• Đề xuất về việc sưu tầm và trưng bày bổ sung một số hiện vật vốn có của Di tích Nhà sàn Bác Hồ
  Câu chuyện về tài liệu, hiện vật của di tích Nhà Sàn Bác Hồ trong Khu di tích Phủ Chủ tịch vẫn còn rất thiếu là vấn đề không mới, nhưng đó chính là nguyên nhân phần nào tác động trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của công tác trưng bày, tuyên truyền giáo dục, ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị quan trọng mà Đảng và Nhà nước giao phó.Việc bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích Phủ Chủ tịch nói chung và di tích Nhà Sàn Bác Hồ nói riêng có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức lối sống, định hướng việc rèn luyện nhân cách cho các thế hệ chủ nhân của đất nước chúng ta.
 • Giới thiệu cuốn sách: "Bác Hồ với những mầm non đất nước"
  Cuốn sách "Bác Hồ với những mầm non đất nước" của Nhà xuất bản Văn học sẽ giúp các bạn thiếu niên nhi đồng và tất cả chúng ta sẽ ôn lại những lời dạy ân cần của Bác Hồ ra sức học tập, tu dưỡng và rèn luyện thật tốt xứng đáng thành con ngoan trò giỏi cháu ngoan Bác Hồ.
 • Giới thiệu cuốn sách: “Chủ tịch Hồ Chí Minh hoạt động đối ngoại 1954 - 1969”
  đã khắc họa một cách chân thực và sinh động về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua những bức ảnh lịch sử quý giá trong 15 năm lãnh đạo sự nghiệp chống Mỹ cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, hoàn thành trọn vẹn vai trò người đứng đầu Nhà nước (1954 -1969)...
 • Giới thiệu cuốn sách ảnh “Hồ Chí Minh với Quảng Tây”
  Trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoạt động một thời gian dài trên đất nước Trung Quốc, trong đó Quảng Tây là nơi đã ghi lại nhiều dấu ấn của Người.
 • Chủ tịch Hồ Chí Minh và Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa
  Lần đầu tiên Phạm Quang Lễ được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh là lúc ông cùng kiều bào ta ở Pháp ra sân bay đón Bác - năm 1946, khi Người sang thăm nước Cộng hoà Pháp với tư cách là thượng khách của Chính phủ Pháp. Phạm Quang Lễ có vinh dự được tham gia đoàn đại biểu đại diện cho Hội Việt kiều tại Pháp đến thăm Bác, nghe Bác kể về tình hình trong nước và đề nghị kiều bào ta báo cáo tình hình hoạt động. Ông đã cùng với Bác đi thăm bà con Việt kiều, thăm Đảng Cộng sản Pháp và các danh lam, thắng cảnh. Nhân chuyến thăm này, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Việt kiều về nước xây dựng Tổ quốc, cùng nhân dân cả nước đấu tranh bảo vệ nền độc lập, toàn vẹn lãnh thổ.
 • Chủ tịch Hồ Chí Minh với chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng
  Cụ Huỳnh Thúc Kháng (1876-1947) xuất thân trong một gia đình nho học nghèo gốc nông dân, quê ở Thạnh Bình, Tiên Cảnh, Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam - một mảnh đất có truyền thống yêu nước và hiếu học
 • Xin chúc Chủ tịch dũng cảm
  Từ ngày toàn quốc kháng chiến 19/12/1946, quân dân Thủ đô đã giữ chân, tiêu hao quân chủ lực Pháp tại Hà Nội cho đến 17/2/1947 còn ở các địa phương khác, cuộc vây hãm quân Pháp trong các đô thị cũng diễn ra giằng co, quyết liệt đến 90 ngày ở Nam Định
 • Chủ tịch Hồ Chí Minh, những chặng đường kháng chiến đầu tiên
  Trung tuần tháng 11, sau một buổi làm việc của Hội đồng Chính phủ, Bác hỏi đồng chí Võ Nguyên Giáp:“Nếu vạn nhất không tránh được chiến tranh thì Hà Nội có thể giữ trong bao lâu?”, đồng chí trả lời: “Phải cố giữ thì ít nhất là nửa tháng.Thời gian qua, cơ quan tham mưu đã chuẩn bị xây dựng một kế hoạch chiến đấu ở thành phố trong trường hợp địch gây chiến”, Bác lại hỏi:” Các thành phố khác và vùng nông thôn thì sao?”,“Các thành phố khác thì ít khó khăn hơn, còn vùng nông thôn nhất định ta giữ được”, Người suy nghĩ giây lát rồi nói: “Ta lại trở về Tân Trào”...
 • Nâng cao vai trò ngoại giao văn hóa của Khu di tích Phủ Chủ tịch trong thời kỳ hội nhập quốc tế
  Ngoại giao văn hóa là lĩnh vực đặc biệt của hoạt động ngoại giao liên quan đến việc sử dụng văn hóa như là đối tượng và phương tiện nhằm đạt được những mục tiêu cơ bản của chính sách đối ngoại quốc gia, tạo hình ảnh tốt đẹp của đất nước, quảng bá văn hóa và ngôn ngữ quốc gia trên thế giới. Đồng thời, sử dụng nội dung ngoại giao, quan hệ ngoại giao để tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc; giao lưu, trao đổi để các quốc gia, các dân tộc ngày càng hiểu biết và tôn trọng các giá trị văn hóa và bản sắc của nhau.