• Giới thiệu cuốn sách:“Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ nhà sàn Việt Bắc đến nhà sàn Hà Nội”
  Cuốn sách ảnh “Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ nhà sàn Việt Bắc đến nhà sàn Hà Nội” đã khắc họa chân thực về hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với những ngôi nhà sàn từ “thủ đô kháng chiến” đến khi về Thủ đô Hà Nội và công tác bảo tồn, phát huy giá trị Di tích Nhà sàn Bác Hồ trong Khu Phủ Chủ tịch.
 • Bác Hồ và Tết kháng chiến Mậu Tý 1948
  Cuộc kháng chiến của ta đã sang năm thứ hai, quân đội Pháp đã chiếm hầu hết các thành phố, thị xã miền Nam, lấn chiếm nhiều vùng khá rộng ở miền Trung và kiểm soát hầu hết vùng Tây Bắc, Đông Bắc để tạo sức ép lên khu căn cứ địa Việt Bắc. Ngày 19/1/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì họp Hội đồng Chính phủ để bàn một số vấn đề cần làm, trong đó có việc phong hàm cấp tướng cho một số lãnh đạo quân đội, khen thưởng những chiến sĩ có thành tích và tổ chức động viên tinh thần toàn thể quân dân sau chiến thắng Việt Bắc. Ngày 6/2/1948, các liên lạc viên của Văn phòng Chủ tịch nước đã chuyển đến các cơ quan trong ATK thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh mời đến dự một hội nghị đặc biệt.
 • Đề xuất về việc sưu tầm và trưng bày bổ sung một số hiện vật vốn có của Di tích Nhà sàn Bác Hồ
  Câu chuyện về tài liệu, hiện vật của di tích Nhà Sàn Bác Hồ trong Khu di tích Phủ Chủ tịch vẫn còn rất thiếu là vấn đề không mới, nhưng đó chính là nguyên nhân phần nào tác động trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của công tác trưng bày, tuyên truyền giáo dục, ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị quan trọng mà Đảng và Nhà nước giao phó.Việc bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích Phủ Chủ tịch nói chung và di tích Nhà Sàn Bác Hồ nói riêng có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức lối sống, định hướng việc rèn luyện nhân cách cho các thế hệ chủ nhân của đất nước chúng ta.
 • Giới thiệu cuốn sách: "Bác Hồ với những mầm non đất nước"
  Cuốn sách "Bác Hồ với những mầm non đất nước" của Nhà xuất bản Văn học sẽ giúp các bạn thiếu niên nhi đồng và tất cả chúng ta sẽ ôn lại những lời dạy ân cần của Bác Hồ ra sức học tập, tu dưỡng và rèn luyện thật tốt xứng đáng thành con ngoan trò giỏi cháu ngoan Bác Hồ.
 • Giới thiệu cuốn sách: “Chủ tịch Hồ Chí Minh hoạt động đối ngoại 1954 - 1969”
  đã khắc họa một cách chân thực và sinh động về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua những bức ảnh lịch sử quý giá trong 15 năm lãnh đạo sự nghiệp chống Mỹ cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, hoàn thành trọn vẹn vai trò người đứng đầu Nhà nước (1954 -1969)...
 • Giới thiệu cuốn sách ảnh “Hồ Chí Minh với Quảng Tây”
  Trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoạt động một thời gian dài trên đất nước Trung Quốc, trong đó Quảng Tây là nơi đã ghi lại nhiều dấu ấn của Người.
 • Chủ tịch Hồ Chí Minh và Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa
  Lần đầu tiên Phạm Quang Lễ được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh là lúc ông cùng kiều bào ta ở Pháp ra sân bay đón Bác - năm 1946, khi Người sang thăm nước Cộng hoà Pháp với tư cách là thượng khách của Chính phủ Pháp. Phạm Quang Lễ có vinh dự được tham gia đoàn đại biểu đại diện cho Hội Việt kiều tại Pháp đến thăm Bác, nghe Bác kể về tình hình trong nước và đề nghị kiều bào ta báo cáo tình hình hoạt động. Ông đã cùng với Bác đi thăm bà con Việt kiều, thăm Đảng Cộng sản Pháp và các danh lam, thắng cảnh. Nhân chuyến thăm này, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Việt kiều về nước xây dựng Tổ quốc, cùng nhân dân cả nước đấu tranh bảo vệ nền độc lập, toàn vẹn lãnh thổ.
 • Chủ tịch Hồ Chí Minh với chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng
  Cụ Huỳnh Thúc Kháng (1876-1947) xuất thân trong một gia đình nho học nghèo gốc nông dân, quê ở Thạnh Bình, Tiên Cảnh, Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam - một mảnh đất có truyền thống yêu nước và hiếu học
 • Xin chúc Chủ tịch dũng cảm
  Từ ngày toàn quốc kháng chiến 19/12/1946, quân dân Thủ đô đã giữ chân, tiêu hao quân chủ lực Pháp tại Hà Nội cho đến 17/2/1947 còn ở các địa phương khác, cuộc vây hãm quân Pháp trong các đô thị cũng diễn ra giằng co, quyết liệt đến 90 ngày ở Nam Định
...