slider

VAI TRÒ CỦA HÌNH THỨC TỔ CHỨC THAM QUAN HỌC TẬP THỰC TẾ TẠI KHU DI TÍCH PHỦ CHỦ TỊCH VỚI CÔNG TÁC GIẢNG DẠY MÔN TƯ­ T­ƯỞNG HỒ CHÍ MINH

29 Tháng 11 Năm 2010 / 4517 lượt xem
 
Th.s Nguyễn Anh Minh
                                                         Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
 
Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Viêt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê nin vào điều kiện cụ thể nứơc ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại. Học tập, quán triệt những quan điểm cơ bản và vận dụng có hiệu quả tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn của đời sống xã hội là nhân tố quyết định thắng lợi của toàn bộ sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Với ý nghĩa to lớn đó, từ năm 2003 Bộ Giáo dục, Đào tạo và Ban Tuyên giáo Trung ương đã chính thức đưa môn học tưởng Hồ Chí Minh vào giảng dạy trong các Học viện, trường Đại học và Cao đẳng. Đây là chủ trương đúng đắn, góp phần nâng cao sự nhân thức và sự định hướng đúng đắn về tư tưởng, bản lĩnh chính trị đối với với mỗi học viên, sinh viên trong trong giai đoạn cách mạng mới.
Bước đầu, khi đưa môn học tưởng Hồ Chí Minh vào giảng dạy tại các học viện và nhà trường còn gặp không ít khó khăn như đội ngũ giảng viên còn thiếu, cũng như kinh nghiệm trong phương pháp giảng dạy, truyền đạt chưa thực sự hấp dẫn và hiệu qủa đối với học viên và sinh viên. Tuy nhiên, nhiều nhà trường và các giảng viên đã có những cách làm sáng tạo trong phương pháp giảng dạy truyền đạt cho các học viên, sinh viên như: kết hợp giảng dạy lý thuyết với hình ảnh trình chiếu, xem phim tư liệu về Bác Hồ, đặc biệt là tổ chức tham quan học tập thực tế tại các di tích và Bảo tàng về Chủ tịch Hồ Chí Minh, bước đầu đã đem lại những hiệu ứng tích cực đối với học viên, sinh viên.
Một trong những phương pháp giảng dạy môn tư tưởng Hồ Chí Minh mang lại hiệu quả thiết thực, đó là việc kết hợp việc giảng dạy lý thuyết tại nhà trường và tham quan học tập thực tế Khu di tích Phủ Chủ tịch. Tổ chức tham quan học tập thực tế là hình thức có mục đích rõ ràng về mặt chính trị, có dẫn chứng xác thực về mặt khoa học lịch sử. Tổ chức tham quan thực tế cho các học viên, sinh viên là công tác giáo dục khoa học của di tích và bảo tàng, đây là hình thức hữu hiệu nhất có liên quan chặt chẽ với di tích, hình thức này đã đem lại niềm say mê, hứng thú cho các học viên, sinh viên đối với môn tư tưởng Hồ Chí Minh giúp họ tiếp nhân thông tin một cách thực tế, tư nhiên và hiệu quả. Tham quan Khu di tích, trước hết , học viên, sinh viên có thể cảm nhận được cái hay, cái đẹp một cách trực tiếp bằng các giác quan, lấy việc quan sát tài liệu, hiện vật là cơ sở với đặc điểm nổi bật là tính vật chất và tính trực quan sinh động của nó. Đến tham quan di tích, học viên, sinh viên sẽ được trực tiếp cảm nhận bằng các giác quan của mình mà chủ yếu là tai và mắt, từ đó giúp họ cảm nhận một cách đầy đủ, sâu sắc và toàn diện về di tích. Cùng với việc quan sát trực tiếp các tài liệu hiện vật, các học viên, sinh viên được người hướng dẫn viên giảng giải cho họ những thông tin một cách rõ ràng, giải mã những ẩn số tiềm ẩn trong di tích để họ lĩnh hội một cách tích cực và đầy đủ chính xác những giá trị đích thực của di tích.
Hoạt động tổ chức tham quan thực tế tại di tích có khả năng tối ưu trong việc truyền lại cho các học viên, sinh viên những giá tri thức, trực tiếp qua các di tích: Địa bàn lịch sử của di tích, những điều kiện mà di tích hình thành, sự tồn tại và chuyển biến, nội dung lịch sử , giá trị văn hoá, mỹ thuật ở di tích, mối quan hệ giữa di tích với các vấn đề chính trị xã hội ở thời kỳ đó. Trên cơ sở đó, di tích có đủ điều kiện để thực hiện vai trò xã hội của mình trong việc trao truyền tri thức, truyền bá tư tưởng, những giá trị cao đẹp đến với các đối tượng khách tham quan nói chung. Chính điều đó đã làm cho các di tích trở thành một tài sản chung của dân tộc, đem đến cho mọi người nhiều điều bổ ích, quý giá tạo nên niềm hứng thú đối với mỗi học sinh, sinh viên. Hình thức tổ chức hướng dẫn tham quan tại di tích là hình thức mạng lại hiệu quả cao trong nhận thức, tri thức cho các học viên, sinh viên tham quan tại di tích và đồng nghĩa với việc phát huy hiệu quả tác dụng của di tích đó.
 Một trong những yếu tố đóng vai trò rất quan trọng và không thể thiếu góp phần tạo nên hiệu quả của hình thức tổ chức tham quan thực tế Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đối với mỗi học viên, sinh viên là thuyết minh viên tại Khu di tích. Thực chất của thuyết minh di tích là người giới thiệu trình bày, giảng giải những vấn đề lịch sử văn hoá trên cơ sở những di tích, di vật trưng bày nhằm phục vụ mục đích cuối cùng và cao nhất là đối tượng khách tham quan. Để phát huy cao nhất những giá trị của di tích, thì người thuyết minh viên đóng một vai trò rất quan trọng trong việc quyết định thành công và chất lượng của buổi tham quan thực tế, Người Thuyết minh viên nói chung cùng một lúc phải nhập nhiều vai vừa là thầy giáo, vừa là nhà ngoại giao, thậm trí vừa là người nghệ sĩ. Vì vậy, muốn thực hiện tốt vai trò của mình trong công tác thuyết minh tại di tích, người thuyết minh không chỉ trang bị những kiến thức chuyên môn về lịch sử, văn hoá, nắm chắc kiến thức về xã hội, mà còn có bản lĩnh chính trị vững vàng. Đồng thời, phải rèn luyện để có phương pháp sư phạm, khả năng diễn giải, truyền đạt cũng như khả năng quan sát nhanh nhạy ứng sử khéo léo và linh hoạt có như vậy mới chuyển tải được những nội dung, giá trị phi vật thể chứa đựng trong di tích đến với khách tham quan. Những di tích, di vật, cùng với những lời giới thiệu, thuyết minh của hướng dẫn viên sẽ giúp cho học viên hiểu đầy đủ và chính xác lượng thông tin tối đa trong di tích. Hoạt động tham quan thực tế nhờ đó mà không ngừng làm giàu thêm tri thức khoa học, mà còn giúp cho họ nâng cao trình độ giác ngộ chính trị, ý thức thẩm mỹ, bồi dưỡng nhân cách, hướng con người tới Chân -Thiện - Mỹ.
Đối với Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, hoạt động tổ chức tham quan thực tế đóng một vai trò đặc biệt quan trọng và rất cần thiết, đây là hình thức cơ bản, phổ biến của công tác tuyên truyền giáo dục của Khu di tích trong suốt quá trình phát triển . Và thực tiễn công tác phát huy tác dụng ở Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch cũng đã khẳng định cho vai trò của thuyết minh viên trong mỗi buổi tham quan học tập thực tế tại Khu di tích.
Trước hết, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch là một di tích nguyên gốc còn giữ được tương đối nguyên vẹn các di tích, di vật cũng như cảnh quan môi trường tồn tại như vốn có của di tích như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh sống và làm việc. Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch bao gồm tổng thể các di tích và các điểm di tích cũng như cảnh quan môi trường trải dài trong một diện tích rộng, nhiều di tích cách xa nhau. Mỗi di tích đều chứa đựng nội dung lịch sử khác nhau, nhưng lại có mối liên quan mật thiết với nhau gắn liền với Chủ tịch Hồ Chí Minh trong một giai đoạn lịch sử từ tháng 12 năm 1954 đến 2/9/1969, như Toà Phủ Chủ tịch- nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với cương vị Người đứng đầu Đảng, đứng đầu Nhà nước; Nhà 54- nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc từ tháng 12 năm 1954 đến tháng 5 năm 1958; Nhà sàn- nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc từ tháng 5 năm 1958 đến tháng 8 năm 1969; Nhà 67- nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc trong hai năm cuối đời (1967-1969)và cũng là nơi chứng kiến giờ phút Người trút hơi thở cuối cùng.
 Ngoài ra, còn có các di tích ngoài trời chứa đựng những giá tri tư tưởng nhân văn về tình thương yêu con người, tình yêu thiên nhiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh . Nếu không có hướng dẫn tham quan thì chắc chắn sẽ làm cho khách tham quan thiếu những thông tin đầy đủ, chính xác, thậm trí còn dẫn đến sự hiểu sai lệch về di tích làm giảm chức năng giáo dục của di tích, ví dụ như: Tại sao Bác Hồ lại ở nhiều ngôi nhà như vậy? Tại sao Bác Hồ lại từ chối ở tại toà Phủ toàn quyền Đông Dương? .v.v . Vì vậy, tổ chức hướng dẫn tham quan, giải thích và cung cấp đầu đủ thông tin thông qua các di tích và tài liệu hiện vật trưng bày trong di tích có ý nghĩa quan trọng và cần thiết trong việc phát huy tác dụng của Khu di tích Phủ Chủ tịch. đồng thời nâng cao sự hiểu biết và sự nhận thức đối với mỗi học viên, sinh viên.
Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch chứa đựng nội dung sự kiện lịch sử và tài liệu hiện vật vô cùng phong phú gắn liền với những hoạt động quên mình và những cống hiến lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam trong 15 cuối cùng, gắn liền với những hoạt động của Đảng, Nhà nước và Chính phủ trong giai đoạn lịch sử đầy biến động của dân tộc. Không những thế, Khu di tích còn là nơi phản ánh chân thực, sâu sắc nhất cuộc sống sinh hoạt đời thường của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà các sách báo hoặc các phương tiện thông tin hiện đại khác khó có thể phản ánh một cách đầy đủ. Vì vậy, với hình thức tổ chức tham quan thực tế Khu di tích, khách tham quan được tiếp xúc trực tiếp với từng di tích, tài liệu hiện vật, cùng với sự hỗ trợ của thuyết minh viên sẽ giúp khách tham quan hiểu đúng đắn, chính xác, sâu sắc về cuộc sống và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm cuối đời.
Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch còn chứa đựng trong đó những giá trị về nhiều mặt, ngoài giá trị về lịch sử, văn hoá, kiến trúc nghệ thuật, giá trị về môi trường sinh thái. Bên cạnh những di sản vật thể còn có di sản phi vật thể vô cùng phong phú, mà không phải bất kỳ đối tượng khách tham quan nào có thể cảm nhận được những giá trị tiềm ẩn to lớn đó. Tham quan di tích, du khách được tận mắt chứng kiến những tài liệu hiện vật gắn liền với cuộc sống đời thường của Người, được nghe kể chuyện về đạo đức, tác phong, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua sự hiện diện của từng di tích sống động, môi trường cảnh quan xung quanh di tích. Những tài liệu hiện vật lúc sinh thời của Bác được lưu giữ và trưng bày tại đây, giờ không còn trừu tượng nữa mà tất cả đã được cụ thể hoá bằng những hiện vật chân thực và sinh động, tác động trực tiếp đến tư tưởng, tình cảm của các đối tượng khách tham quan. Điều đó đã tạo nên hiệu quả cao trong công tác phát huy giá trị ở Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch .
Có thể khẳng định rằng, hình thức tham quan học tập thực tế tại các di tích và bảo tàng về Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chung đóng một vai trò rất quan trọng trong công tác giảng dạy môn tư tưởng Hồ Chí Minh tại các học viện và nhà trường. Đối với Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch cũng vậy, hình thức tổ chức tham quan học tập thực tế đóng một vai trò rất quan trọng và cần thiết, bởi nơi đây phản ánh cô đọng, sâu sắc những giá trị t­ư t­ưởng và tấm g­ương đạo đức cách mạng trong nhân cách lớn Hồ Chí Minh về lối sống trong sạch, giản dị, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Việc tổ chức tham quan học tập thực tế tại Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch góp phần nâng cao chất l­ượng nghiên cứu học tập về tư t­ưởng và tấm g­ương đạo đức Hồ Chí Minh và khẳng địnhđây là một chủ trương đúng đắn, một cách thức sáng tạo đối với việc giảng dạy môn tư tưởng Hồ Chí Minh. Việc kết hợp việc giảng dạy lý thuyết và tham quan học tập thực tế đã đem lại phương pháp học và cách tiếp cận mới cho các học viên, sinh viên đối với môn tư tưởng Hồ Chí Minh, mang lại hiệu quả trong công tác giảng dạy môn tư tưởng Hồ Chí Minh tại các học viện, nhà trường. Đồng thời, góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện thắng lợi Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị về cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh./.
 
 

Xem thêm

Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 13,003,189

Bản quyền thuộc: Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ Tịch

Địa chỉ: Số 1 - Hoàng Hoa Thám (cổng Đỏ) - Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại: 08 044 287 - 08 043 315 , Fax: 08 043 064

Email: nhasanbacho.pct@gmail.com

Khu di tích mở cửa tất cả các ngày trong tuần (trừ chiều thứ 2)

Mùa đông: Sáng: 8h - 11h. Chiều: 13h30 - 16h

Mùa hè: Sáng: 7h30 - 11h. Chiều: 13h30 - 16h

Liên hệ đăng ký đoàn tham quan: 08 043 226 (Phòng Tuyên truyền, Giáo dục) - 08 044 287 (Phòng Hành chính, Tổng hợp)