slider
Xây dựng nền văn hóa mới sau Cách mạng Tháng Tám theo Đề cương về văn hóa Việt Nam 1943 và tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng nền văn hóa mới sau Cách mạng Tháng Tám theo Đề cương về văn hóa Việt Nam 1943 và tư tưởng Hồ Chí Minh
80 năm trước, Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943) ra đời đáp ứng đòi hỏi của lịch sử và của thực tiễn cách mạng Việt Nam do Đảng lãnh đạo. Đây là một văn kiện có giá trị lịch sử và văn hóa lớn, thâu tóm được những vấn đề cơ bản của văn hóa Việt Nam dưới ánh sáng của Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đề cương không chỉ có giá trị lý luận mà còn có giá trị thực tiễn cao, đã phát huy tác dụng rộng lớn, góp phần tạo ra những biến chuyển sâu sắc trong đời sống cũng như trong quá trình xây dựng và phát triển nền văn hóa cách mạng Việt Nam.
08 Tháng 06 Năm 2023 / 0 lượt xem
Trang 1/18 | Số bài viết: 177
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 19,465,586

Bản quyền thuộc: Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ Tịch

Địa chỉ: Số 1 - Hoàng Hoa Thám (cổng Đỏ) - Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại: 08 044 287 - 08 043 315 , Fax: 08 043 064

Email: nhasanbacho.pct@gmail.com

Khu di tích mở cửa tất cả các ngày trong tuần (trừ chiều thứ 2)

Mùa đông: Sáng: 8h - 11h. Chiều: 13h30 - 16h

Mùa hè: Sáng: 7h30 - 11h. Chiều: 13h30 - 16h

Liên hệ đăng ký đoàn tham quan: 08 043 226 (Phòng Tuyên truyền, Giáo dục) - 08 044 287 (Phòng Hành chính, Tổng hợp)