Bảo tàng Thừa Thiên Huế

Bảo tàng Hồ Chủ tịch  thành lập ngày 16/9/1980 để tuyên truyền, giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thông qua các di tích có liên quan đến thời kỳ 10 năm Người ở Huế và trưng bày các tài liệu hiện vật về Người.

 

Năm 1998, được sự quan tâm của Thường vụ Tỉnh uỷ UBND Tỉnh, Bảo tàng Hồ Chủ tịch Thừa Thiên Huế đầu tư xây dựng lại và khánh thành vào ngày 19/5/2000. Hiện nay Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế đang quản lý, bảo tồn, tôn tạo và phát huy tác dụng nhà trưng bày về thân thế – sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hệ thông di tích lưu niệm về Người trên đất Thừa Thiên Huế.

 

I. Nhà trưng bày Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế :

Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế là nơi trưng bày, giới thiệu những hình ảnh, tài liệu, hiện vật về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó nhấn mạnh hai nội dung chủ yếu: “Những năm thánh Bác Hồ và gia đình Người ở Huế; “Thừa Thiên Huế  với Bác Hồ và Bác Hồ với Thừa Thiên Huế”, gồm 1.300 hình ảnh, hiện vật, tài liệu phân bố trên diện tích sàn trưng bày 600m2, được thể hiện bằng những ý đồ và giải pháp và giải pháp mỹ thuật hiện đại, tạo ấn tượng và sức hấp dẫn cho khách tham quan.

Ngoài nội dung trưng bày chính, Bảo tàng còn có gian trưng bày nhất thời với diện tích 600m2,, thường xuyên trưng bày các chuên đề truyển lãm về Chủ tịch Hồ Chí Minh  và phục vụ nhiệm vụ chính trị. Bên cạnh đó Bảo tàng còn xây Phòng thông tin tư liệu về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên mạng máy tính nội bộ; Phòng chiếu phim với trang thiết bị hiện đại phục vụ chiếu phim tư liệu về Người.

 

II. Hệ thống di tích lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thừa Thiên Huế .

Qua thống kê và khảo sát, ở Thừa Thiên Huế hiện còn khoảng 20 di tích và địa điểm di tích về Bác Hồ hoặc liên quan trực tiếp đến gia đình Người. Đó là: Ngôi nhà 112- Mai Thúc Loan - Huế (nơi ở của gia đình Người trong thời gian từ 1895 – 1901), ngôi nhà ông Nguyễn Sĩ  Độ ở Dương Nỗ – Phú Vang (nơi cụ Nguyễn Sinh Sắc đưa Nguyễn Sinh Khiêm, Nguyễn Sinh Cung về dạy học từ 1898 – 1900). Và những địa danh gắn bó với Nguyễn Sinh Cung khi cậu theo cha về làng Dương Nỗ như: Bến Đá, Am Bà, Đình làng Dương Nỗ Địa điểm mai táng bà Hoàng Thị Loan (thân mẫu Bác Hồ) ở chân núi Tam Tầng, xã Thuỷ An thành phố Huế. Ngôi nhà Dãy trại gần cửa Đông Ba, nay là 47 – Mai Thúc Loan - Huế (nơi Nguyễn Tất Thành cung cha và anh ơt từ năm 1906 – 1909); Địa điểm Trường Tiểu học Pháp -   Việt Đông Ba, nay là công viên Phan  Đăng Lưu – Huế (nơi Nguyễn Tất Thành đã học tiểu học những năm (nơi  1906 -1908). Trường Quốc Học Huế (nơi Nguyễn Tất Thành đã học từ năm 1908 -1909). Địa điểm Toà Khâm sứ Trung kỳ, nay là trường Đại học Sư phạm Huế (nơi Nguyễn Tất Thànhtham gia phong trào chống thuế tháng 4 năm 1908). Các địa điểm di tích có liên quan đến Bác Hồ và gia đình như: Trường Thi, Bộ Lễ, Quốc Tử Giám, chợ Xép, miếu Âm Hồn, bến Văn Lâu, ngôi nhà bà Nguyễn Thị Thanh ở trong những năm 1924 – 1930 trên đường Đặng Thái Thân, Thuận Thành, Huế. Ngôi nhà của ông Nguyễn Sinh Khiêm ở Quảng Phú, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế. Trong số các di tích trên, có 4 di tích được nhà nước xếp hạng là di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia (nhà 112 – Mai Thúc Loan; Nhà lưu niệm Bác Hồ ở Dương Nỗ; Đình làng Dương Nỗ, trường Quốc Học).

Với kết quả thống kê khảo sát bước đầu, giúp chúng ta thấy rõ hơn quy mô, đặc điểm của các di tích và địa điểm liên quan trực tiếp đến Bác Hồ và gia đình Người ở Thừa Thiên Huế.

Bảo tàng mở cửa các ngày trong tuần (trừ thứ hai):

- Sáng: Từ 7h đến 11h

- Chiều từ 13h30’ đến 16h30’

- Địa điểm: Số 7 – Lê Lợi – Thành phố Huế

- Điện thoại: (054) – 820250, 820445, 822152       Fax: 054 - 845217