• Thanh niên xung phong - nguồn lực sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng..
  Lịch sử dân tộc Việt Nam sẽ mãi khắc ghi hình ảnh người thanh niên Nguyễn Tất Thành khi rời Tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước; dấn thân vào tận sào huyệt của chủ nghĩa thực dân để tìm một hướng đi đúng đắn nhất, một cách đi thích hợp và bảo đảm nhất cho dân tộc mình trên con đường đấu tranh để tự giải phóng
 • Khơi dậy niềm tự hào từ một lời dạy của Bác Hồ
  Năm 1960 nhân kỷ niệm Đảng ta tròn 30 tuổi, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có nhiều bài viết và nói về Đảng. Trong những bài viết và nói quan trọng ấy, có một bài nói khi nghe lại chúng ta thấy như được khơi dậy niềm tự hào đặc biệt về Đảng quang vinh. Đó là bài phát biểu của Bác tại lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng.
 • Những đặc trưng nhân văn cơ bản trong tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh
  Một trong những vấn đề chi phối toàn bộ hệ thống tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh chính là chủ nghĩa nhân văn. Đây là ngọn nguồn, cơ sở, nền tảng quy định toàn bộ mục đích sự nghiệp hoạt động cách mạng của Người. Với “một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành” ...
 • Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác xây dựng, giáo dục và rèn luyện lực lượng công an nhân dân
  Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến sự nghiệp xây dựng, giáo dục, rèn luyện và phát triển lực lượng Công an nhân dân trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt. Người luôn nhận thức một cách sâu sắc rằng người chiến sĩ sinh ra từ nhân dân, vì nhân dân chiến đấu, là người lính có lý tưởng cao cả, kiên quyết hăng hái làm tròn nhiệm vụ. Bởi vậy, trong sự nghiệp cách mạng, Người luôn trực tiếp quan tâm, đào tạo, rèn luyện, dành cả tấm lòng và tình cảm của mình để lực lượng Công an nhân dân góp phần tô thắm thêm những trang sử hào hùng của dân tộc.
 • Tìm hiểu quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giáo dục đạo đức "yêu tổ quốc, yêu đồng bào" cho thiếu niên nhi đồng
  Trong thư gửi học sinh trường Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Biết các cháu nhịn ăn, quét chợ, hái củi, bán bánh tiết kiệm dành dụm được 216.445 đồng mua công trái, Bác rất cảm động. Bác gửi lời thân ái khen ngợi lòng các cháu nồng nàn yêu nước. Việc các cháu đã xung phong làm, thì chắc học sinh các trường khác cũng sẽ làm được. Số tiền tuy nhỏ nhưng các cháu học sinh ra sức lao động để lấy tiền mua công trái thì có ý nghĩa to”
 • Phương thức tuyên truyền, giáo dục về cách mạng tháng Tám và ngày độc lập qua các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh
  Trong sự nghiệp của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc, đặc biệt với cuộc cách mạng Tháng Tám nhằm khích lệ lòng tự hào yêu nước, khí phách anh hùng của nhân dân ta trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.
 • Chủ tịch Hồ Chí Minh và những ngày đầu xây dựng nhà nước dân chủ nhân dân 1945
  “Chúng ta phải hiểu rằng, các cơ quan của Chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng, đều là công bộc của dân, nghĩa là để gánh việc chung cho dân, chứ không phải để đè đầu dân như trong thời kỳ dưới quyền thống trị của Pháp, Nhật”(Hồ Chí Minh)