slider

Danh mục bài viết về Liên Xô của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1921 - 1967)

07 Tháng 06 Năm 2023 / 1704 lượt xem

Đỗ Hoàng Linh

PGĐ Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

1. Bài Đông Dương đăng trên La reveu Communiste, số tháng 5/1921 nêu trách nhiệm người cộng sản phải truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin.

2. Bài Lênin và các dân tộc thuộc địa, đăng trên báo Pravda Liên Xô ngày 27/1/1924 nêu rõ ý nghĩa của đường lối chiến lược và sách lược đúng đắn của Lênin với vấn đề dân tộc thuộc địa.

3.            Bài Lênin và các dân tộc phương Đông và Những cái tốt đẹp của nền văn minh Pháp, đăng trên báo Le Paria, số tháng 7/1924 nói về vai trò của Lênin đối với các dân tộc Phương Đông.

4.            Bài Cái dã man của Bônsêvích, đăng trên báo Le Paria, số tháng 9/1924 giới thiệu chương trình giáo dục của Chính phủ Xôviết.

5.            Bài Lênin và các dân tộc thuộc địa, đăng trên Tạp chí Đỏ (Liên Xô) ngày 21/1/1925, nêu bật những cống hiến lớn lao của Lênin đối với sự nghiệp cách mạng của các dân tộc thuộc địa.

6.            Bài Lênin và các dân tộc thuộc địa, đăng trên báo Bakinxki Rabotri (Liên Xô), số 16, năm 1925.

7.            Bài Lênin và Phương Đông, đăng trên báo Gudok của ngành giao thông vận tải Liên Xô, xuất bản ở Mátxcơva, ngày 21/1/1926.

8.            Bài Kinh tế Liên Xô thành công lớn, bút danh C.B., đăng báo Nhân Dân, ngày 7/5/1951.

9.            Bài Liên Xô vĩ đại đăng báo Nhân Dân, ngày 21/6/1951, ca ngợi đất nước, nhân dân Liên Xô đã chiến đấu và chiến thắng phát xít Đức.

10.          Bài Ai giữ gìn hòa bình thế giới, bút danh Đ.X., đăng báo Cứu Quốc, ngày 1/8/1951.

11.          Bài Đùng... Đùng, bút danh C.B. đăng báo Nhân Dân, ngày 18/10/1951, chỉ rõ sự hoang mang của Mỹ và đồng minh trước việc Liên Xô sản xuất được bom nguyên tử.

12.          Bài Vài con số bút danh C.B. đăng báo Nhân Dân, ngày 5/11/1951, thông qua những số thống kê, vạch rõ Mỹ và Pháp là kẻ luôn chuẩn bị chiến tranh; Liên Xô là lực lượng bảo vệ hòa bình thế giới.

13.          Bài Tu-ma đầu bò, bút danh Đ.X., đăng báo Cứu Quốc, ngày 19/1/1951 trích câu chuyện tranh luận giữa hai người Liên Xô và Mỹ trên phân giới ở Thủ đô Beclin về dân chủ, tự do.

14.          Bài Tóm tắt tình hình thế giới, bút danh Đ.X. đăng báo Cứu Quốc, ngày 25/11/1951, tác giả kết luận “Hòa bình Liên Xô chủ trương là hòa bình thật. Hòa bình phe Mỹ đưa ra là hòa bình giả”

15.          Bài Sự nghiệp vĩ đại của Lênin, bút danh C.B, đăng báo Nhân Dân, ngày 24/1/1952 nêu quá trình đấu tranh cách mạng vĩ đại, những cống hiến lớn lao của Lênin đối với cách mạng vô sản và cách mạng giải phóng dân tộc.

16.          Bài Con trẻ Liên Xô, bút danh Đ.X., đăng báo Cứu Quốc, ngày 9/4/1952, qua những số liệu cụ thể, Người nhận xét: “Con trẻ Liên Xô sung sướng nhất thế giới”.

17.          Bài Công trình xây dựng chủ nghĩa cộng sản ở Liên Xô bút danh C.B., đăng báo Nhân Dân, ngày 10/4/1952.

18.          Bài Giảm giá hàng ở Liên Xô bút danh C.B., đăng báo Nhân Dân, ngày 10/4/1952.

19.          Bài Thẻ đảng viên, bút danh C.B., đăng báo Nhân Dân, ngày 1/5/1952, kể về chiến sỹ quân đội Xô viết Cơroonencô chiến đấu và bảo vệ thẻ đảng viên

20.          Bài Khó trả lời, bút danh Đ.X., đăng báo Cứu Quốc, ngày 2/7/1952 đưa ra bức thư của chín công đoàn Mỹ gửi Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ.

21.          Bài thơ Mừng kênh Vônga- Đông hoàn thành với bút danh C.B, đăng báo Nhân Dân, ngày 27/7/1952, ca ngợi Liên Xô xâythành côngkênh đào Vônga.

22.          Bài Sẵn tiền, sẵn lòng, tát biển Đông cũng cạn, bút danh Đ.X., đăng báo Cứu Quốc, số 29/8/1952.

23.          Bài Tinh thần quốc tế, bút danh Đ.X., đăng báo Cứu Quốc, ngày 8/10/1952, đưa tin về những hoạt động của nhân dân Liên Xô, Trung Quốc kỷ niệm Quốc khánh của Việt Nam.

24.          Bài Mỹ sợ, bút danh Đ.X., đăng báo Cứu Quốc, ngày 11/10/1952. Tác giả đưa ra những thành tựu năm năm lần thứ năm của nhân dân Liên Xô.

25.          Bài Ngốc ơi là ngốc, bút danh Đ.X., đăng báo Cứu Quốc, ngày 30/10/1952 lên án Mỹ và các nước đồng minh của Mỹ chủ trương cấm lưu hành các loại sách báo phát hành tại Liên Xô và các nước Đông Âu

26.          Bài Mỹ lại bị thêm mấy vố, bút danh C.B., đăng báo Nhân Dân, ngày 6/11/1952 nói về hợp đồng kinh tế các nước ký với Liên Xô

27.          Bài Ai trọng đạo, Ai phá đạo, bút danh C.B., đăng báo Nhân Dân, ngày 1/2/1953, tác giả chứng minh Đảng và Chính phủ Liên Xô rất tôn trọng tự do tín ngưỡng của nhân dân.

28.          Bài Nhân ngày Quốc tế phụ nữ, bút danh C.B., đăng báo Nhân Dân, ngày 6/3/1953, nêu những thành tích của phụ nữ Liên Xô

29.          Bài Một đảng vô cùng to lớn, mạnh mẽ, bút danh C.B., đăng báo Nhân Dân, ngày 10/3/1953, giới thiệu sự trưởng thành và lớn mạnh của Đảng Cộng sản Liên Xô từ Đại hội I (1898) đến Đại hội XIX (1952).

30.          Bài Giúp dở và giúp đỡ, bút danh C.B., đăng báo Nhân Dân, ngày 16/5/1953, nói về sự giúp đỡ của Liên Xô đối với các nước dân chủ Đông Âu

31.          Bài Tình hình thế giới ngày nay, bút danh Đ.X., đăng báo Cứu Quốc, số 2362 nêu rõ: Thế giới ngày nay phe dân chủ do Liên Xô lãnh đạo.

32.          Bài Tỉnh táo và đề phòng, bút danh C.B., đăng báo Nhân Dân, ngày 1/7/1953 nói về sự kiện đêm 24/5 ở Liên Xô

33,          Bài Văn hóa Liên Xô cao nhất thế giới, bút danh Đ.X., đăng báo Cứu Quốc, ngày 21/10/1953.

34.          Bài Bom A và bom H, bút danh Đ.X., đăng báo Cứu Quốc, ngày 26/10/1954 cho biết năm 1949, Liên Xô đã có bom A và tháng 8 năm 1953 đã có bom H.

35.          Bài Kỷ niệm Lênin, bút danh C.B dăng báo Nhân Dân ngày 15/11/1953 giới thiệu tiểu sử vắn tắt và công lao vĩ đại của Lênin đối với nhân dân Nga.

36.          Bài Văn hóa giáo dục Liên Xô, bút danh Đ.X., đăng báo Cứu Quốc, ngày 27/11/1953 dẫn chứng về sự phát triển của văn hóa Liên Xô từ 1940 đến 1952.

37.          Bài Nông nghiệp ở Liên Xô, bút danh Đ.X., đăng báo Cứu Quốc, ngày 2/12/1953 cho biết Liên Xô đã thực hiện chính sách “Người cày có ruộng”.

38.          Bài Lênin dạy, bút danh C.B., đăng báo Nhân Dân, ngày 21/1/1954, trích dẫn những lời dạy của V.I.Lênin về kháng chiến.

39.          Bài Một người phụ nữ gương mẫu, bút danh C.B., đăng báo Nhân Dân, ngày 26/1/1954 kể về chị Lêpêsinkaya (Liên Xô), con một gia đình đại tư sản, đã tham gia đấu tranh cách mạng.

40.          Bài Mỹ thua to - Liên Xô thắng, bút danh Đ.X., đăng báo Cứu Quốc ngày 12/2/1954 vạch rõ Liên Xô có bom khinh khí, vẫn mở rộng quan hệ với nhiều nước, còn Mỹ thì đang bị thất bại trong chiến tranh xâm lược Triều Tiên.

41.          Bài Chính sách dân tộc và Tháng hữu nghị Việt - Trung - Xô, bút danh Đ.X., đăng báo Cứu Quốc, ngày 17/2/1954 phản ánh hoạt động trong Tháng hữu nghị Việt - Trung - Xô ở Việt Nam.

42.          Bài Lênin dạy, bút danh C.B., đăng báo Nhân Dân, ngày 21/3/1954, trích dẫn quan điểm Lênin.

43.          Bài Mật thám Mỹ, bút danh Đ.X., đăng báo Cứu Quốc ngày 3/5/1954 trích nhật ký của Gôrơ làm ở Đại sứ quán Mỹ tại Liên Xô đã mua chuộc một số quan chức ngoại giao làm mật thám cho Mỹ.

44.          Bài So sánh, bút danh C.B., đăng báo Nhân Dân, ngày 19/6/1954. đã dẫn một loạt số liệu chi, thu của các nước Mỹ, Anh, Pháp, Liên Xô về quân sự, giáo dục.

45.          Bài Nguyên tử tốt và nguyên tử xấu, bút danh Đ.X., đăng báo Cứu Quốc, ngày 11/8/1954 so sánh, phân tích mục đích sử dụng khác nhau giữa nguyên tử của Liên Xô và nguyên tử của Mỹ.

46.          Bài Hạnh phúc của các em nhi đồng Liên Xô, bút danh C.B., đăng báo Nhân Dân, ngày 6/11/1954 ca ngợi sự chăm sóc thiếu niên nhi đồng của Đảng, Chính phủ, nhân dân Liên Xô.

47.          Bài Tình hữu nghị Việt - Xô, bút danh C.B., đăng báo Nhân Dân, ngày 7/11/1954 ca ngợi tình hữu nghị Việt Nam - Liên Xô.

48.          Bài Liên Xô với chúng ta... bút danh C.B đăng báo Nhân Dân ngày 12/11/1954 nói về những hoạt động tích cực, sổi nổi của nhân dân Liên Xô đoàn kết hữu nghị với nhân dân Việt Nam

49.          Bài Khoa học ở Mỹ và ở Liên Xô, bút danh C.B., đăng báo Nhân Dân ngày 1/12/1954 đưa ra những số liệu so sánh giữa Mỹ và Liên Xô trong lĩnh vực đào tạo cán bộ khoa học, kỹ thuật.

50.          Bài Đề nghị ngày 15/1 của Liên Xô hoàn toàn phù hợp với quyền dân tộc của nhân dân Đức với lợi ích hoà bình châu Âu và thế giới, bút danh T.L., đăng báo Nhân Dân, ngày 20/1/1955.

51.          Bài Chính sách trước sau như một của Liên Xô sử dụng năng lượng nguyên tử vào mục đích hoà bình là mưu lợi ích cho nhân dân thế giới, bút danh T.L., đăng báo Nhân Dân, ngày 22/1/1955.

52.          Bài Tăng năng suất và tiết kiệm, bút danh C.B., đăng báo Nhân Dân ngày 1/2/1955 giới thiệu những thành tích về tăng năng suất và tiết kiệm ở Liên Xô.

53.          Bài Mật thám Mỹ, bút danh C.B., đăng báo Nhân Dân, ngày 12/2/1955 cho biết: năm 1951, Mỹ chi 100 triệu đôla cho hoạt động gián điệp chống Liên Xô.

54.          Bài Chúc mừng quân đội Liên Xô, bút danh C.B, đăng báo Nhân Dân, ngày 25/2/1955.

55.          Bài Lại chuyện bom A và bom H, bút danh C.B, đăng báo Nhân Dân, ngày 16/3/1955 cho biết: Báo chí Mỹ thừa nhận có thể Liên Xô đã đuổi kịp và vượt Mỹ về vũ khí nguyên tử.

56.          Bài Chủ nghĩa Lênin và công cuộc giải phóng các dân tộc bị áp bức, đăng báo Pravđa (Liên Xô), ngày 18/4/1955.

57.          Bài Giáo dục phổ thông ở Liên Xô, bút danh C.B., đăng báo Nhân Dân, ngày 31/5/1955, nêu lên tính ưu việt của nền giáo dục phổ thông ở Liên Xô.

58.          Bài Bắp ngô và tinh thần quốc tế, ngày 19/9/1955, nói về một thanh niên dân tộc Mường xem 4 bắp ngô Liên Xô trong phòng trưng bày quà của nước bạn.

59.          Bài Rút ngắn rất tốt, kéo dài càng hay, bút danh C.B., đăng báo Nhân Dân, ngày 29/9/1955, ca ngợi chính sách đối ngoại hoà bình của Liên Xô.

60.          Bài Một xưởng máy khổng lồ, bút danh C.B., đăng báo Nhân Dân, số 586 cho biết 800 công nhân Pháp đã đến thăm một nhà máy chế tạo xe hơi ở Liên Xô.

61.          Bài 147 mà vẫn thanh niên, bút danh C.B., đăng báo Nhân Dân, ngày 17/10/1955, kể lại tấm gương lao động mẫu mực và kết quả nuôi dạy con cháu của cụ Aviađốp 147 tuổi ở Liên Xô.

62.          Bài Thể thao và thể dục bút danh C.B, đăng báo Nhân Dân, ngày 27/10/1955, giới thiệu phong trào rèn luyện thể dục thể thao ở Liên Xô.

63.          Bài Liên Xô, các nước phương Tây, ai kéo nhiều bạn ai gây nhiều thù, bút danh C.B., đăng báo Nhân Dân, ngày 29/10/1955, ca ngợi những hoạt động đối ngoại hoà bình của Liên Xô.

64.          Bài Mỹ thừa nhận, bút danh C.B., đăng báo Nhân Dân, ngày 2/11/1955, dẫn một số ý kiến của báo chí Mỹ thừa nhận sự tiến bộ về khoa học kỹ thuật của Liên Xô.

65.          Bài Được mùa, bút danh C.B., đăng báo Nhân Dân, ngày 3/11/1955, viết về những thành tựu trong sản xuất nông nghiệp của nông dân ở Liên Xô.

66.          Bài Kỷ niệm lần thứ 38 Cách mạng tháng Mười, bút danh C.B., đăng báo Nhân Dân, ngày 7/11/1955, phân tích rõ ý nghĩa to lớn của Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga.

67.          Bài Nói láo quen mồm, bút danh C.B, đăng báo Nhân Dân ngày 18/11/1955 tố cáo Ngoại trưởng Mỹ sang thăm Nam Tư chống lại Liên Xô.

68.          Bài “Màn sắt”, bút danh C.B., đăng báo Nhân Dân ngày 19/11/1955. nêu ra số liệu về số lượng khách nước ngoài đến Liên Xô du lịch, hợp tác khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao ngày càng tăng.

69.          Bài Nhân dân Tây Đức phản đối chiến tranh, bút danh C.B., đăng báo Nhân Dân ngày 3/12/1955, tố cáo Chính phủ các nước Anh, Pháp, Mỹ âm mưu vũ trang lại Cộng hoà liên bang Đức để chống Liên Xô.

70.          Bài Ầm...!, bút danh C.B., đăng báo Nhân Dân, ngày 6/12/1955 viết về việc Liên Xô thử bom khinh khí với sức công phá lớn hơn bom cùng loại của Mỹ.

71.          Bài Y tế ở Liên Xô, bút danh C.B., đăng báo Nhân Dân, ngày 7/12/1955, dẫn lời một bác sĩ người Pháp sau khi đi thăm Liên Xô đã đánh giá cao những thành tựu của nền y học Xô viết.

72.          Bài Một vinh dự mới cho nhân dân ta, bút danh C.B., đăng báo Nhân Dân, ngày 23/12/1955 cho biết, Ủy ban giải thưởng hoà bình quốc tế Xtalin đã quyết định tặng thưởng cho sáu người Việt có nhiều công lao.

73.          Bài Đức giáo hoàng kêu gọi cấm bom nguyên tử, bút danh C.B., đăng báo Nhân Dân, ngày 29/12/1955 nói về sự kiện Giáo hoàng kêu gọi không sản xuất và sử dụng bom nguyên tử nhưng Mỹ vẫn âm mưu sử dụng bom nguyên tử, chạy đua vũ trang, trong khi Liên Xô luôn sử dụng kỹ thuật nguyên tử vì mục đích hoà bình.

74.          Bài Quốc hội Liên Xô, bút danh C.B đăng báo Nhân Dân, ngày 31/12/1955 nói về Xô Viết tối cao Liên Xô họp bàn kế hoạch xây dựng đất nước.

75.          Bài Liên Xô vĩ đại, bút danh C.B., đăng báo Nhân Dân ngày 2/2/1956 giới thiệu tóm tắt về đất nước Liên Xô.

76.          Bài “Giúp đỡ” và giúp đỡ, bút danh C.B., đăng báo Nhân Dân, ngày 18/2/1956 vạch rõ mục đích khác nhau của Liên Xô và Mỹ trong việc giúp đỡ các nước khác.

77.          Bài viết Hai chính sách ngoại giao, bút danh C.B., đăng báo Nhân Dân, ngày 10/3/1956. giới thiệu nội dung chính sách ngoại giao của Mỹ và Liên Xô.

78.          Bài Tình hình thế giới, bút danh C.B., đăng báo Nhân Dân, ngày 15/3/1956 trích dẫn báo cáo của đồng chí N.X.Khơrutxốp đọc tại Đại hội lần thứ XX Đảng Cộng sản Liên Xô.

79.          Bài Nông nghiệp nước Mỹ và nông nghiệp Liên Xô, bút danh C.B., đăng báo Nhân Dân, ngày 3/4/1956. so sánh tình hình nông nghiệp ở Mỹ với Liên Xô.

80.          Bài Tư bản phương Tây lúng túng, bút danh C.B., đăng báo Nhân Dân ngày 16/4/1956 viết Mỹ và các nước phương Tây “cấm vận” đối với Liên Xô, nhưng thực ra chúng lại bị lúng túng bởi chính sách đó.

81.          Bài Nước Mỹ lo sợ, bút danh C.B., đăng báo Nhân Dân, ngày 29/4/1956. cho biết Mỹ rất lo sợ khi thấy sự phát triển mạnh mẽ của Liên Xô trên tất cả các mặt: quân sự, kinh tế, văn hóa.

82.          Bài Sức mạnh hoà bình của Liên Xô, bút danh C.B., đăng báo Nhân Dân, ngày 23/5/1956.

83.          Bài Kính lão đắc thọ, bút danh C.B., đăng báo Nhân Dân, ngày 31/5/1956 nêu gương một số cụ cao tuổi Liên Xô vẫn mạnh khoẻ, làm việc, vui vẻ.

84.          Bài Củng cố và phát triển sự thống nhất tư tưởng của các đảng macxít Lêninnít, viết theo yêu cầu của báo Pravda (Liên Xô) và đăng ngày 3/8/1956.

85.          Bài Đây là cái trống, bút danh C.B., đăng báo Nhân Dân, ngày 3/8/1956 viết về việc Phó tổng thống Mỹ đi thăm các nước ở châu Á, xuyên tạc sự giúp đỡ vô tư của Liên Xô.

86.          Bài Đời sống sung sướng ở nông thôn Liên Xô, bút danh C.B., đăng báo Nhân Dân, ngày 6/8/1956 tóm tắt bức thư của một nông trường tập thể ở Liên Xô.

87.          Bài Những con số rất hùng hồn, bút danh C.B., đăng báo Nhân Dân, ngày 23/8/1956 giới thiệu sự phát triển của Liên Xô trong việc xây dựng đất nước.

88.          Bài Philatốp, bút danh C.B., đăng báo Nhân Dân, ngày 26/8/1956 ca ngợi ông Philatốp, một bác sĩ nổi tiếng ở Liên Xô, tìm được nhiều cách chữa bệnh đơn giản, ít tốn kém.

89.          Bài Dạy con dạy thuở còn thơ, bút danh C.B., đăng báo Nhân Dân, ngày 7/10/1956 nêu gương những anh hùng, liệt sĩ thanh niên và nhi đồng Liên Xô, trong kháng chiến cũng như trong hoà bình.

90.          Bài Chính sách hoà bình của Liên Xô lại thắng lợi bút danh C.B., đăng báo Nhân Dân, ngày 25/10/1956.

91.          Bài của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng báo Lao Động (Liên Xô) nhan đề: Cách mạng Tháng Mười vĩ đại soi sáng con đường đưa chúng ta tới hạnh phúc.

92.          Bài Cách mạng tháng Mười Nga và sự nghiệp giải phóng các dân tộc phương Đông bằng tiếng Pháp. Bản dịch tiếng Việt đăng báo Nhân Dân, ngày 3/10/1957.

93.          Bài Tin tưởng và quyết tâm, bút danh Trần Lực, đăng báo Nhân Dân, ngày 7/11/1957, giới thiệu những bước phát triển trong công cuộc xây dựng trên đất nước Xô viết từ sau Cách mạng tháng Mười.

94.          Bài Tình hình kinh tế Mỹ, bút danh Trần Lực, đăng báo Nhân Dân, ngày 1/1/1958 so sánh tình hình kinh tế Mỹ và Liên Xô trong năm 1957.

95.          Bài Một kế hoạch phi thường vĩ đại, bút danh T.L., đăng báo Nhân Dân, ngày 24/11/1958, giới thiệu về Kế hoạch bảy năm (1959-1965) của Liên Xô.

96.          Bài Tình hữu nghị vô sản thắng lợi gửi cho báo Tin tức (Liên Xô), số đặc biệt ca ngợi tình hữu nghị chiến đấu giữa nhân dân Liên Xô và nhân dân Việt Nam.

97.          Bài Cuộc nghỉ hè hai vạn ba nghìn cây số, bút danh Ph.K.A, đăng báo Nhân Dân từ ngày 18/9 đến 15/10/1959 nói về chuyến đi thăm và nghỉ hè suốt gần hai tháng, đến 10 nước Cộng hoà Xô viết và 19 thành phố ở Liên Xô ...

98.          Bài Vui vẻ kỷ niệm Cách mạng tháng Mười vĩ đại viết cho báo Pravada (Liên Xô), đăng báo Nhân Dân, ngày 7/11/1959 nêu ý nghĩa vĩ đại và ảnh hưởng to lớn của Cách mạng Tháng Mười đối với sự phát triển của Liên Xô và thế giới.

99.          Bài Hoan hô Liên Xô vĩ đại, bút danh T.L., đăng báo Nhân Dân, ngày 17/1/1960, ca ngợi sự lớn mạnh mọi mặt của nhân dân Xô Viết.

100.        Bài Hai loại chế độ, hai cuộc đi thăm, hai cách đón tiếp, bút danh T.L, đăng báo Nhân Dân ngày 5/3/1960 về sự đón tiếp hai nguyên thủ Liên Xô và Mỹ ở nước ngoài.

101.        Bài Giải trừ quân bị, bút danh T.L, đăng báo Nhân Dân, số 2196 nhiệt liệt hoan nghênh đề nghị của Liên Xô về vấn đề giải trừ quân bị.

102.        Bài Chế độ nào, thanh niên ấy, bút danh T.L, đăng báo Nhân Dân, ngày 30/3/1960, ca ngợi tinh thần đoàn kết, chịu đựng gian khổ và đức tính quả cảm của bốn thủy thủ Xô Viết đã chiến thắng bão tố về với Tổ quốc.

103.        Bài Con đường dẫn tôi đến Chủ nghĩa Lênin đăng báo Nhân Dân, ngày 22/4/1960 của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết cho tạp chí Các vấn đề phương Đông (Liên Xô).

104.        Bài Lênin và thi đua xã hội chủ nghĩa, bút danh T.L, đăng báo Nhân Dân, ngày 25/4/1960, nêu lên quan điểm, biện pháp mà Lênin vạch ra nhằm nâng cao tính chủ động, tinh thần trách nhiệm của người lao động.

105.        Bài Học tập công nhân Liên Xô, bút danh T.L, đăng báo Nhân Dân, ngày 18/5/1960, ca ngợi những thành tựu to lớn của nhân dân Liên Xô trên lĩnh vực kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hóa, cải thiện đời sống.

106.        Bài “Cảm ơn đế quốc Mỹ”, bút danh T.L, đăng báo Nhân Dân, ngày 23/5/1960, việc cho máy bay do thám Liên Xô, Mỹ đã “giúp nhân dân thế giới thêm cảnh giác, thêm hăng hái ủng hộ chính sách đúng đắn của Liên Xô”.

107.        Bài Chúng ta hãy đón chờ những thành tựu mới của nền khoa học Xô Viết, bút danh Chiến Sĩ, đăng báo Quân đội Nhân dân, ngày 5/7/1960.

108.        Bài Hoan hô thắng lợi mới của Liên Xô, bút danh T.L., đăng báo Nhân Dân, ngày 11/7/1960, nêu lên những thắng lợi của Liên Xô trong chinh phục vũ trụ.

109.        Bài Hai cuộc phóng tên lửa, bút danh Chiến Sĩ, đăng báo Quân đội Nhân dân, ngày 13/7/1960, so sánh trình độ chinh phục vũ trụ của Liên Xô và Mỹ

110.        Bài Mức độ chính xác ngày càng cao, bút danh Chiến Sĩ, đăng báo Quân đội Nhân dân, ngày 16/7/1960 nêu lên trình độ khoa học kỹ thuật của Liên Xô

111.        Bài Tên lửa sẽ là một phương tiện giao thông vận tải dân dụng, bút danh Chiến Sĩ, đăng báo Quân đội Nhân dân, ngày 26/7/1960, dự đoán khả năng sử dụng tên lửa trong kinh tế của Liên Xô.

112.        Bài Hoan hô đồng chí Khơrutsốp, bút danh T.L., đăng báo Nhân Dân, ngày 28/9/1960 hoan nghênh bài phát biểu của Khơrutsốp tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về việc thủ tiêu vĩnh viễn chế độ thực dân, giải trừ quân bị triệt để.

113.        Bài Nói chuyện Trung thu với các em nhi đồng, bút danh T.L. đăng báo Nhân Dân, ngày 5/10/1960, ca ngợi Liên Xô đã đưa được Quốc huy lên mặt trăng.

114.        Bài Một lời nói, một khối vàng, bút danh,T.L., đăng báo Nhân Dân, ngày 27/10/1960 giới thiệu nội dung cơ bản tuyên bố của Liên Xô tại Hội nghị Liên Hợp Quốc.

115.        Bài Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày mất của đại văn hào Nga L.N.Tônxtôi đăng báo Văn Học Xô viết, ngày 19/11/1960, kể chuyện “trở thành người học trò của nhà văn Nga vĩ đại như thế nào”.

116.        Bài Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế đoàn kết, đấu tranh thắng lợi, bút danh T.L., đăng báo Nhân Dân, ngày 17/12/1960, giới thiệu vắn tắt nội dung chính trong bản tuyên bố chung của 81 Đảng Cộng sản họp ở Mátxcơva.

117.        Bài Con người Liên Xô vĩ đại, bút danh T.L., đăng báo Nhân Dân, ngày 16/1/1961, nêu những thành tựu kinh tế, chính trị, xã hội của nhân dân Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

118.        Bài Thêm một thắng lợi to lớn, bút danh T.L., đăng báo Nhân Dân, ngày 17/2/1961 đưa tin Liên Xô “đã phóng quả vệ tinh số một thành công”.

119.        Bài Thêm một thắng lợi vô cùng vĩ đại của chủ nghĩa cộng sản, bút danh T.L., đăng báo Nhân Dân, ngày 14/4/1961 ca ngợi những thành tựu chinh phục vũ trụ của Liên Xô.

120.        Bài Hai vị anh hùng, bút danh T.L., đăng báo Nhân Dân, ngày 9/6/1961 kể lại hai tấm gương tiêu biểu là Cao Sĩ Kỳ (Trung Quốc) và Cônôvalốp (Liên Xô).

121.        Bài Thiên đường cộng sản, bút danh T.L., đăng báo Nhân Dân, ngày 3/8/1961 giới thiệu chương trình xã hội 20 năm tới của Đảng Cộng sản Liên Xô.

122.        Bài Vượt hơn 1428 lần, bút danh T.L., đăng báo Nhân Dân, ngày 10/8/1961, giới thiệu những tiến bộ vượt bậc của nền khoa học vũ trụ của Liên Xô.

123.        Bài Địch có vỏ quýt dày, ta có móng tay nhọn, bút danh T.L. ngày 4/9/1961, giải thích vì sao Liên Xô quyết định thử lại bom hạt nhân.

124.        Bài Chào mừng kỷ niệm lần thứ 44 Cách mạng tháng Mười vĩ đại đăng báo Nhân Dân, ngày 8/11/1961, giới thiệu khái quát những biến đổi lớn lao và sâu sắc trên đất nước Liên Xô.

125.        Bài Các xã hội chủ nghĩa châu Á và các vấn đề của châu Á, đăng báo Nhân Dân, ngày 20/11/1961 nêu rõ ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười đối với những biến đổi sâu sắc của châu Á

126.        Bài Thật là vĩ đại, bút danh C.K., đăng báo Nhân Dân, ngày 12/1/1962 so sánh sự phát triển của nền kinh tế giữa Mỹ và Liên Xô.

127.        Bài Lênin người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, bút danh T.L., đăng báo Nhân Dân, ngày 22/4/1962, ca ngợi công lao to lớn của Lênin đối với cách mạng Việt Nam và bày tỏ tình cảm của nhân dân Việt Nam nhớ ơn Lênin.

128.        Bài Chủ nghĩa Lênin vĩ đại muôn năm, bút danh T.L., đăng báo Nhân Dân, ngày 22/4/1962.

129.        Bài Tổng Ken dại dột, đăng báo Nhân Dân, ngày 22/5/1962 bình luận tuyên bố của Tổng thống Mỹ trong trường hợp Mỹ có thể chủ động dùng bom hạt nhân trong cuộc xung đột với Liên Xô.

130.        Bài Nhân Dân ngày 30/7/1962, đăng bài Nếu Mỹ gieo gió sẽ gặt bão, bút danh T.L khẳng định sự lớn mạnh và phát triển không ngừng của nền khoa học kỹ thuật Liên Xô, nhất là vũ khí hạt nhân.

131.        Bài Hai chế độ, hai kết quả, bút danh T.L., đăng báo Nhân Dân, ngày 16/8/1962 so sánh thành tựu khoa khọc kỹ thuật giữa Liên Xô - Mỹ.

132.        Bài U-2 la u ám, u mê, U đi 3 chiếc, U về chỉ 1 thôi, bút danh T.L., đăng báo Nhân Dân, ngày 13/9/1962, vạch rõ sự thất bại của Mỹ trong việc dùng máy bay do thám vùng trời Liên Xô.

133.        Bài 45 năm đấu tranh anh dũng, 45 năm thắng lợi vẻ vang đăng trên báo Nhân Dân, số 3148, nêu bật những thay đổi to lớn của thế giới, sự lớn mạnh của phe xã hội chủ nghĩa, của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế kể từ sau Cách mạng Tháng Mười thắng lợi.

134.        Bài Nhân kỷ niệm Cách mạng tháng Mười vĩ đại, bút danh Chiến Sĩ, đăng báo Nhân Dân, ngày 8/11/1963, kể lại những người Cộng sản Việt Nam đã tổ chức kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười trong hoàn cảnh hết sức khó khăn.

135.        Bài Báo chí Liên Xô và vấn đề Việt Nam, bút danh Chiến Sĩ, đăng báo Nhân Dân, ngày 23/6/1964 dẫn lời báo chí và các hãng thông tấn Liên Xô viết về thất bại của đế quốc Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược miền Nam.

136.        Bài Hai ngày kỷ niệm vẻ vang, bút danh Chiến Sĩ, đăng báo Nhân Dân, ngày 9/5/1965 giới thiệu về hai ngày kỷ niệm lớn: Chiến thắng của nhân dân Liên Xô trong chiến tranh thế giới thứ hai (9/5/1945).

137.        Bài: Cách mạng tháng Mười vĩ đại đã mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc, đăng báo Pravda (Liên Xô), ngày 28/10/1967 nhân dịp kỷ niệm lần thứ 50 Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga.

Ngoài ra còn một số thư trao đổi công việc, thư cá nhân, điện báo giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo Liên Xô và một số công dân Liên Xô khác.

Xem thêm

Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 20,108,302

Bản quyền thuộc: Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ Tịch

Địa chỉ: Số 1 - Hoàng Hoa Thám (cổng Đỏ) - Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại: 08 044 287 - 08 043 315 , Fax: 08 043 064

Email: nhasanbacho.pct@gmail.com

Khu di tích mở cửa tất cả các ngày trong tuần (trừ chiều thứ 2)

Mùa đông: Sáng: 8h - 11h. Chiều: 13h30 - 16h

Mùa hè: Sáng: 7h30 - 11h. Chiều: 13h30 - 16h

Liên hệ đăng ký đoàn tham quan: 08 043 226 (Phòng Tuyên truyền, Giáo dục) - 08 044 287 (Phòng Hành chính, Tổng hợp)