• MỘT VÀI TƯ LIỆU VỀ BỨC TƯỢNG KHUẤT NGUYÊN Ở "NHÀ 54"
    Tháng 6 năm 1995, theo yêu cầu của Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, theo thoả thuận của hai cơ quan, Bảo tàng Hồ Chí Minh bàn giao cho Khu di tích một số hiện vật gốc để tiến hành trưng bày di tích "nhà 54" ...