• Chủ tịch Hồ Chí Minh, những chặng đường kháng chiến đầu tiên
  Trung tuần tháng 11, sau một buổi làm việc của Hội đồng Chính phủ, Bác hỏi đồng chí Võ Nguyên Giáp:“Nếu vạn nhất không tránh được chiến tranh thì Hà Nội có thể giữ trong bao lâu?”, đồng chí trả lời: “Phải cố giữ thì ít nhất là nửa tháng.Thời gian qua, cơ quan tham mưu đã chuẩn bị xây dựng một kế hoạch chiến đấu ở thành phố trong trường hợp địch gây chiến”, Bác lại hỏi:” Các thành phố khác và vùng nông thôn thì sao?”,“Các thành phố khác thì ít khó khăn hơn, còn vùng nông thôn nhất định ta giữ được”, Người suy nghĩ giây lát rồi nói: “Ta lại trở về Tân Trào”...
 • Nâng cao vai trò ngoại giao văn hóa của Khu di tích Phủ Chủ tịch trong thời kỳ hội nhập quốc tế
  Ngoại giao văn hóa là lĩnh vực đặc biệt của hoạt động ngoại giao liên quan đến việc sử dụng văn hóa như là đối tượng và phương tiện nhằm đạt được những mục tiêu cơ bản của chính sách đối ngoại quốc gia, tạo hình ảnh tốt đẹp của đất nước, quảng bá văn hóa và ngôn ngữ quốc gia trên thế giới. Đồng thời, sử dụng nội dung ngoại giao, quan hệ ngoại giao để tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc; giao lưu, trao đổi để các quốc gia, các dân tộc ngày càng hiểu biết và tôn trọng các giá trị văn hóa và bản sắc của nhau.
 • Tính thời sự của tác phấm "Sửa đổi lối làm việc"
  Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đời cách đây 70 năm nhưng vẫn còn giữ nguyên giá trị, luôn là bảo bối “gối đầu giường” của cán bộ, đảng viên trong sự nghiệp đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa hôm nay. Nội dung của tác phẩm vẫn là những lời chỉ huấn cơ bản và thời sự đối với Đảng, Nhà nước ta; đặc biệt là đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên trong rèn luyện và phấn đấu.
 • "40 năm thiên anh hùng ca giải phóng"
  Các sự kiện lịch sử đưa đến đại thắng mùa xuân 1975 – bước phát triển ở quy mô cao của tiến trình cách mạng ở miền Nam và của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; Khôi phục và cải tạo miền Bắc, đấu tranh đòi thi hành Hiệp định Giơnevơ và chuyển hướng cuộc đấu tranh yêu nước của đồng bào miền Nam (1954-1960) ...
 • "Thời đại Hồ Chí Minh – những mốc son rực rỡ"
  Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Cả cuộc đời tôi chỉ có một mục đích là phấn đấu cho quyền lợi của Tổ Quốc và hạnh phúc của nhân dân”. Từ Bến Nhà Rồng, khi đất nước còn đang trong vòng nô lệ của thực dân phong kiến, Người đã ra đi từ phương Đông sang phương Tây, từ châu Á sang châu Âu, châu Phi, châu Mỹ chỉ cốt tìm cho được con đường cứu nước: Đường Kách mệnh
 • "Từ cách mạng Tháng Tám 1945 đến chiến dịch Hồ Chí Minh 1975"
  Cách mạng Tháng Tám thành công và kháng chiến chống Pháp- Mỹ thắng lợi là giai đoạn oanh liệt của thời đại Hồ Chí Minh, thời đại của những chiến công và kỳ tích làm vẻ vang cho dân tộc, đưa dân tộc ta từ địa vị nô lệ lên hàng các dân tộc tiên phong trên thế giới, được cả loài người ca ngợi và khâm phục
 • "Sự ra đời của bản Di chúc lịch sử"
  Cuốn sách Sự ra đời của bản Di chúc lịch sử nhằm giới thiệu với bạn đọc về: Quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Di chúc (hoàn cảnh lịch sử, thời gian và địa điểm); Điếu văn của Ban chấp hành Trung Ương Đảng Lao động Việt Nam; Các Chỉ thị, Thông báo của Bộ Chính trị- Ban chấp hành Trung ương Đảng liên quan đến Di chúc ...
 • "Sự ra đời của bản Tuyên Ngôn Độc Lập"
  Cuốn sách nhằm giới thiệu với bạn đọc về quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Tuyên ngôn độc lập, những câu chuyện kể, những hồi ức về sự kiện lịch sử hào hùng đó của dân tộc như: Những năm tháng không thể nào quên, Ký ức thiêng liêng tại căn nhà 48 Hàng Ngang lịch sử, câu chyện về chiếc áo Bác Hồ Mặc trong ngày 2/9/1945 ...
 • " Con đường thiên lý từ Bến Nhà Rồng đến Quảng trường Ba Đình lịch sử:"
  Cuốn sách nhằm tái hiện lại hành trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn 1911-1945. Từ khi đặt chân lên con tàu Amiral Latouche Trévillera, với đôi bàn tay trắng, với tấm lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ và lòng yêu nước nồng nàn, người thanh niên Nguyễn Tất Thành ...
 • Giới thiệu cuốn sách: Cách mạng tháng Tám năm 1945
  là tập hợp những tư liệu quý, những hình ảnh sống động và chân thực để minh họa cho những nội dung sự kiện lịch sử trước và khi diễn ra cuộc vận động Cách mạng tháng Tám năm 1945 và khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình...