Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Liên bang Braxin Aloysio Nunes Ferreira thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch (11/09/2017)

Nhận lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ Ngoại giao Liên bang Braxin Aloysio Nunes Ferreira thăm chính thức Việt Nam từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 9 năm 2017. Trong thời gian thăm và làm việc tại Việt Nam, ngày 11/09/2017, Đoàn đã vào thăm Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.
Trong chuyến thăm, Ông Aloysio Nunes Ferreira cho rằng nhiệm vụ thúc đẩy hòa bình, hữu nghị, hiểu biết giữa các quốc gia trên thế giới là mục đích cao quý. Dân tộc Việt Nam là dân tộc yêu chuộng hòa bình, thân thiện. Điều này được thể hiện trong quá trình giành độc lập và tái thiết đất nước.Ông nhấn mạnh thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa nhân dân hai nước là rất quan trọng. Hiện nay, khoảng 25.000 người Brazil đến Việt Nam du lịch hàng năm. Bên cạnh đó, hai nước có thể hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác như thể thao, âm nhạc, ẩm thực, văn hóa... từ đó quảng bá nền văn hóa mỗi nước với nhau. 
Tại Khu Di tích, các thành viên trong đoàn đã thăm những nơi từng gắn bó với Chủ tịch Hồ Chí Minh 15 năm cuối đời (1954-1969) như: di tích Nhà 54- nơi Người đã ở và làm việc từ năm 1954 đến năm 1958, di tích Nhà Sàn- nơi Người gắn bó trong suốt 11 năm cuối đời, …  Bộ trưởng Aloysio Nunes Ferreira cùng các thành viên trong đoàn rất xúc động và kính phục trước tấm gương sáng về cuộc sống giản dị, sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Hy vọng, sau chuyến thăm này ông Aloysio Nunes Ferreira và các vị khách quý hiểu rõ hơn về hình ảnh vị lãnh tụ thiên tài của nhân dân Việt Nam. Từ đó, phát huy những thành tựu trong quan hệ hai nước đã đạt được; tiếp tục phối hợp thực hiện các thỏa thuận cấp cao một cách thực chất, hiệu quả, góp phần mở rộng và phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Việt Nam – Braxin.
Một số hình ảnh về chuyến thăm của 
Bộ Ngoại giao Liên bang Braxin Aloysio Nunes Ferreira tại Khu di tích Phủ Chủ tịch ngày 11/9/2017:
Bộ Ngoại giao Liên bang Braxin Aloysio Nunes Ferreira nghe giới thiệu về 
Nhà sàn Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch

Tin và ảnh: Phòng Sưu tầm Kiểm kê Tư liệu