Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và dâng hương tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch (ngày 2/9/2017)

Kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 48 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 2/9/2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích nhà 67 trong Khu di tích Phủ Chủ tịch- nơi Người chữa bệnh và qua đời.Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thành kính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam, người đã suốt đời cống hiến, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
Nói chuyện với cán bộ, nhân viên Khu di tích, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh anh chị em đã làm tốt nhiệm vụ được giao, giữ gìn, bảo quản những hiện vật, tư liệu quí báu về Bác Hồ và giới thiệu đến đông đảo quần chúng nhân dân về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Bác. Tổng Bí thư vui mừng được biết, từ đầu năm đến nay, Khu di tích đã đón tiếp hơn 2 triêu triệu lượt khách trong nước và quốc tế đến tham quan, đặc biệt là vào những dịp Lễ, Tết.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói chuyện với cán bộ, nhân viên Khu di tích
Phủ Chủ tịch tại Di tích Nhà 67- nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh chữa bệnh và qua đời
Tưởng nhớ và biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc đến cuốn sách “Đường kách mệnh” xuất bản năm 1927, là tập hợp các bài giảng của đồng chí Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện cán bộ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Tổng Bí thư chỉ rõ: Không phải ngẫu nhiên cuốn sách được công nhận là bảo vật quốc gia, đây là cuốn sách gối đầu giường, là cẩm nang cho những người làm cách mạng Việt Nam, cho cả nhân dân Việt Nam, là viên đá tảng đặt nền móng cho tư tưởng, lý luận cơ bản của cách mạng nước ta.
Tổng Bí thư mong muốn anh chị em cán bộ, nhân viên Khu di tích, bằng công việc hàng ngày cần chuyển tải và làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác lan tỏa sâu rộng trong đồng bào, chiến sỹ cả nước và bạn bè quốc tế mỗi khi đến thăm nơi ở và làm việc của Người. Thay mặt tập thể cán bộ, công nhân viên Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Văn Công - Giám đốc Khu Di tích hứa sẽ tiếp tục hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã tin cậy giao cho tập thể cán bộ, công nhân viên Khu di tích.
Tin và ảnh: Phòng Sưu tầm Kiểm kê Tư liệu