slider

Cuộc đời và sự nghiệp

50 năm bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch: Nơi tụ hội, lan tỏa tư tưởng, tâm hồn, cốt cách Hồ Chí Minh
50 năm bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch: Nơi tụ hội, lan tỏa tư tưởng, tâm hồn, cốt cách Hồ Chí Minh
50 năm qua, sau ngày Bác Hồ đi xa, các thế hệ cán bộ, viên chức và người lao động Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch (Gọi tắt là Khu di tích) đã thầm lặng, miệt mài, nỗ lực cố gắng hết sức mình
15 Tháng 11 Năm 2019 / 1099 lượt xem
Chủ tịch Hồ Chí Minh với chuyến thăm Hà Nam năm 1958
05 Tháng 10 Năm 2018 / 1884 lượt xem

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Xây dựng nền văn hóa mới sau Cách mạng Tháng Tám theo Đề cương về văn hóa Việt Nam 1943 và tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng nền văn hóa mới sau Cách mạng Tháng Tám theo Đề cương về văn hóa Việt Nam 1943 và tư tưởng Hồ Chí Minh
80 năm trước, Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943) ra đời đáp ứng đòi hỏi của lịch sử và của thực tiễn cách mạng Việt Nam do Đảng lãnh đạo. Đây là một văn kiện có giá trị lịch sử và văn hóa lớn, thâu tóm được những vấn đề cơ bản của văn hóa Việt Nam dưới ánh sáng của Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đề cương không chỉ có giá trị lý luận mà còn có giá trị thực tiễn cao, đã phát huy tác dụng rộng lớn, góp phần tạo ra những biến chuyển sâu sắc trong đời sống cũng như trong quá trình xây dựng và phát triển nền văn hóa cách mạng Việt Nam.
08 Tháng 06 Năm 2023 / 0 lượt xem
Tư tưởng vì nước vì dân trong Di chúc Hồ Chí Minh
14 Tháng 11 Năm 2019 / 997 lượt xem
Sáng mãi tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
14 Tháng 11 Năm 2019 / 1918 lượt xem
Trang 1/4 | Số bài viết: 40
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 20,108,302

Bản quyền thuộc: Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ Tịch

Địa chỉ: Số 1 - Hoàng Hoa Thám (cổng Đỏ) - Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại: 08 044 287 - 08 043 315 , Fax: 08 043 064

Email: nhasanbacho.pct@gmail.com

Khu di tích mở cửa tất cả các ngày trong tuần (trừ chiều thứ 2)

Mùa đông: Sáng: 8h - 11h. Chiều: 13h30 - 16h

Mùa hè: Sáng: 7h30 - 11h. Chiều: 13h30 - 16h

Liên hệ đăng ký đoàn tham quan: 08 043 226 (Phòng Tuyên truyền, Giáo dục) - 08 044 287 (Phòng Hành chính, Tổng hợp)