Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tịch năm 2017(31/10/2017)

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-HĐGDQP&AN ngày 11 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh quận Ba Đình về công tác GDQP&AN năm 2017, ngày 31/10/2017, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tịch tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo kế hoạch của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 Khu di tích năm 2017. 
Tham dự lễ khai mạc lớp bồi dưỡng quốc phòng và an ninh có đồng chí Nguyễn Quang Trung- Phó Chỉ huy trưởng UBND Quận Ba Đình (Chủ tịch Hội đồng Giáo dục QP&AN Quận Ba Đình); đồng chí Nguyễn Thành Long-Phó tham mưu trưởng Hà Văn Việt- Cán bộ Phụ trách địa bàn; đồng chí Lưu Thị Kim Hiền – Giám đốc Trung tâm Chính trị Quận Ba Đình; PGS.TS. Đại tá Lê Ngọc Cường, nguyên PGĐ Trung tâm QPAN Đại học Quốc Gia Hà Nội; Đảng ủy, Ban Giám đốc Đại diện BCH Công đoàn, BCH chi đoàn và toàn thể cán bộ, nhân viên Khu di tích thuộc đối tượng 4 của Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.
Việc tổ chức lớp bồi dưỡng quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 Khu di tích Phủ Chủ tịch nhằm tuyên truyền, phổ biến những nội dung chủ yếu về đường lối của Đảng và Nhà nước đối với nhiệm vụ Quốc phòng, an ninh, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta và các biện pháp phòng chống ở cơ sở nhằm nâng cao nhận thức về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam XHCN. Trên cơ sở đó vận dụng vào từng vị trí công tác, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện.
Qua 32 tiết học tập với 5 chuyên đề về quốc phòng và an ninh, học viên nắm được những nội dung cơ bản trong các bài học và biết vận dụng kiến thức đã học vào thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, quân sự, an ninh ở cơ sở, theo phạm vi chức trách được giao. Từ đó, học viên đề xuất những vấn đề cần giải quyết để góp phần hoàn chỉnh nội dung, chương trình và phương pháp tổ chức bồi dưỡng  kiến thức Quốc phòng - An ninh cho cán bộ các cấp. Khóa học đã diễn ra nghiêm túc, các học viên đã chấp hành đầy đủ các quy định của Ban tổ chức lớp học; đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình học tập.
Một số hình ảnh về lễ khai mạc lớp bồi 
dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo kế hoạch của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 Khu di tích Phủ Chủ tịch năm 2017:
Đồng chí Lưu Thị Kim Hiền – Giám đốc Trung tâm Chính trị Quận Ba Đình
phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ
PGS.TS. Đại tá Lê Ngọc Cường,nguyên PGĐ Trung tâm QPAN Đại học
Quốc Gia, Hà Nội- giảng viên chính của khóa học phát biểu tại buổi Lễ
 
Đ/c Nguyễn Văn Công- Bí thư Đẳng ủy, Giám đốc Khu di tích Phủ Chủ tịch
phát biểu tại buổi Lễ
Tin và ảnh: Phòng STKKTL