slider

Giới thiệu cuốn sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất”

15 Tháng 08 Năm 2020 / 553 lượt xem

Trần Ngọc Lan

Phòng Sưu tầm, Kiểm kê, Tư liệu

Sau nhiều năm bôn ba tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc từ chủ nghĩa yêu nước Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến với chủ nghĩa Mác-Lênin. Người đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam, đề ra đường lối cách mạng đúng đắn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc và tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đồng thời góp phần vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Những đóng góp quan trọng và nhiều mặt của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực văn hóa giáo dục và nghệ thuật chính là sự kết tinh của truyền thống văn hóa hàng ngàn năm của dân tộc Việt Nam, đã góp phần quan trọng vào việc tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc. Với ý nghĩa lớn lao đó, Khóa họp Đại hội đồng UNESCO lần thứ 24 tại Paris (20/10 - 20/11/1987) đã thông qua Nghị quyết 24C/18.65 về kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tư cách là “Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất” vào năm 1990.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn thể hiện nhất quán tư tưởng, đạo đức và nhân cách văn hóa trong sự nghiệp vĩ đại của mình. Người đã khai phá con đường giải phóng cho dân tộc ta - đó là giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Con đường đó phù hợp với quy luật phát triển của lịch sử và có ý nghĩa quyết định đối với vận mệnh của dân tộc Việt Nam. Công lao và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với toàn thể dân tộc Việt Nam, theo đánh giá của UNESCO, là đã “để lại dấu ấn” và “góp phần thúc đẩy quá trình phát triển nhân loại”

Hồ Chí Minh đã trở thành một vĩ nhân của lịch sử Việt Nam và thế giới, con người tiêu biểu của văn hóa dân tộc và nhân loại trong thời đại mới. Con người Hồ Chí Minh không chỉ kết tinh những thành tựu của quá khứ, mà còn thể hiện đỉnh cao của trí tuệ và tâm hồn thời đại qua những phẩm chất tiêu biểu cho nền văn hóa ngày mai. Để góp phần làm sáng tỏ về sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp chính trị phi thường đồng thời cũng là sự nghiệp văn hóa cao cả của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tập hợp tư liệu, hình ảnh xuất bản cuốn sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất”, gồm 3 phần:

Phần I: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam.

Phần II: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nhà văn hóa kiệt xuất.

Phần III: Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong trái tim nhân loại.

Cuốn sách với 250 ảnh tư liệu quý được sưu tầm, tập hợp, trình bày theo biên niên thời gian hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các tác giả mong muốn, những hình ảnh, tài liệu này sẽ tuyên truyền, quảng bá sâu rộng hơn nữa về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII.

 

Xem thêm

Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 12,980,032

Bản quyền thuộc: Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ Tịch

Địa chỉ: Số 1 - Hoàng Hoa Thám (cổng Đỏ) - Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại: 08 044 287 - 08 043 315 , Fax: 08 043 064

Email: nhasanbacho.pct@gmail.com

Khu di tích mở cửa tất cả các ngày trong tuần (trừ chiều thứ 2)

Mùa đông: Sáng: 8h - 11h. Chiều: 13h30 - 16h

Mùa hè: Sáng: 7h30 - 11h. Chiều: 13h30 - 16h

Liên hệ đăng ký đoàn tham quan: 08 043 226 (Phòng Tuyên truyền, Giáo dục) - 08 044 287 (Phòng Hành chính, Tổng hợp)