• MỘT VĂN BẢN ĐẶC BIỆT
  Bài viết dưới đây kể về thời điểm có ý nghĩa đặc biệt, khi văn bản phối hợp pha dung dịch đặc biệt giữa Trung tâm nghiên cứu y sinh Matxcơva và Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được ký kết tại Matxcơva (tháng 6-2003).
 • Về chiếc máy chữ hiệu Japy Script
  Phòng sưu tầm-kiểm kê tư liệu đã sưu tầm được một số hiện vật mới, trong đó có chiếc máy chữ hiệu Japy Script
 • BỘ DỤNG CỤ TẬP THỂ DỤC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH Ở DI TÍCH NHÀ SÀN
  “Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khoẻ mới thành công”. Hồ Chí Minh tuyển tập. NXB CTQG, H.1995
 • CUỐN SÁCH "MIỀN BẮC VIỆT NAM" TR­ƯNG BÀY TẠI NHÀ SÀN
  Tác phẩm “Vietnam North” (miền Bắc Việt Nam) của Wilfred Burchett đã có mặt tại nhà sàn, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc trong Khu Phủ tịch
 • BA CHIẾC ĐIỆN THOẠI Ở DI TÍCH NHÀ SÀN
  Để trực tiếp và thường xuyên nắm được tình hình chiến sự ở cả hai miền Nam, Bắc và có thể chỉ đạo kịp thời quân và dân ta thực hiện nhiệm vụ ...