Giới thiệu cuốn sách: Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh

Chủ tịch Hồ Chí Minh – Lãnh tụ thiên tài, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân ta; cho sự nghiệp giải phóng các dân tộc thuộc địa; cho cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội; cho sự củng cố và phát triển tình hữu nghị và hợp tác giữa các dân tộc. Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành đảng cầm quyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn quan tâm đến việc giáo dục đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Bởi theo Người, người cách mạng dù có năng lực nhưng phải có đạo đức mới lãnh đạo được nhân dân. Vì đạo dức cách mạng giúp các thế hệ người Việt Nam vững tin đi theo con đường cách mạng vô sản đến thắng lợi cuối cùng.
Chính vì chân lý đo, đồng thời tiếp tục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hướng tới kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2015), 125 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2015) và thiết thực chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch xuất bản cuốn sách Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh.
Nội dung cuốn sách gồm năm phần:
Phần I: Quan điểm về một Đảng cộng sản cầm quyền
Phần II: Công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng.
Phần III: Về tư cách đạo đức của người Đảng viên
Phần IV: Với tấy cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng chúng ta vẫn có quyền nói rằng: Đảng ta thật là vĩ đại!
Phần V: Từ đại hội đến đại hội
Cuốn sách được nhóm tác giả tuyển chọn và trình bày một cách khoa học và hệ thống. Cuốn sách không những giúp cho bạn đọc hiểu rõ hơn về tư tưởng, quan điểm của Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh mà còn có tác dụng thiết thực đối vwois các nhà nghiên cứu, các bạn học sinh, sinh viên và những người quan tâm mỗi khi cần tra cứu tư liệu, dẫn chứng liên quan đến vẫn đề này.
Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.