• Giới thiệu cuốn sách ảnh “Hồ Chí Minh với Quảng Tây”
  Trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoạt động một thời gian dài trên đất nước Trung Quốc, trong đó Quảng Tây là nơi đã ghi lại nhiều dấu ấn của Người.
 • "40 năm thiên anh hùng ca giải phóng"
  Các sự kiện lịch sử đưa đến đại thắng mùa xuân 1975 – bước phát triển ở quy mô cao của tiến trình cách mạng ở miền Nam và của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; Khôi phục và cải tạo miền Bắc, đấu tranh đòi thi hành Hiệp định Giơnevơ và chuyển hướng cuộc đấu tranh yêu nước của đồng bào miền Nam (1954-1960) ...
 • "Thời đại Hồ Chí Minh – những mốc son rực rỡ"
  Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Cả cuộc đời tôi chỉ có một mục đích là phấn đấu cho quyền lợi của Tổ Quốc và hạnh phúc của nhân dân”. Từ Bến Nhà Rồng, khi đất nước còn đang trong vòng nô lệ của thực dân phong kiến, Người đã ra đi từ phương Đông sang phương Tây, từ châu Á sang châu Âu, châu Phi, châu Mỹ chỉ cốt tìm cho được con đường cứu nước: Đường Kách mệnh
 • "Từ cách mạng Tháng Tám 1945 đến chiến dịch Hồ Chí Minh 1975"
  Cách mạng Tháng Tám thành công và kháng chiến chống Pháp- Mỹ thắng lợi là giai đoạn oanh liệt của thời đại Hồ Chí Minh, thời đại của những chiến công và kỳ tích làm vẻ vang cho dân tộc, đưa dân tộc ta từ địa vị nô lệ lên hàng các dân tộc tiên phong trên thế giới, được cả loài người ca ngợi và khâm phục
 • "Sự ra đời của bản Di chúc lịch sử"
  Cuốn sách Sự ra đời của bản Di chúc lịch sử nhằm giới thiệu với bạn đọc về: Quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Di chúc (hoàn cảnh lịch sử, thời gian và địa điểm); Điếu văn của Ban chấp hành Trung Ương Đảng Lao động Việt Nam; Các Chỉ thị, Thông báo của Bộ Chính trị- Ban chấp hành Trung ương Đảng liên quan đến Di chúc ...
 • "Sự ra đời của bản Tuyên Ngôn Độc Lập"
  Cuốn sách nhằm giới thiệu với bạn đọc về quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Tuyên ngôn độc lập, những câu chuyện kể, những hồi ức về sự kiện lịch sử hào hùng đó của dân tộc như: Những năm tháng không thể nào quên, Ký ức thiêng liêng tại căn nhà 48 Hàng Ngang lịch sử, câu chyện về chiếc áo Bác Hồ Mặc trong ngày 2/9/1945 ...
 • " Con đường thiên lý từ Bến Nhà Rồng đến Quảng trường Ba Đình lịch sử:"
  Cuốn sách nhằm tái hiện lại hành trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn 1911-1945. Từ khi đặt chân lên con tàu Amiral Latouche Trévillera, với đôi bàn tay trắng, với tấm lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ và lòng yêu nước nồng nàn, người thanh niên Nguyễn Tất Thành ...