp chặt chẽ với các phòng trong việc theo dõi, quản lý vật tư, tài sản trong kho và đang sử dụng; mở đầy đủ các sổ sách kế toán, theo dõi nguồn vốn ngân sách, các nguồn thu tại đơn vị đúng chế độ của nhà nước quy định. Thanh toán, chi trả kịp thời các khoản tiền lương, tiền ngoài giờ, BHXH, BHYT cho cán bộ, viên chức và người lao động trong cơ quan; lập và nộp đầy đủ, kịp thời các báo cáo quyết toán tháng, quý, năm cho cơ quan cấp trên, cơ quan thuế, và đối chiếu với kho bạc, ngân hàng. Làm tốt công tác tham mưu cho Ban Giám đốc trong công tác quản lý tài chính và các nguồn thu của đơn vị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Thu nộp và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước, làm thủ tục kê khai mã số thuế cho người phụ thuộc. Bổ sung thêm kinh phí hoạt động, góp phần cải thiện đời sống công chức, viên chức, người lao động. Sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2015; hoàn thành Đề án tăng giá thu phí dịch vụ khách tham quan và được Bộ phê duyệt từ ngày 1/12/2015. Triển khai thanh lý xe ô tô 15 chỗ hết hạn lưu hành đúng quy định. Tổ chức đấu thầu mua sắm 01 xe ô tô 16 chỗ chuyên dùng. Tu bổ, sửa chữa một số hạng mục nhỏ trong Khu Di tích và sửa chữa nhà vệ sinh ngầm số 1, 2 phục vụ khách tham quan. Triển khai thực hiện công trình cải tạo hệ thống ánh sáng trưng bày và hệ thống kỹ thuật bảo quản  nhà bếp A và nhà Y khoa (giai đoạn 2) theo đúng quy định của Luật Đấu thầu.
8.3. Công tác quản trị:
Thực hiện mua sắm thiết bị tài sản và trang thiết bị phục vụ hoạt động  cơ quan; sửa chữa nhà vệ sinh phục vụ khách tham quan và các phòng nghỉ của phòng Duy trì cảnh quan môi trường, thay thế hệ thống máng nước khu nhà làm việc... Bộ phận lễ tân phục vụ chu đáo 27 sự kiện (sinh hoạt chính trị, hội nghị, hội thảo) và các cuộc họp, đón tiếp khách đến làm việc tại cơ quan. Đội xe phục vụ các hoạt động của Ban Giám đốc và 25 chuyến công tác đi các tỉnh. Bộ phận vệ sinh công cộng đảm bảo phục vụ lượng khách tham quan lớn. Bộ phận y tế đã  xử lý kịp thời 61 ca, cấp phát thuốc cho 151 lượt người. Tổ chức tốt bữa ăn trưa cho cán bộ, viên chức và người lao động.
          8.4. Công tác bảo vệ:
          Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong khu vực làm tốt công tác bảo vệ  an toàn tuyệt đối cho các tài liệu hiện vật, di tích, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đồng bào trong nước và khách nước ngoài đến tham quan. Chủ động lập kế hoạch và có phương án bảo vệ phù hợp cho các ngày lễ lớn và khi đón đoàn Nguyên thủ; tăng cường an ninh tại những nơi trọng yếu khi đông khách. Tuy không bố trí chốt trực tại Cổng Đỏ nhưng công tác đăng ký, đón và hướng dẫn khách luôn được  đảm bảo trong giờ hành chính và đột xuất. Phối hợp với tổ trinh sát, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ có kế hoạch chống mất cắp, gây rối trong khu vực; trao trả tài sản, giấy tờ cho 06 trường hợp. Hỗ trợ bộ phận y tế cấp cứu kịp thời khách tham quan có vấn đề về sức khỏe (trong đó có 01 trường hợp là người nước ngoài). Phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 2 tổ chức tập huấn nghiệp vụ và phổ biến kiến thức cho viên chức và người lao động. Phối hợp với phòng Kỹ thuật kiểm tra định kỳ các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy.
9. Công tác đoàn thể:
Công đoàn phối hợp chặt chẽ với chính quyền chăm lo đời sống, quan tâm thăm hỏi khi đau ốm, hiếu hỉ để cán bộ, viên chức và người lao động yên tâm công tác. Phối hợp tổ chức tuyên truyền và tư vấn Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội cho cán bộ, viên chức và người lao động. Phối hợp với chi đoàn thanh niên tổ chức chương trình vui Tết thiếu nhi 1/6 và phát phần thưởng cho con viên chức, người lao động đạt thành tích cao trong học tập. Tổ chức 02 chuyến tham quan học tập ở Hàn Quốc và Campuchia.
Chi đoàn tổ chức buổi giao lưu đối thoại tháng 3 “Thanh niên với nhiệm vụ chuyên môn và công tác phát triển đảng viên trẻ” với Đảng ủy, Ban Giám đốc và viên chức quản lý các phòng. Phối hợp cùng Đoàn Khối Doanh nghiệp TW trao tặng 01 tủ sách Bác Hồ với 100 đầu sách cho công nhân Công ty đóng tàu Thịnh Long (Nam Định); tham gia chương trình tình nguyện tại Tuyên Quang và trao tặng 240 suất quà với tổng giá trị quyên góp ủng hộ là 10.900.000 đồng. Đạt Giải Nhì Liên hoan ca khúc cách mạng nhân kỷ niệm 70 năm thành lập ngành và chào mừng Đại hội Đảng bộ Bộ VHTTDL, Giải Ba môn bóng đá liên chi đoàn. Phối hợp với Đoàn Bộ, Đoàn VTC, Thành đoàn Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tư pháp tổ chức các chương trình tuyên dương các gương mặt trẻ tiêu biểu. Dân quân Tự vệ đạt 02 Giải Ba môn Chính trị và môn Cứu thương trong Hội thao quốc phòng quận Ba Đình.
10. Đánh giá chung:
Nhìn chung, trong năm 2015, Khu Di tích vẫn duy trì nền nếp hoạt động, trong đó có nhiều hoạt động đạt kết quả tốt. So với cùng kỳ năm 2014, số đoàn và lượt người tham gia sinh hoạt chính trị tăng 77 đoàn với hơn 1.000 lượt người. Tổ chức và phối hợp tổ chức 02 tọa đàm, 03 hội thảo và 01 triển lãm đạt kết quả tốt; biên soạn 11 cuốn sách phục vụ tuyên truyền các ngày lễ lớn. Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động mang tính lan tỏa như sinh hoạt chính trị, lễ báo công, kết nạp Đảng. Có nhiều đóng góp vào việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chỉ thị 03-CT/TƯ của Bộ Chính trị, được Đảng bộ Khối Các Cơ quan Trung ương tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Có những biện pháp tiết kiệm mang lại hiệu quả kinh tế: nghiên cứu cải tạo và lắp đặt phao đóng ngắt bơm (tự chế) thoát nước thải tại nhà vệ sinh ngầm số 1, hệ thống bơm hoạt động ổn định và tránh phải sửa chữa thay thế bơm mới, tiết kiệm hàng chục triệu đồng và phục vụ khách chu đáo hơn; Sửa chữa một số máy điều hòa cũ, lắp đặt cho phòng Duy trì Cảnh quan môi trường, Bảo vệ, bếp ăn, phát huy tác dụng vào thời điểm thời tiết nắng nóng.
Năm 2015 với tinh thần cắt giảm chi tiêu của Nhà nước và của Bộ, Khu Di tích đã thực hiện xã hội hóa một số việc: Bộ Giao thông vận tải hỗ trợ rải thảm toàn bộ sân đường nhựa trong Khu Di tích với trị giá hàng tỷ đồng; Công ty Thái Hải và một số đơn vị khác hỗ trợ cây trồng, hỗ trợ thức ăn cho cá trong Ao cá Bác Hồ… với trị giá hàng trăm triệu đồng, góp phần tích cực vào công tác bảo tồn và phát huy giá trị Khu Di tích.
Đạt được những kết quả nêu trên một phần lớn là do cơ quan tiếp tục duy trì đoàn kết nội bộ, ổn định hoạt động và chăm lo tốt đời sống của cán bộ, viên chức, người lao động. Ban Giám đốc và lãnh đạo các phòng chức năng bám sát kế hoạch đề ra từ đầu năm, phân công cụ thể kết hợp với kiểm tra quá trình thực hiện. Đa số viên chức và người lao động chấp hành tốt nội quy, quy chế cơ quan. Các phòng có ý thức phối hợp làm tốt công việc chung.
Bên cạnh những thành tích đã đạt được, vẫn còn tồn tại một số vấn đề như: Một số kế hoạch công tác của phòng chuyên môn đề ra nhưng chưa thực hiện được trong năm 2015. Công tác nghiên cứu khoa học chưa đồng đều, cán bộ khoa học về công tác duy trì cảnh quan môi trường còn thiếu. Sự cố gắng, năng lực của viên chức, người lao động chưa đồng đều; ý thức trách nhiệm, sự chuyên tâm vào công việc, tính phối hợp và chủ động trong công việc ở một số bộ phận chưa cao. Trong cơ quan vẫn còn hiện tượng vi phạm nội quy, kỷ luật; chưa đảm bảo đúng, đủ giờ làm việc. Công tác bảo vệ còn tình trạng đi muộn về sớm, bỏ vị trí trực, sử dụng điện thoại đọc báo, chơi điện tử trong ca trực...
II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2016:
1. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục, đặc biệt là công tác đón tiếp khách tham quan; tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị đến tổ chức các hoạt động tuyên truyền, sinh hoạt chính trị tại Khu Di tích.
2. Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác bảo quản các di tích, tài liệu hiện vật và môi trường cảnh quan, mở rộng việc phối kết hợp với các cơ quan chuyên môn để từng bư­­ớc áp dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào công tác bảo quản di tích.
3. Chú trọng tiến độ công tác sưu tầm, kiểm kê khoa học; đẩy mạnh công tác sưu tầm tài liệu, hiện vật gốc, hiện vật đồng thời liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh; sưu tầm đa dạng tư liệu (chữ viết, âm thanh, hình ảnh, phim). Tích cực áp dụng khoa học công nghệ để nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn.
4. Coi trọng công tác nghiên cứu khoa học, xuất bản; tiếp tục thực hiện 01 đề tài khoa học cấp cơ sở: Nghiên cứu, xác định số kiểm kê và chỉnh lý hồ sơ di tích, tài liệu, hiện vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Tổ chức và phối hợp tổ chức một số hội thảo, tọa đàm và seminar khoa học. Biên tập, xuất bản 02 số Đặc san thông tin tư liệu. Biên tập, xuất bản sách của cơ quan và sách theo yêu cầu của địa phương và các cơ quan khác.
5. Tiếp tục nâng cao chất lư­ợng các hoạt động của công tác hành chính, tài vụ, quản trị, kỹ thuật, bảo vệ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan.
6. Quan tâm chăm lo đời sống về vật chất và tinh thần cho cán bộ, viên chức và ng­­ười lao động toàn cơ quan để anh chị em yên tâm và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.