slider

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở “Xây dựng nội dung tuyên truyền giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh cho lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch" (ngày 03/12/2020)

04 Tháng 12 Năm 2020 / 227 lượt xem

Chiều ngày 03/12/2020, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tiến hành nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: “Xây dựng nội dung tuyên truyền giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh cho lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch" do Th.s Cù Thị Minh, Trưởng phòng Tuyên truyền, Giáo dục làm chủ nhiệm.

 

Th.s Cao Thị Hải Yến, Phó Giám đốc - Phản biện 1, nhận xét đánh giá kết quả đề tài đã đạt được

Th.s Cù Thị Minh thay mặt Ban Chủ nhiệm đề tài đọc báo cáo tổng kết về quá trình thực hiện và kết quả đạt được của đề tài: “Xây dựng nội dung tuyên truyền giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh cho lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch". Sau một năm làm việc với tinh thần tập trung, nỗ lực và nghiêm túc, nhóm đề tài đã thực hiện đúng tiến độ và hoàn thành mục tiêu đề tài đặt ra với những kết quả đạt được đó là:

- 01 báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu; 01 báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài; 01 bài thuyết minh tuyên truyền giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh cho lực lượng Công an Nhân dân tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, gồm 77 trang; 01 bài nói chuyện chuyên đề “Xây dựng đạo đức cách mạng người chiến sĩ Công an Nhân dân theo 6 điều Bác Hồ dạy trong giai đoạn hiện nay”, gồm 44 trang; 01 tập biên niên sự kiện; 01 tập toàn văn bài nói, bài viết; 01 tập chuyện kể , hồi ký; 01 bộ ảnh tư liệu; 01 tập phiếu điều tra xã hội học là minh chứng cho sự cố gắng nỗ lực và tinh thần làm việc nghiêm túc của Ban Chủ nhiệm đề tài. Sản phẩm của đề tài rất có ý nghĩa cả về mặt khoa học cũng như thực tiễn góp phần đóng góp quan trọng trong công tác tuyên truyền phát huy giá trị Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch cũng như cung cấp nguồn tư liệu quan trọng cho việc nghiên cứu.

Th.s Nguyễn Văn Dương, Trưởng phòng ST,KK,TL - Phản biện 2, nhận xét đánh giá kết quả đề tài đã đạt được

Hội đồng nghiệm thu do đồng chí Nguyễn Văn Công, Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch làm Chủ tịch, đã đánh giá cao tính khoa học và thực tiễn mà đề tài đã đạt được. Đề tài xây dựng nội dung tuyên truyền giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh cho lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch giúp cho công tác tuyên truyền đối với các sinh viên đang học tại các trường đào tạo của Ngành Công an và lực lượng Công an Nhân dân đạt hiệu quả. Đồng thời, Hội đồng nghiệm thu cũng chỉ ra những mặt thiếu sót, hạn chế của kết quả đề tài.

Ths Vũ Thị Kim Yến, Thư ký HĐNT, nhận xét đánh giá kết quả đề tài 

Với những kết quả đã đạt được, đề tài “Xây dựng nội dung tuyên truyền giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh cho lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch” đã được Hội đồng đánh giá đạt loại xuất sắc.

(Tin và ảnh: Phòng ST,KK,TL)

Xem thêm

Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 12,833,357

Bản quyền thuộc: Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ Tịch

Địa chỉ: Số 1 - Hoàng Hoa Thám (cổng Đỏ) - Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại: 08 044 287 - 08 043 315 , Fax: 08 043 064

Email: nhasanbacho.pct@gmail.com

Khu di tích mở cửa tất cả các ngày trong tuần (trừ chiều thứ 2)

Mùa đông: Sáng: 8h - 11h. Chiều: 13h30 - 16h

Mùa hè: Sáng: 7h30 - 11h. Chiều: 13h30 - 16h

Liên hệ đăng ký đoàn tham quan: 08 043 226 (Phòng Tuyên truyền, Giáo dục) - 08 044 287 (Phòng Hành chính, Tổng hợp)