slider

Cuộc đời và sự nghiệp

50 năm bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch: Nơi tụ hội, lan tỏa tư tưởng, tâm hồn, cốt cách Hồ Chí Minh
50 năm bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch: Nơi tụ hội, lan tỏa tư tưởng, tâm hồn, cốt cách Hồ Chí Minh
50 năm qua, sau ngày Bác Hồ đi xa, các thế hệ cán bộ, viên chức và người lao động Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch (Gọi tắt là Khu di tích) đã thầm lặng, miệt mài, nỗ lực cố gắng hết sức mình
15 Tháng 11 Năm 2019 / 472 lượt xem
Chủ tịch Hồ Chí Minh với chuyến thăm Hà Nam năm 1958
05 Tháng 10 Năm 2018 / 1189 lượt xem

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành giao thông vận tải
21 Tháng 05 Năm 2021 / 393 lượt xem
Đạo đức Hồ Chí Minh qua những tác phẩm, bài viết của đồng chí Phạm Văn Đồng
Đạo đức Hồ Chí Minh qua những tác phẩm, bài viết của đồng chí Phạm Văn Đồng
Đồng chí Phạm Văn Đồng nhận định ngay từ thời niên thiếu, Hồ Chí Minh đã lựa chọn mục đích cho cả cuộc đời mình và kiên định với mục tiêu đó: “Hồ Chí Minh là con người của lòng tin không gì lay chuyển nổi vào tương lai dân tộc và loài người, vào chủ nghĩa xã hội” và “Từ lòng yêu nước thiết tha đến chủ nghĩa Mác - Lênin để trở thành chủ nghĩa yêu nước thấm nhuần chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản; đó là con đường của Hồ Chủ tịch”(3), cho nên: “Ngay lúc hoạt động ở châu Âu, Hồ Chủ tịch đã thấy rõ nhiệm vụ cách mạng và con đường cách mạng của nhân dân ta...
21 Tháng 05 Năm 2021 / 0 lượt xem
Tư tưởng vì nước vì dân trong Di chúc Hồ Chí Minh
14 Tháng 11 Năm 2019 / 384 lượt xem
Sáng mãi tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
14 Tháng 11 Năm 2019 / 1049 lượt xem
Trang 1/4 | Số bài viết: 40
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 13,765,301

Bản quyền thuộc: Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ Tịch

Địa chỉ: Số 1 - Hoàng Hoa Thám (cổng Đỏ) - Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại: 08 044 287 - 08 043 315 , Fax: 08 043 064

Email: nhasanbacho.pct@gmail.com

Khu di tích mở cửa tất cả các ngày trong tuần (trừ chiều thứ 2)

Mùa đông: Sáng: 8h - 11h. Chiều: 13h30 - 16h

Mùa hè: Sáng: 7h30 - 11h. Chiều: 13h30 - 16h

Liên hệ đăng ký đoàn tham quan: 08 043 226 (Phòng Tuyên truyền, Giáo dục) - 08 044 287 (Phòng Hành chính, Tổng hợp)