• Một số ý kiến về công tác bảo tồn cây di tích trong Khu di tích Phủ Chủ tịch
  Toàn bộ phần cảnh quan thiên nhiên tại Khu di tích Phủ Chủ tịch luôn được coi là một trong những bộ phận quan trọng cấu thành nên tổng thể Khu Di tích. Nhận thức được tầm quan trọng trong công tác gìn giữ và bảo tồn giá trị Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, ngay sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, những người làm công tác kiểm kê, bảo quản đã tiến hành kiểm tra, ghi chép lại các loài cây cụ thể với những thông tin tóm tắt nhất như: thời gian trồng cây, vị trí, xuất xứ, hiện trạng các cá thể cây thời điểm đó...
 • Một vài ý kiến về việc phát huy tác dụng của phòng trưng bày trang thiết bị y tế chăm sóc sức khỏe cho Chủ tịch Hồ Chí Minh
  Trong những sưu tập hiện vật phản ánh về đời sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh có một bộ sưu tập vô cùng quý giá, đó là sưu tập trang thiết bị y tế dùng để chăm sóc sức khỏe cho Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian Người lâm bệnh, từ ngày 24/8 đến ngày 2/9/1969
 • Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn ATK kháng chiến
  Trong cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm chống thực dân Pháp xâm lược (1946-1954), cùng với Bắc Cạn và Tuyên Quang, Thái Nguyên được Trung ương Đảng, Bác Hồ chọn làm căn cứ địa cách mạng, xây dựng an toàn khu (ATK). Trong đó, huyện Định Hóa được đóng vai trò là “thủ đô kháng chiến”. Vị thế của vùng ATK Định Hóa, rộng ra là của cả tỉnh Thái Nguyên đã được xác lập dựa trên những yếu tố thuận lợi về địa lý, kinh tế, về con người và truyền thống đấu tranh bất khuất của cộng đồng các dân tộc nơi đây.
 • Tìm hiểu về tác giả Trần Dân Tiên
  rước lời giới thiệu về cuốn sách Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch, in lần thứ hai, năm 1976, trước phần kể chuyện của Trần Dân Tiên, nhà xuất bản Sự Thật - cơ quan xuất bản văn kiện chính trị của Đảng và Nhà nước Việt Nam - đã viết lời dẫn nhập như sau: “... Trải qua một cuộc đời oanh liệt, đầy gian khổ hy sinh, vô cùng cao thượng và phong phú, Hồ Chủ tịch đã nêu tấm gương đạo đức cách mạng vô cùng trong sáng và đẹp đẽ, quyết tâm cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta và nhân dân thế giới…”. Nhà xuất bản không thể không biết rõ lai lịch của cuốn sách, lý lịch của người viết vì nếu không biết tác giả cuốn sách là ai thì không thể in trong nước và để các nhà xuất bản nước ngoài xuất bản rộng rãi bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.
 • Tìm hiểu về tác giả Trần Dân Tiên
  rước lời giới thiệu về cuốn sách Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch, in lần thứ hai, năm 1976, trước phần kể chuyện của Trần Dân Tiên, nhà xuất bản Sự Thật - cơ quan xuất bản văn kiện chính trị của Đảng và Nhà nước Việt Nam - đã viết lời dẫn nhập như sau: “... Trải qua một cuộc đời oanh liệt, đầy gian khổ hy sinh, vô cùng cao thượng và phong phú, Hồ Chủ tịch đã nêu tấm gương đạo đức cách mạng vô cùng trong sáng và đẹp đẽ, quyết tâm cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta và nhân dân thế giới…”. Nhà xuất bản không thể không biết rõ lai lịch của cuốn sách, lý lịch của người viết vì nếu không biết tác giả cuốn sách là ai thì không thể in trong nước và để các nhà xuất bản nước ngoài xuất bản rộng rãi bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.
 • Có nên sử dụng hình ảnh trực quan trong công tác thuyết minh tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch ?
  Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch hàng năm đón hàng triệu lượt khách trong nước và quốc tế đến tham quan, học tập. Phòng Tuyên truyền - Giáo dục của Khu di tích có nhiệm vụ đón, hướng dẫn các đoàn khách có yêu cầu nghe giới thiệu về các điểm di tích trong khu vực. Trong khi thực hiện nhiệm vụ này chúng tôi nhận thấy khách tham quan thường xuyên có một số câu hỏi liên quan đến các điểm di tích không được vào thăm quan trực tiếp như Phủ Chủ tịch, Giàn hoa, Nhà H67.
 • Về hai sự kiện được gặp Bác Hồ năm 1966?