slider
“Cán bộ phải tuyệt đối tránh bệnh quan liêu”
10 Tháng 08 Năm 2020 / 967 lượt xem
“Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, đấy là tất cả những gì tôi muốn, tất cả những điều tôi hiểu!”(1)
Ngày 30/12/1920, tại Đại hội Tour của Đảng Xã hội Pháp, người thanh niên yêu nước Nguyễn Ái Quốc đã trở thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. Sự kiện này đã đánh dấu một bước chuyển biến quyết định, một sự thay đổi cơ bản trong nhận thức tư tưởng và lập trường chính trị của Người: từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác - Lênin.
12 Tháng 08 Năm 2020 / 16769 lượt xem
Vận dụng tư tưởng đạo đức cách mạng của Hồ Chí Minh về “cần, kiệm, liêm, chính” vể xây dựng chuẩn mực người cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay
Vận dụng tư tưởng đạo đức cách mạng của Hồ Chí Minh về “cần, kiệm, liêm, chính” vể xây dựng chuẩn mực người cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đạo đức là cái gốc giúp người cán bộ vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Người khẳng định: “Mọi việc thành hay bại, chủ chốt là do cán bộ có thấm nhuần đạo đức cách mạng, hay là không”. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng thì mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang của Đảng, «nếu không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. Đức và tài là hai phẩm chất không thể thiếu của một người cán bộ, đảng viên tốt. Hai phẩm chất này có mối quan hệ với nhau, bổ sung cho nhau và tạo tiền đề cho nhau phát triển. Đức là nền tảng của tài, định hướng cho tài năng phát triển còn tài là thành tố góp phần tạo nên đức, hoàn thiện đức.....
13 Tháng 08 Năm 2020 / 68 lượt xem
“Đảng ta thật là vĩ đại”
23 Tháng 05 Năm 2020 / 1530 lượt xem
Đảng viên và cán bộ phải làm cho dân tin, dân phục, dân yêu!
Đảng viên và cán bộ phải làm cho dân tin, dân phục, dân yêu!
Đảng phải dựa vào Nhân dân thì mới tập hợp được sức mạnh và trí tuệ của toàn dân tộc. Người cán bộ đảng viên muốn cho dân Tin thì phải quyết tâm làm vịêc thành công, muốn để dân Phục thì phải thực hành cần - kiệm - liêm - chính - chí công vô tư, muốn để dân Yêu thì phải gương mẫu, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân.
24 Tháng 05 Năm 2020 / 1112 lượt xem
Trang 1/13 | Số bài viết: 129
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 13,187,176

Bản quyền thuộc: Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ Tịch

Địa chỉ: Số 1 - Hoàng Hoa Thám (cổng Đỏ) - Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại: 08 044 287 - 08 043 315 , Fax: 08 043 064

Email: nhasanbacho.pct@gmail.com

Khu di tích mở cửa tất cả các ngày trong tuần (trừ chiều thứ 2)

Mùa đông: Sáng: 8h - 11h. Chiều: 13h30 - 16h

Mùa hè: Sáng: 7h30 - 11h. Chiều: 13h30 - 16h

Liên hệ đăng ký đoàn tham quan: 08 043 226 (Phòng Tuyên truyền, Giáo dục) - 08 044 287 (Phòng Hành chính, Tổng hợp)