• Về bí danh Lý Thụy của Nguyễn Ái Quốc
  Nhân kỷ niệm 90 năm lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc lần đầu tiên đến Quảng Châu, Trung Quốc (tháng 11/1924 – tháng 11/2014), đã có nhiều bài giới thiệu về quãng thời gian hoạt động cách mạng sôi nổi và rất thành công của Người trong hơn hai năm tại đây. Tuy nhiên, phần lớn các bài viết chưa đề cập chi tiết và không khẳng định được quá trình chuẩn bị cho chuyến đi, cách thức Nguyễn Ái Quốc từ Trung Quốc quay trở lại Liên Xô (xem thêm bài viết Nguyễn Ái Quốc và những đồng chí cách mạng ở Quảng Châu trong Đặc san thông tin tư liệu số XVII) và thời điểm xuất hiện bí danh Lý Thuỵ...
 • Tu sửa, bảo quản tượng Bác Hồ đang ngồi làm việc trong vườn hoa Phủ Chủ tịch
  Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (1911-2011), tại địa danh lịch sử giàn hoa Phủ Chủ tịch nơi mà lúc sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh thường ngồi làm việc và tiếp khách, đã đặt Bức tượng đồng theo mẫu “Bác Hồ ngồi làm việc trong vườn hoa Phủ chủ tịch” do Đảng Lao động Mehicô trao tặng. Đây là món quà mang ý nghĩa lớn lao thể hiện tình cảm quý báu của Đảng Lao động Mêhicô, đất nước và nhân dân Mêhicô dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam.
 • Một số ý kiến về công tác bảo tồn cây di tích trong Khu di tích Phủ Chủ tịch
  Toàn bộ phần cảnh quan thiên nhiên tại Khu di tích Phủ Chủ tịch luôn được coi là một trong những bộ phận quan trọng cấu thành nên tổng thể Khu Di tích. Nhận thức được tầm quan trọng trong công tác gìn giữ và bảo tồn giá trị Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, ngay sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, những người làm công tác kiểm kê, bảo quản đã tiến hành kiểm tra, ghi chép lại các loài cây cụ thể với những thông tin tóm tắt nhất như: thời gian trồng cây, vị trí, xuất xứ, hiện trạng các cá thể cây thời điểm đó...
 • Một vài ý kiến về việc phát huy tác dụng của phòng trưng bày trang thiết bị y tế chăm sóc sức khỏe cho Chủ tịch Hồ Chí Minh
  Trong những sưu tập hiện vật phản ánh về đời sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh có một bộ sưu tập vô cùng quý giá, đó là sưu tập trang thiết bị y tế dùng để chăm sóc sức khỏe cho Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian Người lâm bệnh, từ ngày 24/8 đến ngày 2/9/1969
 • Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn ATK kháng chiến
  Trong cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm chống thực dân Pháp xâm lược (1946-1954), cùng với Bắc Cạn và Tuyên Quang, Thái Nguyên được Trung ương Đảng, Bác Hồ chọn làm căn cứ địa cách mạng, xây dựng an toàn khu (ATK). Trong đó, huyện Định Hóa được đóng vai trò là “thủ đô kháng chiến”. Vị thế của vùng ATK Định Hóa, rộng ra là của cả tỉnh Thái Nguyên đã được xác lập dựa trên những yếu tố thuận lợi về địa lý, kinh tế, về con người và truyền thống đấu tranh bất khuất của cộng đồng các dân tộc nơi đây.
 • Tìm hiểu về tác giả Trần Dân Tiên
  rước lời giới thiệu về cuốn sách Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch, in lần thứ hai, năm 1976, trước phần kể chuyện của Trần Dân Tiên, nhà xuất bản Sự Thật - cơ quan xuất bản văn kiện chính trị của Đảng và Nhà nước Việt Nam - đã viết lời dẫn nhập như sau: “... Trải qua một cuộc đời oanh liệt, đầy gian khổ hy sinh, vô cùng cao thượng và phong phú, Hồ Chủ tịch đã nêu tấm gương đạo đức cách mạng vô cùng trong sáng và đẹp đẽ, quyết tâm cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta và nhân dân thế giới…”. Nhà xuất bản không thể không biết rõ lai lịch của cuốn sách, lý lịch của người viết vì nếu không biết tác giả cuốn sách là ai thì không thể in trong nước và để các nhà xuất bản nước ngoài xuất bản rộng rãi bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.
 • Tìm hiểu về tác giả Trần Dân Tiên
  rước lời giới thiệu về cuốn sách Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch, in lần thứ hai, năm 1976, trước phần kể chuyện của Trần Dân Tiên, nhà xuất bản Sự Thật - cơ quan xuất bản văn kiện chính trị của Đảng và Nhà nước Việt Nam - đã viết lời dẫn nhập như sau: “... Trải qua một cuộc đời oanh liệt, đầy gian khổ hy sinh, vô cùng cao thượng và phong phú, Hồ Chủ tịch đã nêu tấm gương đạo đức cách mạng vô cùng trong sáng và đẹp đẽ, quyết tâm cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta và nhân dân thế giới…”. Nhà xuất bản không thể không biết rõ lai lịch của cuốn sách, lý lịch của người viết vì nếu không biết tác giả cuốn sách là ai thì không thể in trong nước và để các nhà xuất bản nước ngoài xuất bản rộng rãi bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.