Mittinh, khai mạc Triển lãm "Chủ tịch Hồ Chí Minh- Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất” và Tọa đàm quốc tế “Hồ Chí Minh với nhân dân thế giới” (ngày 24/11/2017)

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) tại Khóa họp Đại hội đồng lần thứ 24, từ ngày 20/10 đến 20/11/1987 tại Paris (Pháp), ra Nghị quyết số 18.65 đề nghị các nước thành viên UNESCO tiến hành các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất”, sáng ngày 24/11/2017, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp với Vụ Ngoại giao văn hóa và Unesco (Bộ Ngoại giao) và Văn phòng UNESCO tại Hà Nội tổ chức Míttinh, Triển lãmChủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất” và Tọa đàm quốc tế “Hồ Chí Minh với nhân dân thế giới”.
Bà Cao Thị Hải Yến - Phó Giám đốc Khu di tích Phủ Chủ tịch 
giới thiệu tại buổi Lễ
Tham dự buổi Lễ có đồng chí Phạm Bình Minh - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Nguyễn Sinh Hùng – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; ông Nguyễn Mạnh Cầm – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Nguyễn Khánh – nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Nguyễn Dy Niên – nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Lê Hoài Trung - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam; bà Đặng Thị Bích Liên – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam; ông Nguyễn Văn Công – Giám đốc Khu di tích Phủ Chủ tịch; các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan bộ, ngành Trung ương; các nhân chứng của sự ra đời Nghị quyết 24C/18.65; ông Micheal Croft – Trưởng Văn phòng đại diện Tổ chức UNESCO tại Hà Nội cùng các đại sứ và đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. 
Ông Phạm Bình Minh - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng
Chính phủ phát biểu tại buổi Lễ
Phát biểu tại Lễ mít tinh kỷ niệm, Ủy viên Bộ Chính trị- Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh: Với khát vọng “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, bằng những cống hiến về tư tưởng cũng như về thực tiễn chiến đấu giành độc lập cho dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã góp phần giải phóng các dân tộc bị áp bức, đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ và mới... đã góp phần đặt nền tảng quan trọng cho hình thành tư tưởng về sự bình đẳng giữa các dân tộc và đồng thời là hiện thân sinh động về sự bình đẳng ấy…Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, tự chủ, tích cực và chủ động hội nhập quốc tế, góp phần vào những nố lực của cộng đồng quốc tế vì hòa bình và phát triển bền vững... về nỗ lực hết sức mình để góp phần vào sự phát triển của các giá trị quý báu chung của nhân loại, cùng tìm kiếm những giải pháp thỏa đáng cho những khác biệt trên cơ sở tôn trọng lợi ích chung của nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế, và cũng sẽ là hành động thiết thực, phù hợp với tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm "Chủ tịch Hồ Chí Minh- Anh hùng 
giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất"
Ngay sau lễ mít tinh, tại Di tích đường Xoài, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cùng các đại biểu đã cắt băng khai mạc Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất”.Triển lãm trưng bày và giới thiệu hơn 250 ảnh tư liệu khai thác từ Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch được trưng bày chia làm ba phần: Phần I: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam; Phần II: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nhà văn hóa kiệt xuất;  Phần III: Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong trái tim nhân loại.
Các đại biểu nghe giới thiệu thuyết minh Triển lãm"Chủ tịch Hồ Chí Minh-
Anh hùng 
giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất"
Sau lễ khai mạc triển lãm là Tọa đàm quốc tế “Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân thế giới”. Các tham luận góp phần tiếp tục nêu rõ hơn về con người và tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như vai trò và đóng góp của Người đối với tiến trình và phát triển của nhân loại. Nhiều phát biểu nêu bật tình cảm sâu sắc của nhân dân thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Một số phát biểu ôn lại sự kiện ra đời Nghị quyết 24C/18.65 của UNESCO và các hoạt động kỷ niệm ngày sinh lần thứ 100 của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Việt Nam và các nước trên thế giới.
Ông Michel Croft - Đại diện Tổ chức Unesco tại Việt Nam phát biểu Tọa đàm
quốc tế "Hồ Chí Minh với nhân dân thế giới"
Những hoạt động ý nghĩa này nhằm tuyên truyền, quảng bá sâu rộng hơn nữa về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến khách tham quan trong và ngoài nước khi đến thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, góp phần đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII.
Tin và ảnh: Phòng STKKTL