slider

Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức giới thiệu trưng bày:“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhân dịp kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Người (19/5/1890 – 19/5/2021)

18 Tháng 05 Năm 2021 / 524 lượt xem

Ngày 18/5/2021, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã giới thiệu trưng bày: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, với hơn 300 bức ảnh tư liệu, tài liệu đặc biệt giá trị và nổi bật.

Trưng bày được giới thiệu tới công chúng nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2021), 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911- 5/6/2021), 15 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 7/11/2006 của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; 10 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về  Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nội dung trưng bày được thể hiện qua hơn 300 bức ảnh tư liệu, tài liệu thời sự và chia làm 3 phần: Chủ tịch Hồ Chí Minh - tấm gương đạo đức cách mạng mẫu mực; Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tình cảm của nhân dân thế giới với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phần I:  Chủ tịch Hồ Chí Minh - tấm gương đạo đức cách mạng mẫu mực  giới thiệu 170 bức ảnh tư liệu quý, làm nổi bật những phẩm chất đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Ý chí quyết tâm tìm đường cứu nước giành độc lập tự do cho dân tộc; Tận tụy phục vụ Đảng, Tổ quốc và nhân dân; yêu mến, tin tưởng nhân dân, tập hợp sức mạnh khối đại đoàn kết nhân dân; Tấm gương sáng ngời về đạo đức cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; Xây dựng, bảo vệ và phát triển tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới vì hòa bình công lý và tiến bộ xã hội...

Phần II: Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với hơn 70 ảnh tư liệu, thời sự, phần trưng bày này đã giới thiệu những hình thức tuyên truyền phát huy tác dụng của Khu di tích cùng các Bộ, Ban, ngành cả nước trong 5 năm (2016-2021) để hưởng ứng Chỉ thị 05-CT/TW: đón tiếp các nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo và khách tham quan; công tác xuất bản, trưng bày, triển lãm tại Khu di tích và các địa phương ở trong nước; Những tấm gương điển hình bình dị mà cao quý xuất hiện trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội: y tế, quốc phòng, văn hóa, kinh tế, đối ngoại… học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Phần III: Tình cảm của nhân dân thế giới với Chủ tịch Hồ Chí Minh, nội dung của 60 ảnh tài liệu về hiện vật, quà tặng của bạn bè quốc tế trưng bày tại Khu di tích, bút tích của các nguyên thủ quốc gia các nước trên thế giới khi vào thăm di tích và các hoạt động tuyên truyền của Khu di tích phối hợp tổ chức ở nước ngoài đã phần nào minh chứng cho lòng ngưỡng mộ và tình cảm yêu quý của nhân dân khắp nơi trên thế giới đối với Người.

Các đại biểu nghe giới thiệu trưng bày tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch

Khách tham quan trưng bày tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch

Qua nội dung trưng bày “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” khẳng định cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới là một biểu tượng kiệt xuất đã “góp phần vào sự nghiệp giải phóng chung của toàn nhân loại vì hòa bình, độc lập dân chủ và tiến bộ xã hội”. Trưng bày cũng góp phần khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Người trong sự nghiệp đổi mới đất nước, hội nhập với thế giới và là di sản tinh thần to lớn của Đảng và nhân dân ta, mãi mãi soi đường cho đất nước Việt Nam.

Cũng trong dịp kỷ niệm này, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã phối hợp với Ban Quản lý Khu di tích lịch sử sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên và Bảo tàng tỉnh Sơn La trưng bày chuyên đề với nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” gắn với hoạt động thiết thực của từng địa phương nhằm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về  Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

              Các đại biểu nghe thuyết minh trưng bày tại Khu di tích ATK Định Hóa, Thái Nguyên
                                         Thuyết minh nội dung trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Sơn La
 
Tin và ảnh: Phòng Sưu tầm, Kiểm kê, Tư liệu

 

Xem thêm

Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 13,765,105

Bản quyền thuộc: Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ Tịch

Địa chỉ: Số 1 - Hoàng Hoa Thám (cổng Đỏ) - Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại: 08 044 287 - 08 043 315 , Fax: 08 043 064

Email: nhasanbacho.pct@gmail.com

Khu di tích mở cửa tất cả các ngày trong tuần (trừ chiều thứ 2)

Mùa đông: Sáng: 8h - 11h. Chiều: 13h30 - 16h

Mùa hè: Sáng: 7h30 - 11h. Chiều: 13h30 - 16h

Liên hệ đăng ký đoàn tham quan: 08 043 226 (Phòng Tuyên truyền, Giáo dục) - 08 044 287 (Phòng Hành chính, Tổng hợp)