• Chủ tịch Hồ Chí Minh với Bắc Giang
  “Quân và dân Bắc Giang hiện đang anh dũng chống giặc thực dân. Các bạn đó cũng là một đội quân hậu viện. Đồng bào Bắc Giang sẽ cố gắng vừa diệt giặc dốt vừa diệt giặc ngoại xâm”(Hồ Chí Minh)
 • Những kỷ vật liên quan đến Trung Quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện đang trưng bày và phát huy tác dụng tại Khu di tích Phủ Chủ tịch
  Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh sống và làm việc 15 năm cuối đời (từ 1954 đến 1969), tại đây có hàng nghìn tài liệu, hiện vật lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện đang được lưu giữ, bảo quản và trưng bày một cách tốt nhất, để phục vụ đồng bào trong nước, bè bạn quốc tế đến thăm quan, chiêm ngưỡng nơi ở và làm việc của Người tại Phủ Chủ tịch. Trong khối tài liệu hiện vật đó, có gần 300 kỷ vật lưu niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh liên quan đến Trung Quốc, trong số đó có hơn 170 tài liệu hiện vật hiện đang được bảo quản, trưng bày và phát huy tác dụng tại Khu Di tích Hô Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và hơn 100 kỷ vật hiện đang được bảo quản tại kho cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh...
 • Chủ tịch Hồ Chí Minh với Lạng Sơn
  Từ ngày có Đảng, có Bác Hồ lãnh đạo, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Lạng Sơn tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đã góp sức mình cùng với nhân dân cả nước vượt qua những chặng đường cách mạng đầy khó khăn gian khổ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 • Chủ tịch Hồ Chí Minh với vùng đất và con người Hải Dương
  Chủ tịch Hồ Chí Minh với cương vị là người lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước, dù rất bận việc đại sự quốc gia, nhưng Người vẫn dành sự quan tâm đặc biệt tới các tầng lớp nhân dân, các địa phương trong cả nước. Hải Dương là tỉnh vinh dự được đón Bác Hồ về thăm 5 lần: Lần thứ nhất, sau chuyến thăm nước Pháp, ngày 21- 10 - 1946 trên đường từ Hải Phòng về Hà Nội bằng tàu hoả, Chủ tịch Hồ Chí Minh dừng chân tại ga Hải Dương. Cuộc gặp gỡ nói chuyện của Bác Hồ ngay trên sân ga tuy ngắn ngủi, nhưng đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân Hải Dương...