Tọa đàm khoa học "Nâng cao chất lượng phục vụ khách tham quan tại Cụm Di tích lịch sử - văn hóa Ba Đình" (19/10/2017)

Tham dự  buổi Tọa đàm, có sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo: TS Đặng Thị Bích Liên - Thứ trưởng Bộ VHTT&DL, Thiếu tướng Cao Đình Kiếm - Chính ủy BTL Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Quang - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh cảnh vệ, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh, Ban Giám đốc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch cùng đông đảo cán bộ của các cơ quan trong Cụm di tích lịch sử văn hóa Ba Đình.
Đồng chí Nguyễn Văn Công, GĐ Khu di tích đọc báo cáo đề dẫn
Sau phát biểu đề dẫn do đồng chí Nguyễn Văn Công, Giám đốc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch trình bày, các đại biểu đã được nghe 5 tham luận: "Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng thuộc Cụm Di tích lịch sử - văn hóa Ba Đình” của Đại tá Lê Hồng Sơn, Phó Chánh văn phòng BTL Lăng CTHCM, “Nâng cao ý thức trách nhiệm để bảo vệ, gìn giữ cảnh quan và sự tôn nghiêm Khu di tích Bác Hồ" của đồng chí Đỗ Hoàng Linh, Phó Giám đốc Khu di tích, “Một số suy nghĩ về nâng cao chất lượng phục vụ công chúng trẻ tuổi tại Bảo tàng Hồ Chí Minh" của đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó trưởng phòng Giáo dục - Bảo tàng Hồ Chí Minh, “Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị cụm di tích lịch sử văn hóa Ba Đình góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước” của đồng chí  Nguyễn Thị Lệ Thủy, Phòng TTGD - Khu di tích. Các báo cáo trình bày tại Tọa đàm cũng như gần 20 bài tham luận gửi tới Tọa đàm đều nêu bật được những kết quả, những hạn chế còn tồn tại trong chỉ đạo, phối hợp, tổ chức, đón tiếp và phục vụ đồng bào trong nước và bạn bè quốc tế đến tham quan, nghiên cứu và học tập về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Cụm di tích lịch sử - văn hóa Ba Đình. Qua đó nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ từ khâu đăng ký, tổ chức, đón tiếp, phối hợp và phục vụ khách tham quan tại Cụm di tích lịch sử - văn hóa Ba Đình trong năm 2018 và những năm tới ngày một chất lượng và hiệu quả hơn.
Đồng chí Đỗ Hoàng Linh PGĐ Khu di tích đọc bài tham luận
với chủ đề nâng cao ý thức trách nhiệm để bảo vệ, gìn giữ cảnh quan
và sự tôn nghiêm Khu di tích Bác Hồ
Thiếu tướng Cao Đình Kiếm - Chính ủy BTL Lăng
Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến về nâng cao chất lượng
phục vụ khách tham quan 
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Quang - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh cảnh vệ
phát biểu ý kiến về tăng cường công tác an ninh giữa các đơn vị trong
Cụm di tích LSVH Ba Đình
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - PGĐ Bảo tàng Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến
về nâng cao cơ sở hạ tầng phục vụ khách tham quan
Phát biểu tổng kết tọa đàm, TS. Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ VHTTDL đánh giá cao ý nghĩa của tọa đàm, ghi nhận, biểu dương ba đơn vị Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và Bảo tàng Hồ Chí Minh đã góp phần vào nhiệm vụ chung, làm tròn nhiệm vụ thay mặt Bác tiếp khách của Người. TS. Đặng Thị Bích Liên khẳng định đó là vinh dự cũng là trách nhiệm nặng nề, đòi hỏi các đơn vị phải làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền quảng bá, đổi mới nội dung tuyên truyền, cách thức làm việc, cách thức thông tin; phải chú trọng đến đội ngũ cán bộ, tăng cường tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong công tác đón tiếp và phục vụ khách tham quan tại Cụm di tích lịch sử - văn hóa Ba Đình.

(Tin và ảnh: Phòng STKKTL)