• Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch công tác năm 2018 của Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch (29/12/2017)
    Nhằm tổng kết công tác hoạt động của Khu di tích Phủ Chủ tịch năm 2017 và triển khai kế hoạch công tác năm 2018, chiều ngày 29/12/2017, Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 của Khu di tích Phủ Chủ tịch đã được tổ chức trong không khí trang trọng, nghiêm túc và sôi nổi.
  • Chi bộ Công an phường Cống Vị tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới tại Khu di tích Phủ Chủ tịch (25/12/2017)
    Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Vấn đề phát triển Đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng. Đảng phải có một số lượng đảng viên nhất định mới hình thành nên tổ chức Đảng. Sự nghiệp cách mạng của Đảng là sự nghiệp vĩ đại lâu dài, phải do nhiều thế hệ chiến sĩ cộng sản tham gia gánh vác. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chỉ có thể có trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên tương ứng. Do đó, Đảng phải thường xuyên làm tốt công tác phát triển Đảng”
  • Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Ma Rốc thăm Khu di tích Phủ Chủ tịch (16/12/2017)
    Tại Khu di tích, Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Ma Rốc và các thành viên trong đoàn đã thăm một số điểu di tích tiêu biểu như: di tích nhà 54 (ngôi nhà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở và làm việc từ năm 1954 đến năm 1958), ngôi Nhà Sàn lịch sử (nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh sống và làm việc trong suốt 11 năm cuối của cuộc đời), thăm Ao cá Bác Hồ, đặc biệt tại di tích đường Xoài, đoàn đã thăm và được nghe giới thiệu về triển lãm "Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hóa kiệt xuất"... Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Ma Rốc và các thành viên trong đoàn đã rất xúc động khi được đến thăm nơi ở và làm việc vô cùng giải dị của vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam...
  • Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam tổ chức kết nạp đảng viên tại Khu di tích Phủ Chủ tịch (15/12/2017)
    Chiều ngày 15/12/2017, tại Khu di tích Phủ Chủ tịch, Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam đã tổ chức Lễ Kết nạp đảng viên mới. Đây là mong muốn và nguyện vọng của toàn thể đảng viên Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam, để tiếp thêm tinh thần và ngọn lửa nhiệt huyết cho mỗi đảng viên trên con đường phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, tạo động lực và tự hào cho các quần chúng phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng.
  • Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Khu di tích Phủ Chủ tịch (12/12/2017)
    Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là Bộ đa ngành, đa lĩnh vực, với hệ thống tổ chức từ Trung ương đến địa phương. Công tác quản lý nhà nước và triển khai các hoạt động Thi đua Khen thưởng được thực hiện tốt. Hàng năm, Hội đồng Thi đua Khen thưởng của Bộ phát động các phong trào Thi đua Khen thưởng cho toàn ngành. Ngoài ra, còn phát động các phong trào theo chuyên đề bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành. Công tác quản lý nhà nước về Thi đua Khen thưởng được Bộ chú trọng, nghiêm túc triển khai và thường xuyên có các văn bản chỉ đạo các đơn vị trong ngành.
  • Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Liberia Marjon Vashti Kamara thăm Khu di tích Phủ Chủ tịch (8/12/2017)
    Tại Di tích Nhà Sàn, Bộ trưởng Ngoại giao Liberia đã viết những dòng cảm tưởng: “Chúng tôi vinh dự được đến thăm nơi vị Lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng sống, làm việc và qua đời. Chúng tôi ngưỡng mộ sự giản dị và đức hy sinh của Người. Xin được bày tỏ sự kính trọng của mình đối với cuộc đấu tranh mà nhân dân Việt Nam đã trải qua. Xin chúc nhân dân Việt Nam đạt được những mong ước của Người”...
  • Hội nghị Tổng kết công tác Khối thi đua các bảo tàng năm 2017 tại Khu di tích Phủ Chủ tịch (29/11/2017)
    Ngày 29/11/2017, tại Khu di tích Phủ Chủ tịch đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Khối thi đua các bảo tàng năm 2017. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phùng Huy Cẩn - Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Giám đốc Khu di tích Phủ Chủ tịch (Khối trưởng), Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Khối phó), Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Bảo tàng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Viện Bảo tồn Di tích...