• Bác Hồ với người cao tuổi
  Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho thế hệ “cây cao bóng cả” của dân tộc một sự kính trọng và niềm tin sâu sắc. Bác đã khẳng định lớp người cao tuổi là lực lượng quan trọng trong công cuộc cách mạng, là nhân tố góp phần tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
 • Hưng Yên làm theo lời Bác
  Hưng Yên là một trong những tỉnh có vinh dự lớn được Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm, chăm sóc, được nhiều lần đón Người về thăm và làm việc. 10 lần tỉnh vinh dự được đón Bác về thăm, có tới 8 lần Bác về động viên, cổ vũ nhân dân trong phong trào thủy lợi
 • Học tập phong cách nói và viết của Bác Hồ qua những chuyện kể
  Là một lãnh tụ cách mạng lỗi lạc, giữ cương vị đứng đầu Đảng, Nhà nước, nhưng phong cách sống và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh rất thanh cao và giản dị.
 • Cuốn sách “Phrêđêric Joliot Cuyri và năng lượng nguyên tử” trưng bày tại nhà sàn
  Frédéric Joliot - Curie (1900-1958) (tên thường gọi Joliot) - Nhà bác học nổi tiếng người Pháp, nhà hoạt động xuất sắc của phong trào hòa bình thế giới
 • Chủ tịch Hồ Chí Minh với tù binh Pháp
  Trước và trong suốt quá trình lãnh đạo kháng chiến chống thực dân Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn kiên trì tìm kiếm khả năng cứu vãn hòa bình và luôn chủ trương giải quyết cuộc chiến tranh bằng thương lượng hòa bình trong điều kiện có thể
 • Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc ký kết Hiệp định sơ bộ 6-3-1946
  Sau cách mạng tháng Tám 1945, nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đứng trước nhiều khó khăn thử thách khi cùng một lúc vừa xây dựng đất nước vừa phải đối phó các lực lượng Tưởng, Anh, Pháp... dưới danh nghĩa giải giáp quân đội Nhật đưa quân vào Việt Nam, cùng thế lực phản động trong nước chống phá, lật đổ chính quyền cách mạng Việt Nam ...
 • Bác Hồ với Hà Giang
  Hà Giang là một tỉnh miền núi biên giới ở cực Bắc của Tổ quốc, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng. Đây cũng là tỉnh có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống (22 dân tộc) với nhiều phong tục tập quán, văn hoá truyền thống và những lễ hội rất sinh động.
 • Nguyễn Ái Quốc và Đại hội VII Quốc tế cộng sản
  Sophie Quyn Judge trong “Hồ Chí Minh những năm tháng lưu lạc (1919-1941)” nhận định: Khó có thể hình dung một người cộng sản lão làng như Hồ Chí Minh có thể lại tiếp tục hoạt động trong thời kỳ rối ren này. Sự tồn tại của ông qua những tháng năm tồi tệ nhất của cuộc thanh trừng, đã không chỉ chứng tỏ sự chịu đựng, mà còn chứng minh bản lĩnh cách mạng phi thường của Nguyễn Ái Quốc.