slider

Cuộc đời và sự nghiệp

50 năm bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch: Nơi tụ hội, lan tỏa tư tưởng, tâm hồn, cốt cách Hồ Chí Minh
50 năm bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch: Nơi tụ hội, lan tỏa tư tưởng, tâm hồn, cốt cách Hồ Chí Minh
50 năm qua, sau ngày Bác Hồ đi xa, các thế hệ cán bộ, viên chức và người lao động Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch (Gọi tắt là Khu di tích) đã thầm lặng, miệt mài, nỗ lực cố gắng hết sức mình
15 Tháng 11 Năm 2019 / 317 lượt xem
Chủ tịch Hồ Chí Minh với chuyến thăm Hà Nam năm 1958
05 Tháng 10 Năm 2018 / 1034 lượt xem

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

“Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, đấy là tất cả những gì tôi muốn, tất cả những điều tôi hiểu!”(1)
Ngày 30/12/1920, tại Đại hội Tour của Đảng Xã hội Pháp, người thanh niên yêu nước Nguyễn Ái Quốc đã trở thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. Sự kiện này đã đánh dấu một bước chuyển biến quyết định, một sự thay đổi cơ bản trong nhận thức tư tưởng và lập trường chính trị của Người: từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác - Lênin.
12 Tháng 08 Năm 2020 / 16772 lượt xem
Vận dụng tư tưởng đạo đức cách mạng của Hồ Chí Minh về “cần, kiệm, liêm, chính” vể xây dựng chuẩn mực người cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay
Vận dụng tư tưởng đạo đức cách mạng của Hồ Chí Minh về “cần, kiệm, liêm, chính” vể xây dựng chuẩn mực người cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đạo đức là cái gốc giúp người cán bộ vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Người khẳng định: “Mọi việc thành hay bại, chủ chốt là do cán bộ có thấm nhuần đạo đức cách mạng, hay là không”. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng thì mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang của Đảng, «nếu không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. Đức và tài là hai phẩm chất không thể thiếu của một người cán bộ, đảng viên tốt. Hai phẩm chất này có mối quan hệ với nhau, bổ sung cho nhau và tạo tiền đề cho nhau phát triển. Đức là nền tảng của tài, định hướng cho tài năng phát triển còn tài là thành tố góp phần tạo nên đức, hoàn thiện đức.....
13 Tháng 08 Năm 2020 / 68 lượt xem
Tư tưởng vì nước vì dân trong Di chúc Hồ Chí Minh
14 Tháng 11 Năm 2019 / 273 lượt xem
Sáng mãi tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
14 Tháng 11 Năm 2019 / 860 lượt xem
Trang 1/4 | Số bài viết: 40
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 13,187,461

Bản quyền thuộc: Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ Tịch

Địa chỉ: Số 1 - Hoàng Hoa Thám (cổng Đỏ) - Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại: 08 044 287 - 08 043 315 , Fax: 08 043 064

Email: nhasanbacho.pct@gmail.com

Khu di tích mở cửa tất cả các ngày trong tuần (trừ chiều thứ 2)

Mùa đông: Sáng: 8h - 11h. Chiều: 13h30 - 16h

Mùa hè: Sáng: 7h30 - 11h. Chiều: 13h30 - 16h

Liên hệ đăng ký đoàn tham quan: 08 043 226 (Phòng Tuyên truyền, Giáo dục) - 08 044 287 (Phòng Hành chính, Tổng hợp)