slider

Giới thiệu cuốn sách: "Ý nghĩa lịch sử và giá trị thực tiễn của "Sửa đổi lối làm việc”

15 Tháng 11 Năm 2017 / 77 lượt xem

Trần Ngọc Lan
Phòng Sưu tầm Kiểm kê Tư liệu

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, nhà tư tưởng, nhà lý luận thiên tài của cách mạng Việt Nam, người chiến sĩ xuất sắc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế đã không ngừng đấu tranh vì hòa bình, thống nhất Tổ Quốc, tiến theo con đường xã hội chủ nghĩa.
Năm 1947, trong điều kiện toàn quốc kháng chiến, tình hình đất nước lúc này, hơn bao giờ hết đòi hỏi mọi người cán bộ, đảng viên phải gương mẫu nêu cao đạo đức cách mạng, dám chấp nhận hy sinh gian khổ, vì lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân; phải thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống quan liêu xa rời quần chúng và chống chủ nghĩa cá nhân dưới mọi hình thức. Tháng 10-1947, Bác Hồ viết xong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, mang bút danh X.Y.Z  (Bác có khoảng 160 bút danh, tên gọi khác nhau) được Nhà xuất bản Sự thật (nay là nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật) in ấn và phát hành đầu năm 1948. Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Bác là tài liệu quý giúp cho cán bộ, đảng viên học tập, rèn luyện, tu dưỡng trên các mặt tư tưởng, đạo đức và phương pháp làm việc.Trong tác phẩm, Bác khẳng định “Sửa đổi lối làm việc” của Đảng là yêu cầu khách quan của sự nghiệp cách mạng; là nhiệm vụ thường xuyên, vừa lâu dài, vừa cấp bách của một Đảng chân chính. Theo Bác: Sửa ở đây là sửa chữa, khắc phục. Đổi là đổi mới; Lối là phương pháp cách thức; Làm việc là hoạt động của Đảng, lãnh đạo của Đảng. Sửa đổi lối làm việc là để nâng cao sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, giúp cho mọi tổ chức và cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ của mình. 
Nhân kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm “ Sửa đổi lối làm việc ”; thực hiện Chỉ thị số 05- CT/ TWcủa Bộ chính trị khoa XII về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ” và nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành TW Đảng khóa XII về “ Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh phối hợp với nhà xuất bản truyền thông xuất bản cuốn sách: Ý nghĩa lịch sử và giá trị thực tiễn của "Sửa đổi lối làm việc”. Nội dung cuốn sách gồm 4 phần:
Phần I: Nội dung tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”
Phần II: Hoàn cảnh ra đời và ý nghĩa lịch sử của tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” và tính thời sự của“Sửa đổi lối làm việc”. 
Phần III: Gồm một số bài viết về  nội dung tác phẩm của các tác giả  
Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Xem thêm

Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 12,299,923

Bản quyền thuộc: Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ Tịch

Địa chỉ: Số 1 - Hoàng Hoa Thám (cổng Đỏ) - Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại: 08 044 287 - 08 043 315 , Fax: 08 043 064

Email: nhasanbacho.pct@gmail.com

Khu di tích mở cửa tất cả các ngày trong tuần (trừ chiều thứ 2)

Mùa đông: Sáng: 8h - 11h. Chiều: 13h30 - 16h

Mùa hè: Sáng: 7h30 - 11h. Chiều: 13h30 - 16h

Liên hệ đăng ký đoàn tham quan: 08 043 226 (Phòng Tuyên truyền, Giáo dục) - 08 044 287 (Phòng Hành chính, Tổng hợp)