Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thăm và thắp hương tưởng niệm Bác Hồ tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch (31/8/2017)

          Nhân dịp Kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2017) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2017), cũng là tròn 48 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, sáng ngày 31/8/2017, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tới dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ tại di tích Nhà 67 trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.
          Kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đồng chí Trần Thanh Mẫn đã thay mặt Đoàn bày tỏ niềm xúc động sâu sắc, tưởng nhớ tới công lao to lớn, vĩ đại của Bác Hồ kính yêu đối với dân tộc ta.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn
cùng Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nghe giới thiệu về
di tích Nhà 67 - nơi chứng kiến những giây phút cuối đời của Bác
          Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn biểu dương tập thể cán bộ, công nhân viên Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn, bảo quản nguyên vẹn các tài liệu, hiện vật và các di tích gắn bó với cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Công, GĐ Khu di tích trao tặng cho Chủ tịch Ủy ban
Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn một số ấn phẩm khoa học
phục vụ công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
          Thay mặt tập thể cán bộ, nhân viên Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, đồng chí Giám đốc Nguyễn Văn Công hứa với các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ khắc phục mọi khó khăn, tận tâm cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn di sản của Bác Hồ để lại, phục vụ tốt nhất đồng bào, đồng chí và bạn bè quốc tế đến thăm nơi ở của Người.

(Tin và ảnh: Phòng ST-KK-TL)