Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Ma Rốc thăm Khu di tích Phủ Chủ tịch (16/12/2017)

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, đoàn đại biểu Hạ viện Vương quốc Ma Rốc do Ngài Habib El Malki - Chủ tịch Hạ viện dẫn đầu và phu nhân sang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 16/12/2017 đến ngày 22/12/2017.
Đoàn đại biểu Hạ viện Vương quốc Ma Rốc thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại 
Phủ Chủ tịch 

Trong thời gian thăm và làm việc tại Việt Nam, chiều ngày 16/12/2017, đoàn đại biểu Hạ viện Vương quốc Ma Rốc đã vào thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.
Đoàn thăm di tích nhà 54
Đoàn thăm di tích ngôi nhà Sàn Bác Hồ
Đoàn thăm phòng ngủ, tầng 2 ngôi nhà Sàn Bác Hồ

Tại Khu di tích, Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Ma Rốc và các thành viên trong đoàn đã thăm một số điểu di tích tiêu biểu như: di tích nhà 54 (ngôi nhà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở và làm việc từ năm 1954 đến năm 1958), ngôi Nhà Sàn lịch sử (nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh sống và làm việc trong suốt 11 năm cuối của cuộc đời), thăm Ao cá Bác Hồ, đặc biệt tại di tích đường Xoài, đoàn đã thăm và được nghe giới thiệu về triển lãm "Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hóa kiệt xuất"... Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Ma Rốc và các thành viên trong đoàn đã rất xúc động khi được đến thăm nơi ở và làm việc vô cùng giải dị của vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam. 
Đoàn thăm và nghe giới thiệu về triển lãm "Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc
Việt Nam, danh nhân văn hóa kiệt xuất" tại di tích đường Xoài
Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Ma Rốc Habib El Malki cho cá ăn tại ao cá Bác Hồ

Đồng chí Cao Thị Hải Yến - Phó Giám đốc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã bày tỏ vinh dự được đón Ngài Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Ma Rốc và các vị khách quý đến thăm Khu di tích - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống và làm việc trong những năm cuối đời. Nhân dịp Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Ma Rốc cùng phu nhân sang thăm Việt Nam và vào thăm Khu di tích Phủ Chủ tịch, đồng chí Cao Thị Hải Yến đã trao tặng Ngài Habib El Malki và phu nhân cùng các thành viên trong đoàn tấm huy hiệu Bác Hồ.
Khu di tích Phủ Chủ tịch là một di tích văn hóa đặc biệt quan trọng cấp quốc gia của Việt Nam và có ý nghĩa rất to lớn đối với quốc tế. Hy vọng rằng chuyến thăm chính thức này sẽ giúp Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Ma Rốc và các vị khách quý hiểu rõ hơn về hình ảnh vị lãnh tụ thiên tài của nhân dân Việt Nam, để từ đó góp phần củng cố và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Ma Rốc.
(Tin và ảnh: Phòng STKKTL)