" Con đường thiên lý từ Bến Nhà Rồng đến Quảng trường Ba Đình lịch sử:"

Cuốn sách nhằm tái hiện lại hành trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn 1911-1945. Từ khi đặt chân lên con tàu Amiral Latouche Trévillera, với đôi bàn tay trắng, với tấm lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ và lòng yêu nước nồng nàn, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã có một sự lựa chọn đúng đắn để tìm ra con đường giải phóng cho dân tộc. Một chuyến đi thế kỷ kéo dài tới 30 năm, đã mở ra một chương lịch sử hào hùng cho dân tộc ta, cho thế giới thuộc địa và cho tất cả những người bị áp bức trên thế giới. Ở phía cuối con đường thiên lý ấy là những đồng bào lao khổ của Người đang đứng bên Quảng trường Ba Đình lịch sử để nhận lấy quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc và quyền được làm người. Sau phần biên niên sự kiện tóm tắt về quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuốn sách còn tập hợp những mẩu chuyện, những bài viết, nghiên cứu về Người trong giai đoạn này. Đó là những hồi ức, kỷ niệm cảm động của Người cũng như của một số đồng chí lão thành cách mạng từng được sống, chiến đấu bên cạnh Người hay từng được tiếp xúc với Người. Qua đó nhằm làm sáng tỏ hơn tư tưởng, đường lối cách mạng, những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với lịch sử dân tộc Việt Nam, để các thế hệ hôm nay và mai sau bằng suy nghĩ, nhận thức và hành động, tự trong sâu thẳm trái tim mình cố gắng bồi đắp, củng cố và làm sáng mãi tượng đài bất tử Hồ Chí Minh trong lòng Tổ quốc Việt Nam, nhân dân Việt Nam.